Enter your keyword

Enneagrammet

Enneagrammet

Hur tänker, känner och agerar vi – och varför?

Enneagrammet är ett dynamiskt personlighetsverktyg för utveckling och
förändring. Det visar vår potential – både det som är lättåtkomligt och det som längre tid att utveckla. Det beskriver grundpelarna i vår personlighet och hur vi kan växa som människor.

Enneagrammet baseras på nio olika grundläggande livsstrategier. Med livsstrategi menar vi ett vanemässigt sätt att tänka, känna och agera. Vi känner igen oss i dem olika mycket men en av dem är vi dock specialist på. Grundstrategin beskriver naturliga styrkor och utmaningar – vilka ofta är en konsekvens av att vi överdriver våra styrkor. Att vi är så låsta till en strategi gör också att vi begränsar våra valmöjligheter och vårt sätt att uppfatta tillvaron.

Enneagrammet beskriver både beteenden och drivkrafterna bakom dem – ofta omedvetna. Utveckling beskrivs i utvecklingsnivåerna som visar beteende beroende på personlig mognad och psykisk balans. Modellen är också ett utmärkt stöd i all kommunikation. Det skapar förståelse inför hur olika vi uppfattar tillvaron och hur vi kan utveckla ett mer effektivt samarbete.

Enneagrammet är ett uppskattat verktyg för ledarutvecklare, organisationskonsulter, terapeuter och coacher över hela världen. Det lärs även ut på många universitet. Det har betydligt fler användningsområden än vanliga personlighetstester och ger konkret stöd för personlig utveckling. En benchmarkrapport där 72 företag intervjuades visar att Enneagrammet gav tydliga resultat på engagemang, effektivitet, kommunikation och samarbetsförmåga hos medarbetarna.

Enneagrammet jämfört med andra personlighetsmodeller

Det unika med Enneagrammet är att det är en utvecklingsmodell – syftet är att identifiera vår potential och de begränsande mönster som hindrar oss från att nå dit. Den beskriver nio unika livsstrategier vilket gör den betydligt mer träffsäker än de vanligaste modellerna som ofta har fyra eller fem. Det är en tredimensionell modell då den visar en utvecklingsdimension för var och en av de nio livsstrategierna. Detta beskriver vår högsta potential såväl som vårt mest låsta tillstånd.

Enneagrammet är den enda personlighetsmodell som baseras på människans tre intelligenser. Intelligenser som forskning under senare år också verifierat (Läs mer här). Modellen visar nio olika sätt att använda de tre intelligenserna. Detta ger viktig förståelse för våra låsningar och nycklar till att låsa upp dem.

Modellen grundar sig på föreställningen att våra problem handlar om att vi inte är medvetet närvarande. På detta sätt kan utvecklingsnivåerna ses som mått på vår förmåga att vara i nuet. Att nå vår potential handlar om att medvetet agera i kontakt med våra intelligenser. Det vill säga att;

  • våra tankar är klara och medvetna
  • vi har kontakt med våra känslor och respekterar andras
  • vi är uppmärksamma på kroppens signaler

Historia

Enneagrammet som psykologisk modell började utvecklas i mitten på 1900-talet. En av pionjärerna som utvecklade de nio strategierna utifrån observationer av klienter var Claudio Naranjo – psykiater och även en av förgrundsfigurerna inom tidig Gestaltterapi. På 70-talet tog han Enneagrammet till Berkley University där han tillsammans med sina kolleger fortsatte utveckla modellen. Eftersom Enneagrammet från starten varit en modell som är ”open source” – d.v.s ingen enskild forskare eller institut äger det så har många personer under åren bidragit till dess utveckling. Bland dem finns David Daniels – professor på Stanford Medical School, Helen Palmer – psykolog och författare, Don Riso – forskare och författare och många flera.

Lyssna på första avsnittet i Enneagrampodden där vi berättar om grunderna i modellen Enneagrammet!

VÅR BOK

SJÄLVINSIKT - nyckeln till att utveckla dig själv och andra

Detta är första boken om självinsikt som baseras på den psykologiska utvecklingsmodellen Enneagrammet. Vi har velat utöka utbudet av Enneagramböcker och samtidigt dela med oss av våra egna erfarenheter. Under de senaste tio åren har vi använt Enneagrammet tillsammans med tusentals människor - individuellt och i mindre och större grupper. Vi hoppas boken blir en handbok för den som verkligen vill förstå sig själv och sin nästa, både på arbetet och i privatlivet.

Läs mer om den och recensioner på Adlibris eller Bokus.

KONTAKT

Skicka meddelande

    vill du ha vårt nyhetsbrev?

    Anmäl dig gärna till vårt nyhetsbrev för att
    hålla koll på aktiviteter och få information.