Fyran – individualisten

Uttrycksfull, intuitiv, självupptagen och dramatisk

 
De som använder sig mest av Fyrans strategi drivs av att uttrycka det som är äkta och personligt. De känns igen på sin speciella kreativitet. De kan verkligen tänka utanför boxen och vill gärna skapa något nytt och eget. De kan också uttrycka sig genom utseende, kläder, sin miljö etc. De älskar intimitet, djup och vill gärna omge sig med det de tycker är vackert.. De är ofta mer intresserade av hur saker påverkar dem än sakerna i sig själva. De har förmågan att se omgivningen från en alldeles egen vinkel vilket är en tillgång som kan hjälpa andra människor att se nya perspektiv. De är ärliga och uppskattar djupa och innerliga samtal – mingel är sällan något för dem.
 

De upplever ofta att det är något fundamentalt som andra människor har, som de saknar. Detta skapar en slags längtan i dem efter ”något annat”. Det skapar också avund mot andras känsla av att vara mer hemma i världen. De är utpräglade känslomänniskor och kan spendera mycket tid med att analysera sina egna känslor. De har en stark fantasi och kopplat med känslan av utanförskap gör detta att de lätt tolkar in negativa saker riktade mot dem själva i det andra säger och gör.

 

Pil till Tvåan

Fyrans stress uppstår ofta ur en känsla av utanförskap varför de som reaktion vill komma närmare andra. Under ökad stress och press blir de mer hjälpsamma och tjänstvilliga på ett överdrivet sätt. De manipulerar andra och skapar beroenden. De vill gärna prata om relationen och påminner ofta andra om sitt stöd. De får ett starkare behov av att ”äga” nära och kära.

Att ta till sig av Tvåans sunda intresse för andra hjälper Fyror att komma bort ifrån sin känslomässiga självfixering. Det ger dem också en realistisk bild av andra människors behov. Det är även bra för Fyror att ta till sig av Tvåors optimism. Att fokusera på det i livet som fungerar ger Fyror energi att använda sin kreativitet på nya sätt. Konst kan till exempel komma ur livsglädje – inte bara svårmod.

 

Pil från Ettan

Genom att arbeta med sina begränsande mönster blir Fyror medvetna om sin tendens att fantisera och tolka saker negativt. De börjar förstå vikten av objektiva fakta och hur man skiljer på verklighet och fantasi. De slappnar av alltmer och accepterar sig själva. Frånvaron av känslomässiga fantasier gör att de blir fria från emotionell turbulens och sin självömkan. De blir mer idealistiska och lägger själ och hjärta i saker som är värdefulla för andra.

När Fyror är mer i kontakt med de negativa aspekterna av Ettan kan de vara riktigt kontrollerande. De ”vet” vad som är rätt och styr och ställer med andra för att få tillvaron som de själva vill ha den. Under ytan blir de samtidigt mer självkritiska. De jämför sig med omgivningen och kommer alltid tillkorta.

Utvecklingstips

  • Försök se saker mer rationellt – vad är fakta i en situation?                                                       
  • Lita på att du är inkluderad, andra vill ha dig med!                                     
  • Undvik att älta negativa känslor, rör på dig fysiskt som alternativ

Se på film om Fyrans strategi

Denna inspelning kommer från en föreläsningsserie vi hade på Karriärcenter för ekonomer på Stockholms Universitet. Vill du se hela filmen om alla strategier inklusive en inledning om Enneagrammet så hittar du den här.