Enter your keyword

Nio grundstrategier

Nio grundstrategier

Enneagrammet visar nio olika livsstrategier. Vi har valt att kalla dem för nio grundstrategier eller kort strategier. Med ordet strategi menar vi i detta sammanhang ett vanemässigt sätt att tänka, känna och agera. Var och en av oss har en strategi som är dominant, den vi använder mest. Att vi är så invanda med en strategi gör att vi omedvetet begränsar våra valmöjligheter och vårt sätt att uppfatta tillvaron. Enneagrammet visar både vår potential och hur vi ofta fastnar i ett typiskt sätt att hantera och tolka livet.

På sidorna som beskriver varje strategi kan du läsa om vad som är typiskt för dem. Där finns också filmklipp och poddavsnitt där du kan höra oss berätta om dem. Varje strategi har koppling till två andra strategier – se pilarna i modellen. De är exempel på Enneagrammets utvecklingsdimension. Det finns även kopplingar till de strategier som ligger på ömse sidor om varje grundstrategi, detta kallas flyglar.

Pilen från en strategi

Pilen som går från ens egen strategi visar i första hand hur vi tar till andra strategier under ökad stress och obalans. Man kan se beteendet som en slags säkerhetsventil. Vi pyser ut på detta sätt hellre än att fastna mer i vår grundstrategi. Vi har också mycket att lära av styrkorna i denna strategi, de är tydliga utvecklingsområden.

Pilen till en strategi

Pilen som går till ens strategi är en bra startpunkt för utveckling. Den strategin visar egenskaper och alternativa sätt att fungera som hjälper oss att utvecklas. Detta är inget vi gör automatiskt utan det kräver ett medvetet val. Ju mer närvarande vi är desto mer får vi tillgång till dessa kvalitéer som stödjer oss att mogna ytterligare. När vi är i stress och obalans kan vi även känna igen att utmaningarna i denna strategi dyker upp.

Flyglar

Många känner igen att de använder mer av en av de två grundstrategier som ligger på ömse sidor. Detta kallas för flygel. Således kan man ha Sjuans grundstrategi med Åttans eller Sexans flygel. Det blir då två olika varianter av Sjuan. En  lugnare med inslag av Sexans lojalitet och pliktkänsla och en med mer energi och inslag av Åttans kraftfullhet och tydlighet.

VÅR BOK

SJÄLVINSIKT - nyckeln till att utveckla dig själv och andra

Detta är första boken om självinsikt som baseras på den psykologiska utvecklingsmodellen Enneagrammet. Vi har velat utöka utbudet av Enneagramböcker och samtidigt dela med oss av våra egna erfarenheter. Under de senaste tio åren har vi använt Enneagrammet tillsammans med tusentals människor - individuellt och i mindre och större grupper. Vi hoppas boken blir en handbok för den som verkligen vill förstå sig själv och sin nästa, både på arbetet och i privatlivet.

Läs mer om den och recensioner på Adlibris eller Bokus.

vill du ha vårt nyhetsbrev?

Anmäl dig gärna till vårt nyhetsbrev för att
hålla koll på aktiviteter och få information.