olika livsperspektiv

Nio grundstrategier

Enneagrammet visar nio olika livsstrategier. Vi har valt att kalla dem för nio grundstrategier eller kort strategier. Med ordet strategi menar vi i detta sammanhang ett vanemässigt sätt att tänka, känna och agera. Var och en av oss har en strategi som är dominant, den vi använder mest. Att vi är så invanda med en strategi gör att vi omedvetet begränsar våra valmöjligheter och vårt sätt att uppfatta tillvaron. Enneagrammet visar både vår potential och hur vi ofta fastnar i ett typiskt sätt att hantera och tolka livet.

I flikarna nedan kan du läsa om vad som är typiskt för varje strategi. Där finns också filmklipp och poddavsnitt där du kan höra oss berätta om dem. Varje strategi har koppling till två andra strategier – se pilarna i modellen. De är exempel på Enneagrammets utvecklingsdimension. Det finns även kopplingar till de strategier som ligger på ömse sidor om varje grundstrategi, detta kallas flyglar.

ETTAN – FÖRBÄTTRAREN

Principfast, idealistisk, självkontrollerad & perfektionistisk

De som har Ettan som sin grundstrategi har ett starkt driv att förbättra tillvaron omkring sig så att det blir riktigt bra. De har en känsla för detaljer som gör att de ser mycket förbättringspotential som går andra förbi. De har en stark inre kompass som styr dem i vad som är rätt och fel och är på så sätt både moraliska och ärliga. Man kan lita på att de menar vad de säger. Ettor är visionära idealister som kan sätta sina egna behov åt sidan för att hängivet arbeta för något de tror på. Idén om en ”bättre värld” är sällan långt borta. De är naturligt välorganiserade och är bra på att hålla ihop och strukturera detaljerade uppgifter. De är uthålliga och disciplinerande och de vill leverera vad de lovat. Att ta ansvar är självklart för dem. De har stark integritet och värnar om sig själva.

Känslan för förbättring gör också att de har en inre ”domstol” som tar ställning till det de möter i livet och sätter betyg på det. Detta gäller även dem själva och de är ofta mycket självkritiska – de har en högröstad ”inre kritiker” som talar om vad som är lämpligt att göra/säga och inte. Under mer stress uppfattas de som rigida, tillrättavisande, perfektionistiska och kritiska. Deras fokus handlar om det som inte är bra och de blir negativa och gnälliga. Eftersom de tror de är objektiva har de svårt att höra andra åsikter. De mår bra av att slappna av och ta saker lite mer med en klackspark – även sig själva.

Pil till Fyran

Under ökad stress och trötthet drar sig Ettor undan omgivningen och är deppiga, förbittrade och känner sig missförstådda. De blir desillusionerade när det gäller sig själv och andra. De börjar också jämföra sig mer med andra och upplever avund mot dem som de uppfattar ”har det lättare”. De kan isolera sig vilket leder till fördjupad deppighet och ökad självkritik.

Ettor kan också använda Fyrans positiva egenskaper för utveckling. Många Ettor har en kreativ ådra som kan ta sig uttryck i skapande i någon form. Att ägna tid åt dessa intressen gör dem lugnare och ger en känsla av frihet. Det är även bra för Ettor att, som Fyror, tillåta sig att känna sina känslor och inte kontrollera dem. Då kan de ta reda på vad de verkligen vill, bortom alla plikter och ansvar.

Pil från Sjuan

När Ettor medvetet slappnar av blir de mindre formella/strikta och istället mer sorglösa, fria och spontana. De gör det goda och det som är värt att göras. De känner också in och agerar mer på egen vilja och egna val än ”måsten och borden”. De blir alltmer öppna, nyfikna och fantasifulla och har en avslappnad inställning till människor omkring sig. En känsla av tacksamhet och förnöjsamhet råder.

När Ettor är mer i kontakt med de negativa aspekterna av Sjuan så kan de bli splittrade och ofokuserade. De har mindre kontakt med vad de verkligen vill och kan känna sig dragna i alla möjliga riktningar. De vill fly bort från ansvar och göra bara det de själva har lust till. Det kan leda till att de själva gör sådant som de säger åt andra att låta bli.

Utvecklingstips

 • Identifiera din Inre kritiker och hitta sätt att tysta den.
 • Öva på att göra ”good-enough” och vara nöjd med det.
 • Var mer öppen för flera olika lösningar – särskilt andras.
Från Enneagrampodden

Lyssna på avsnittet om Ettans strategi

LYSSNA PÅ INTERVJU MED TRE PERSONER SOM HAR ETTANS STRATEGI

 

SE PÅ FILM OM ETTANS STRATEGI

Denna inspelning kommer från en föreläsningsserie vi hade på Karriärcenter för ekonomer på Stockholms Universitet. Vill du se hela filmen om alla strategier inklusive en inledning om Enneagrammet så hittar du den här.

 

TVÅAN – HJÄLPAREN

Generös, tillmötesgående, självuppoffrande, överbeskyddande

De som har Tvåan som sin grundstrategi känns igen på att de är verkligt empatiska, hjälpsamma och stödjande. För dem handlar livet om relationer och kvalitén på relationerna. De är givmilda, varma, positiva och är bra på att få andra att känna sig sedda och bekräftade. De är utmärkta lyssnare och på så sätt ofta ett stöd till vänner med problem och svårigheter. De tycker verkligen om att hjälpa och fixa åt andra och kan gå långt i sin omsorg om sin omgivning. De trivs bra i rollen som mentor eller coach då de är bra på att se och ta fram det bästa i andra människor. De skapar lätt kontakt med andra eftersom de har en unik förmåga att läsa in andras känslor och veta precis vad de behöver.

Den starka önskan att möta andras behov och rycka in där det behövs goda råd, hjälp eller en tjänst, gör att Tvåor kan släppa allt de har för händerna och gå helt in i det. Detta får ofta konsekvenser för andra uppgifter, kolleger eller anhöriga. De har lätt att se behov hos andra men riskerar dock ofta att glömma eller förneka sina egna. Egna behov uppfattar de ofta som själviska. Istället går de bakvägen över andras behov för att tillfredsställa sina egna. Under ökad stress blir de alltmer manipulativa och försöker skapa beroenden hos andra.

Pil till Åttan

Under ökad stress och trötthet visar Tvåor öppet sin ilska och förlorar sin annars så kärleksfulla attityd. De blir mer självupptagna, kontrollerande, dominanta och tvingar andra människor att uppmärksamma dem. De kan också börja köra med andra, söka konfrontationer och bli aggressiva. De kan få känslomässiga utbrott där de hotar med att upphöra med stöd och hjälp till omgivningen.

För utveckling kan Tvåor också medvetet ta hjälp av Åttans positiva sidor. Det är bra för dem att inta Åttans oberoende attityd till vad andra tycker och gå sin egen väg. Att rakt och tydligt uttrycka sin åsikt är en bra övning. Det hjälper dem också att sätta gränser mot andra, det blir lättare att säga nej.

Pil från Fyran

Genom att medvetet arbeta med sina begränsande mönster börjar Tvåor bli alltmer ärliga. De upptäcker glädjen i att se nyktert på sig själva utan att skämmas. De ger mer till andra av utifrån verklig förtrolighet och intimitet. De utvecklar också ofta en ökad kreativitet och inte sällan ett skapande som inte handlar om att få bekräftelse utan bara att ge något av sig själva till världen.

När Tvåor är i kontakt med de negativa aspekterna av Fyran kan de bli riktigt självcentrerade. De fokuserar på att de inte fått den uppskattning de förtjänar. Många kan tynga omgivningen med sin självömkan. Tvåor kan också ägna sig åt romantiska fantasier och bygga upp stora förväntningar på andra.

utvecklingstips

 • Låta andra ta sitt ansvar själva – backa och gör inte deras problem till dina.
 • Vänd din medkänsla mot dig själv. Vad behöver du?
 • Andra kan inte läsa dina behov lika bra som du läser av deras – du behöver be om det du vill.
från Enneagrampodden

Lyssna på avsnittet om Tvåans strategi

Lyssna på intervju med tre personer som har Tvåans strategi

 

Se på film om Tvåans strategi

Denna inspelning kommer från en föreläsningsserie vi hade på Karriärcenter för ekonomer på Stockholms Universitet. Vill du se hela filmen om alla strategier inklusive en inledning om Enneagrammet så hittar du den här.

Trean - Presteraren

Målinriktad, effektiv, opersonlig, imagemedveten

Personer som har Treans grundstrategi känns igen på att de är självsäkra, målinriktade och charmiga. De är energiska personer med mycket driv som får saker gjorda – de är verkligen Enneagrammets ”doers”. De är ofta tävlingsinriktade och styr sig själva genom att sätta upp mål i stort och smått. Tävlandet behöver inte handla om att tävla med andra människor utan det kan räcka med att tävla med sig själv för att hela tiden bli bättre. De är duktiga på att skapa målbilder och se sig själva där framme redan. De har en förmåga att snabbt läsa av hur man ska vara i olika sammanhang vilket de sedan anpassar sitt beteende efter. Detta gör att människor i deras omgivning känner sig bekväma och gillar dem. De är bra på att uppmuntra och peppa andra och delar gärna med sig av idéer och annat som de tycker varit bra för dem själva.

Oftast finns dock föreställningen att de måste göra något – prestera – för att vara värdefulla. De identifierar sig med sin image och med hur de uppfattas – de ”är” sitt CV och hela livet kan upplevas som en anställningsintervju. Deras strävan att framstå i så god dager som möjligt kan göra att de uppfattas som skrytsamma och de riskerar att tappa bort sig själva i alla olika roller de spelar. De vill framförallt vara framgångsrika vilket innebär att de mår extra dåligt av misslyckanden. De återfinns ofta i toppskikten i företagsvärlden där de uppskattas särskilt för sin förmåga att lägga känslorna åt sidan och ”köra på”.

Pil till Nian

Under ökad stress och trötthet kopplar Treor alltmer på automatbeteende och kan tappa energi. De förlorar då sitt målfokus och blir mer lättdistraherade och händelsestyrda. De sysselsätter sig med trivialiteter istället för att producera. De blir mer måna om att anpassa sig och acceptera för att undvika konflikter. De kan också dra sig undan andra in i en egen fantasivärld där de är på topp igen.

Det kan också vara mycket utvecklande för dem att lära sig av Nians förnöjdhet. Att inte ständigt sträva uppåt utan att njuta av nuet. Nians prestigelöshet är också utvecklande för Treor. Att själva stå tillbaka och låta andra kliva fram och synas. En dos av Nians tålamod hjälper Treor att sakta ner och låta saker ha sin naturliga gång.

Pil från Sexan

Genom att medvetet utveckla sina begränsande mönster släpper Treor rädslan för att misslyckas. De blir mindre tävlingslystna och har inget behov av att glänsa inför andra. De samarbetar hellre och ger och tar emot stöd och råd - de lär sig att lita på att andra kan hjälpa dem. Är också alltmer öppna om egna skavanker och tillkortakommanden.

När Treor är mer i kontakt med de negativa aspekterna av Sexan kan deras rädsla för att misslyckas leda till riktiga katastrofscenariotankar. Rädslan växer och Treor kan falla ner i självförakt och tvivel på sin egen förmåga. De kan också basera sin trygghet alltför mycket på andra som de ser som förebilder.

utvecklingstips

 • Lägg mer tid på att samarbeta och dela med andra.
 • Var mer ärlig om dig själv – även om det som inte är så bra.
 • Ägna mer tid åt relationer – se upp för risken att jobbet tar över!
Från Enneagrampodden

Lyssna på avsnittet om Treans strategi

LYSSNA PÅ INTERVJU MED TRE PERSONER SOM HAR TREANS STRATEGI

 

Se på film om treans strategi

Denna inspelning kommer från en föreläsningsserie vi hade på Karriärcenter för ekonomer på Stockholms Universitet. Vill du se hela filmen om alla strategier inklusive en inledning om Enneagrammet så hittar du den här.

FYRAN – INDIVIDUALISTEN

UTTRYCKSFULL, INTUITIV, SJÄLVUPPTAGEN OCH DRAMATISK

De som använder sig mest av Fyrans strategi drivs av att uttrycka det som är äkta och personligt. De känns igen på sin speciella kreativitet. De kan verkligen tänka utanför boxen och vill gärna skapa något nytt och eget. De kan också uttrycka sig genom utseende, kläder, sin miljö etc. De älskar intimitet, djup och vill gärna omge sig med det de tycker är vackert.. De är ofta mer intresserade av hur saker påverkar dem än sakerna i sig själva. De har förmågan att se omgivningen från en alldeles egen vinkel vilket är en tillgång som kan hjälpa andra människor att se nya perspektiv. De är ärliga och uppskattar djupa och innerliga samtal – mingel är sällan något för dem.

De upplever ofta att det är något fundamentalt som andra människor har, som de saknar. Detta skapar en slags längtan i dem efter ”något annat”. Det skapar också avund mot andras känsla av att vara mer hemma i världen. De är utpräglade känslomänniskor och kan spendera mycket tid med att analysera sina egna känslor. De har en stark fantasi och kopplat med känslan av utanförskap gör detta att de lätt tolkar in negativa saker riktade mot dem själva i det andra säger och gör.

PIL TILL TVÅAN

Fyrans stress uppstår ofta ur en känsla av utanförskap varför de som reaktion vill komma närmare andra. Under ökad stress och press blir de mer hjälpsamma och tjänstvilliga på ett överdrivet sätt. De manipulerar andra och skapar beroenden. De vill gärna prata om relationen och påminner ofta andra om sitt stöd. De får ett starkare behov av att ”äga” nära och kära.

Att ta till sig av Tvåans sunda intresse för andra hjälper Fyror att komma bort ifrån sin känslomässiga självfixering. Det ger dem också en realistisk bild av andra människors behov. Det är även bra för Fyror att ta till sig av Tvåors optimism. Att fokusera på det i livet som fungerar ger Fyror energi att använda sin kreativitet på nya sätt. Konst kan till exempel komma ur livsglädje – inte bara svårmod.

PIL FRÅN ETTAN

Genom att arbeta med sina begränsande mönster blir Fyror medvetna om sin tendens att fantisera och tolka saker negativt. De börjar förstå vikten av objektiva fakta och hur man skiljer på verklighet och fantasi. De slappnar av alltmer och accepterar sig själva. Frånvaron av känslomässiga fantasier gör att de blir fria från emotionell turbulens och sin självömkan. De blir mer idealistiska och lägger själ och hjärta i saker som är värdefulla för andra.

När Fyror är mer i kontakt med de negativa aspekterna av Ettan kan de vara riktigt kontrollerande. De ”vet” vad som är rätt och styr och ställer med andra för att få tillvaron som de själva vill ha den. Under ytan blir de samtidigt mer självkritiska. De jämför sig med omgivningen och kommer alltid tillkorta.

UTVECKLINGSTIPS

 • Försök se saker mer rationellt – vad är fakta i en situation?
 • Lita på att du är inkluderad, andra vill ha dig med!
 • Undvik att älta negativa känslor, rör på dig fysiskt som alternativ
FRÅN ENNEAGRAMPODDEN

LYSSNA PÅ AVSNITTET OM FYRANS STRATEGI

LYSSNA PÅ INTERVJU MED TRE PERSONER SOM HAR FYRANS STRATEGI

 

SE PÅ FILM OM FYRANS STRATEGI

Denna inspelning kommer från en föreläsningsserie vi hade på Karriärcenter för ekonomer på Stockholms Universitet. Vill du se hela filmen om alla strategier inklusive en inledning om Enneagrammet så hittar du den här.

FEMMAN – UNDERSÖKAREN

UPPMÄRKSAM, INNOVATIV, HEMLIGHETSFULL OCH ENSTÖRIG

Personer som har Femmans grundstrategi känns igen på att de är observanta, nyfikna och objektiva. De strävar efter att förstå och sätta sig in i de ämnen som intresserar dem. De fokuserar ofta på något eller några områden vilket gör att de kan vara mycket kunniga specialister. Ibland är de superexperter på något väldigt smalt eller udda område eller hängivna samlare. De är nyfikna och söker information och fakta, som de klurar på och drar egna slutsatser. Stunden då ”polletten trillar ner ” är något de älskar! De registrerar vad som händer i deras omgivning och vill förstå världen intellektuellt, något som också ger dem en känsla av trygghet. De har en förmåga att snabbt analysera sin omgivning och lägga sina observationer till den större bilden. De ser ofta saker som går andra förbi. De trivs mycket bra med att vara själva och att ägna sig åt sina egna tankar och intressen. De är goda lyssnare och har också ofta ett fantastiskt minne för detaljer och händelser.

De är mycket i sina egna tankar och de litar oftast bara på sina egna slutsatser. Då de inte förstår något kan de bli oerhört frustrerade. De delar sällan med sig av sitt privata till andra och är ofta reserverade och verkar lite obekväma i sociala sammanhang. De kan vara riktigt cyniska om sin omgivning och världen. De kan upplevas som ”snåla” med sig själva och ibland även avseende kunskap och idéer. Kunskap är vad de tror att de har att komma med i världen och är därför rädda att förlora viktiga nyckelkunskaper.

PILEN TILL SJUAN

Under ökad stress och trötthet blir Femmor mer nervösa och spända. De får allt högre energinivå som leder till rastlöshet och hyperaktivitet. De blir ängsliga vilket leder till splittrat fokus. De blir också mer pratiga, impulsiva, instabila och söker kortsiktiga kickar. I grund och botten är detta en reaktion mot alltför mycket ensamhet och ihållande koncentration.

Att ta till sig av Sjuans optimism motverkar deras naturliga fallenhet för cynism. Det lättar upp deras tankar och sinne. Sjuans strategi hjälper dem också att se flera olika möjligheter och vara öppna för impulser utifrån, inte bara lita på sitt eget huvud.

PILEN FRÅN ÅTTAN

Med ökad medvetenhet och närvaro blir Femmor mer stabila och medvetna om sin kropps- och livsenergi. De blir snabbar på att kliva fram och agera och fastnar inte i att tänka på att agera. Det ger ökad självförtroende, ledarskap, mod och större ansvarskänsla. Deras blir mer praktiska och använder sin kunskap för att hjälpa andra. De präglas då av klokhet och medkänsla.

När Femmor är mer i kontakt med de negativa aspekterna av Åttan kan de bli ganska konfrontativa. De är övertygade om sin egen mentala överlägsenhet. I diskussioner kan de vara okänsligt slagfärdiga och även arroganta. I detta läge vill de inte känna av sin egen sårbarhet i kontakten med andra. Snarare övertygar de sig själva om att de inte behöver någon.

UTVECKLINGSTIPS

 • Var mer öppen och generös med dig själv och berätta om dina tankar och upplevelser.
 • Involvera andra när du löser problem, då ökar kreativiteten.
 • Begränsa den tid du lägger på faktasamlande.
FRÅN ENNEAGRAMPODDEN

LYSSNA PÅ AVSNITTET OM FEMMANS STRATEGI

LYSSNA PÅ INTERVJU MED TRE PERSONER SOM HAR FEMMANS STRATEGI

 

SE PÅ FILM OM FEMMANS STRATEGI

Denna inspelning kommer från en föreläsningsserie vi hade på Karriärcenter för ekonomer på Stockholms Universitet. Vill du se hela filmen om alla strategier inklusive en inledning om Enneagrammet så hittar du den här.

SEXAN – DEN LOJALE

ENGAGERAD, ANSVARSFULL, OROLIG OCH MISSTÄNKSAM

Personer med Sexans strategi känns igen på att de är pålitliga, ärliga, alerta och naturliga lagspelare. De är fast beslutna att göra sin plikt, vad som är bäst för gruppen/samhället, och att stötta andra. De visar mycket vänlighet och känslighet och får människor att känna sig inkluderade. Det är viktigt för dem att människor de möter känner sig väl till mods, så de månar om att visa sig ofarliga och pålitliga. De har förmågan att tänka ut konsekvenser i flerfaldiga led och olika riktningar samt har sinne för detaljer. Detta gör dem duktiga på planering och de kan göra konstruktiva utvärderingar och ge kreativa perspektiv.  Deras lojalitet omfattar vänner, kolleger, arbetsgivare, system och idéer – de är de sista att lämna ett sjunkande skepp.

De använder sina tankar för att hantera tillvaron men de kan tvivla på att de tänkt rätt själva. Detta gör att de gärna söker andras åsikter för att få ledning. Samtidigt kan de inte till hundra procent lita på det någon annan säger vilket skapar tvivel i dem. De kan ha svårt att lita på att andra menar vad de säger och söker ofta undermeningar i det som sägs. De vill göra sig beredda på allehanda katastrofscenarios – för att känna trygghet. Det finns en ständigt närvarande ängslan som varierar beroende på hur bra de mår. De kan ha ett vacklande självförtroende och är alltid bättre än vad de själva tror.

 

PILEN TILL TREAN

När stress och trötthet ökar börjar Sexor fokusera alltmer på sina egna uppgifterna och tappar teamfokusetDe gömmer sina oroskänslor bakom en falsk fasad av effektivitet och handlingskraft. De ”stänger av” känslor vilket kan leda till problem i relationer. De blir också mer fokuserade på hur andra uppfattar dem och oroas över att inte ge ”rätt” intryck. De jämför sig med andra och tycker ständigt att andra är bättre.

För utveckling kan Sexor också ta hjälp av de positiva sidorna av Trean. Att jobba med sitt självförtroende är bra för att motverka tendensen att göra sig själva mindre än de är. De är också hjälpta av Treans effektivitet och resultatfokus som motvikt till alltför mycket förberedelsearbete. Med ökad trygghet vet de precis vad de ska göra.

 

PILEN FRÅN NIAN

När Sexor medvetet jobbar med sina begränsande mönster lär de sig att lita på sig själva och bli mer öppna inför livet och andra människor. De slappnar av och blir mindre vaksamma och försiktiga. De accepterar sig själva och andra och ställer upp för sin omgivning på ett tryggt och lugnt sätt. De känner sig alltmer tillfreds med sig själva och tankarna stillnar. De behöver inte planera så mycket utan kan lita till sin inre visdom. De blir rofyllda och glada med båda fötterna på jorden.

När Sexor är mer i kontakt med de negativa aspekterna av Nian kan de bli avvaktande och passiva. De får svårt att komma ur startblocken och ägnar sig åt trivialiteter istället för att ta tag i sitt liv. Deras oroliga inre tillstånd gör att de anpassar sig till andra för att inte riskera yttre oroligheter och konflikter.

UTVECKLINGSTIPS

 • Lägg mer tid på att hitta positiva konsekvenser och mål.
 • Våga ta det första alternativ du tänkte på vid beslut – det är ändå oftast det du kommer tillbaka till ändå.
 • Försök hitta din egen inre sanning – tro inte att någon annan har svaren.
FRÅN ENNEAGRAMPODDEN

LYSSNA PÅ AVSNITTET OM SEXANS STRATEGI

LYSSNA PÅ INTERVJU MED TRE PERSONER SOM HAR SEXANS STRATEGI

 

SE PÅ FILM OM SEXANS STRATEGI

Denna inspelning kommer från en föreläsningsserie vi hade på Karriärcenter för ekonomer på Stockholms Universitet. Vill du se hela filmen om alla strategier inklusive en inledning om Enneagrammet så hittar du den här.

SJUAN - ENTUSIASTEN

Spontan, mångsidig, splittrad, njutningslysten

Personer som mest använder Sjuans strategi drivs främst av att känna glädje och stimulans. De känns igen på att de är optimistiska, har en stor aptit på livet och lätt hittar saker att vara entusiastiska över. De är snabbtänkta och hittar kvickt lösningar på olika problem och hinder. De är prestigelösa och om någon annan har en bättre idé så välkomnar de den. Sjuor är inte så upptagna med mål, det handlar istället om själva resan – och om resan inte är rolig så kan de byta mål. Frihet är viktigt för dem vilket gör att de också låter andra känna sig fria. De gillar förändring och söker omväxling i livet. De är snabbtänkta och påhittiga och har förmåga att se samband och dra nya slutsatser av sina erfarenheter.

När valmöjligheter är ett sätt att känna sig fri innebär det också att varje val kan kännas som en förlust av frihet. Därför håller de gärna alla vägar öppna så länge som möjligt – vilket kan vara frustrerande för omvärlden. Deras behov av omväxling kan göra att de hoppar mellan olika jobb och aldrig lär sig något bra. De kan lätt bli ”instant experts” på sådant de egentligen vet väldigt lite om. De tenderar också att vara rädda för att ha tråkigt så de ser till att ha almanackan full. De är dåliga på att hantera negativa känslor och försöker hoppa över dem. De ber heller sällan andra om råd – de ”är sin egen lyckas smed”.

Pilen till Ettan

Under ökad stress och trötthet börjar Sjuor tvinga sig själva till kontroll och organiserande. Detta får dem dock samtidigt att känna sig instängda och begränsade vilket gör dem frustrerade, otåliga och lättretliga. De blir mer kritiska till sina egna kreativa idéer och är besvikna på människor i omgivningen. En känsla av att ” Varför måste jag ansvara för allt!?” infinner sig. Mer stress leder till perfektionism och kritik av andra.

Det är också mycket bra för dem att ta till sig av Ettans disciplin, att göra klart saker ordentligt inklusive alla detaljer. De är också hjälpta av Ettans realism när det gäller tidplaner, risker och att se både positiva och negativa aspekter av sina idéer. En tredje viktig aspekt för Sjuor är Ettans idealism, att lägga tid på att bidra till en bättre värld.

Pilen från Femman

Med ökad medvetenhet och närvaro lär sig Sjuor att slappna av och tolerera obekväma känslor. De slutar också att rastlöst distrahera sig. Deras sinne blir allt lugnare, tydligare och mer fokuserat. De hittar sin kreativitet och insikt och prioriterar genom att följa sina verkliga intressen och stanna kvar även när det är lite enformigt. På så sätt blir de mer produktiva och nöjda – vilket ger äkta självförtroende. De upplever världen och varje ögonblick på ett djupare plan och rädslan för att bli uttråkad försvinner.

När Sjuor är mer i kontakt med de negativa aspekterna av Femman vill de gå undan och vara för sig själva. Andra människor känns krävande och de vill helst fokusera på sina egna intressen. Om de blir pressade av någon att engagera sig eller göra definitiva val kan de dra sig tillbaka ännu mer eller fly fältet.

utvecklingstips

 • Ta för vana att också fråga dig själv vad de tänkbara negativa delarna i ett projekt är. Och ta med det om du ska presentera för andra.
 • Öva på att ”lova för lite”. Andra blir mer besvikna när du inte kan hålla det du lovat.
 • Lägg tid på att reflektera över det som varit – vad kan du lära dig?
Från Enneagrampodden

Lyssna på avsnittet om Sjuans strategi

LYSSNA PÅ INTERVJU MED TRE PERSONER SOM HAR SJUANS STRATEGI

 

Se på film om Sjuans strategi

Denna inspelning kommer från en föreläsningsserie vi hade på Karriärcenter för ekonomer på Stockholms Universitet. Vill du se hela filmen om alla strategier inklusive en inledning om Enneagrammet så hittar du den här.

ÅTTAN - UTMANAREN

Tydlig, beslutsam, dominant och konfrontativ

Personer som har Åttans grundstrategi är ofta de i Enneagrammet som är lättast att känna igen. De är robusta, energiska, intensiva personer som genomför allt de företar sig med passion och beslutsamhet. De är rättframma och ärliga med vad de tycker i olika sammanhang. De är naturliga ledartyper, varför de inte sällan återfinns i ledande ställning på sin arbetsplats. De har en självklar pondus och de märks ofta när de kommer in i ett rum, även utan att göra något större väsen av sig. De är uppmärksamma på rättfärdighet och sanning vilket är mycket viktigt för dem och de är beredda att kämpa för det de tror på. De är beskyddande mot andra människor som de upplever inte är lika starka som de själva. De står ofta upp för dem som är svaga i samhället.

De vill vara starka och undviker därmed svaghet – både sin egen och andras. Då de använder rak och fysiskt påtaglig kommunikation kan de verka skrämmande. De bedriver en ständig kamp för att få sin vilja igenom, vrede är för dem ett naturligt uttrycksmedel. Deras behov av intensitet leder till att de använder för mycket energi och blir slutkörda. För dem är det självklart att livet är en kamp så de kan driva sig själva mycket hårt. De tenderar också att objektivisera omvärlden, vilket ger dem en begränsad syn på människor och gör att de kan behandla andra med viss ”hårdhet”.

Pilen till Femman

Under ökad press och trötthet kan Åttor börja känna sig attackerade eller övermannade av andra människor och uppgifter. De drar sig då tillbaka för att lägga upp strategier över hur de ska återfå kraften och kontrollen. De kan då bli ovanligt tysta och lite hemlighetsfulla. De delar inte sina tankar och kan plötsligt servera en färdig lösning på ett problem. De kan också bli kalla och cyniska över sig själva, andra och livet i allmänhet.

Det är också utvecklande för dem att ta till sig av Femmans analytiska förhållningssätt och i större utsträckning basera beslut på genomtänkt information. Åttor mår också bra av att inta Femmans mer observerande roll i grupper och andra sammanhang. Då hinner de uppfatta betydligt mer av vad som pågår och de kan i lugn och ro tänka igenom vad de vill säga innan de öppnar munnen.

Pilen från Tvåan

Med ökad medvetenhet och närvaro börjar Åttor se sina starka känslomässiga skyddsmekanismer och hur det isolerar dem. De vågar vara mer känslomässigt uttrycksfulla, generösa, varmhjärtade och bryr sig om och uppmuntrar andra. De blir en källa av godhet och empati och ger uttryck för sin kärlek på konkreta sätt. De visar öppet sin sårbarhet och finner i det sann styrka och värde.

När Åttor är mer i kontakt med de negativa aspekterna av Tvåan kan de bli alltför överbeskyddande. Det kan gälla barn, gamla vänner och även kolleger .Allt deras engagemang gör att de riskerar att glömma sig själva och sina egna behov. De kan också manipulera och behandla orättvist genom att ha favoriter.

Utvecklingstips

 • Stå tillbaka, avvakta och låta andra kliva fram – framförallt vid gruppbeslut och processer.
 • Öva upp din empatiska förmåga – försök verkligen förstå dem omkring dig.
 • Var medveten om din tendens att pressa dig själv. Hur tungt ska det egentligen vara?
Från Enneagrampodden

Lyssna på avsnittet om Åttans strategi

LYSSNA PÅ INTERVJU MED TRE PERSONER SOM HAR ÅTTANS STRATEGI

 

Se på film om Åttans strategi

Denna inspelning kommer från en föreläsningsserie vi hade på Karriärcenter för ekonomer på Stockholms Universitet. Vill du se hela filmen om alla strategier inklusive en inledning om Enneagrammet så hittar du den här.

NIAN - MEDLAREN

Vidsynt, behaglig, konflikträdd och frånvarande

De som använder sig mest av Nians strategi drivs främst av att känna och skapa harmoni. De känns igen på att de är varma, vänliga, optimistiska och har en accepterande inställning till människor omkring dem. I grupper får de alla att känna sig sedda och hörda. De är anpassningsbara och flexibla och har ofta en stor dos tålamod. De har förmåga att se saker från många synvinklar och skapa lösningar som tar tillvara olika önskemål. De trivs med rutiner och struktur och är oftast bättre på att se ”den större bilden” än att gå ner i detaljer. De har förmågan att vara opåverkbara, stadiga och oberörda av tumult runt dem. Härigenom får de andra att känna sig trygga och lugna, vilket minskar stress och oro.

De har alltför lätt att prioritera behoven hos andra – på bekostnad av sig själva – de tycker helt enkelt inte att de är så viktiga. Problemen i deras liv handlar inte om vad de gör utan vad de inte gör. De har svårt att ta tag i saker och stannar alltför länge i besvärliga situationer. De strävar efter att behålla sin egen inre harmoni vilket gör att de undviker att ta tag i sådant som kan innebära konflikter. De distraherar sig med trivialiteter för att undvika att göra det de borde. De kan även använda dagdrömmar och fantasier som ett sätt att undvika en krävande verklighet.

Pilen till Sexan

Under ökad stress och trötthet blir Nior alltmer oroliga, defensiva och på dåligt humör. De klagar och projicerar sina egna känslor på omgivningen vilket leder till anklagelser mot andra. De får mer problem med att acceptera auktoriteter och känner sig kontrollerade och styrda. De förlorar till slut sin lugna fasad och blir nervösa och reagerar på allt.

Det är också mycket bra för dem att ta till sig av Sexans analyserande natur och verkligen tänka igenom olika alternativ och konsekvenser. Då blir deras val mer förankrade i fakta och i dem själva. Det är också bra för Nior att vara alerta och vakna för vad som sker. Att delta aktivt på möten och ställa frågor. Då undviker de risken att bli frånvarande och börja dagdrömma.

Pilen från Trean

Med ökad närvaro och lugn kan Nior börja arbeta aktivt med att få bort övertygelsen om att de är oviktiga och börja inse sitt sanna värde. Att de verkligen har något att bidra med. De delar med sig av sin kompetens, intelligens och sig själva vilket leder till verklig sinnesfrid. De satsar också tid och kraft på att utveckla sina talanger vilket ger ökat självförtroende och en sund självkänsla.

När Nior är mer i kontakt med de negativa aspekterna av sin stödpunkt kan de fastna i alltför mycket arbete. Utan verklig riktning tar de på sig allt som kommer i deras väg och det blir många, långa timmar på jobbet. De styrs av hur andra uppfattar dem och vill ge en effektiv image. Inuti kämpar Nior samtidigt med låg energi och en tröghet som gör det extra arbetsamt att prestera.

utvecklingstips

 • Förstora din roll - kliv fram och ta plats, prata gärna först på ett gruppmöte.
 • Jobba helst tillsammans med andra, de kan ge dig ökad energi.
 • Vid beslut, ha någon att stämma och diskutera med. Det hjälper dig att höra dig själv prata.
Från Enneagrampodden

Lyssna på avsnittet om Nians strategi

LYSSNA PÅ INTERVJU MED TRE PERSONER SOM HAR NIANS STRATEGI

 

Se på film om Nians strategi

Denna inspelning kommer från en föreläsningsserie vi hade på Karriärcenter för ekonomer på Stockholms Universitet. Vill du se hela filmen om alla strategier inklusive en inledning om Enneagrammet så hittar du den här.

Självinsikt för utveckling

EnneagramCenter utvecklar team, ledare och medarbetare. Vi lär ut effektiva verktyg som förbättrar kommunikation, samarbete och målfokus. Vårt främsta verktyg heter Enneagrammet – en psykologisk utvecklingsmodell baserad på nio grundstrategier. Vårt arbete genomsyras av ett coachande förhållningssätt. Genom frågor och övningar får vi individer och team att se och använda sina resurser på bästa sätt. Våra utbildningar, workshops och individuella coachpaket startar konstruktiva tankeprocesser som leder till förståelse, effektivitet och arbetsglädje. Våra metoder går sedan att applicera såväl i arbetet som privat, vilket är en uppskattad bonus för deltagarna.