Enter your keyword

Nio grundstrategier

Nio grundstrategier

Enneagrammet visar nio olika livsstrategier. Vi har valt att kalla dem för nio grundstrategier eller kort strategier. Med ordet strategi menar vi i detta sammanhang ett vanemässigt sätt att tänka, känna och agera. Var och en av oss har en strategi som är starkast. Att vi är så invanda med en strategi gör att vi omedvetet begränsar våra valmöjligheter och vårt sätt att uppfatta tillvaron. Enneagrammet beskriver inte vilka vi verkligen är, snarare hur vi alla har fastnat i ett typiskt sätt att hantera och tolka livet.

På sidorna som beskriver varje strategi kan du läsa om vad som är typiskt för dem. Där finns också filmklipp där du kan höra oss föreläsa om dem. Varje strategi har koppling till två andra strategier – se pilarna i modellen. De är exempel på Enneagrammets utvecklingsdimension. Man har också kopplingar till de strategier som ligger på ömse sidor om ens egen grundstrategi, detta kallas flyglar.

Stresspunkt

Avser pilen som går från varje strategi. Detta visar hur vi förändras under ökad stress och press. När vi använder vår grundstrategi och ändå känner frustration tar vi omedvetet till en annan strategis beteende. Man kan se beteendet som en slags säkerhetsventil. Vi pyser ut en massa frustration på detta sätt hellre än att sjunka till en lägre utvecklingsnivå. Vid ökad mognad och medvetenhet börjar man även använda styrkorna i sin Stresspunkt.

Stödpunkt

Avser pilen som går till en strategi. Detta visar egenskaper och alternativa strategier att ta till som får oss att utvecklas. Detta är inget vi gör automatiskt utan det kräver ett medvetet handlande. Ju mer närvarande vi är desto mer får vi tillgång till dessa kvalitéer som stödjer oss att mogna ytterligare. Vid stress i trygga miljöer kan vi även känna igen att utmaningarna i vår stödpunkt dyker upp.

Flyglar

Oftast känner man även igen sig mer i den ena av de två grundstrategier som ligger på ömse sidor. Detta kallas för flygel. Således kan man ha Sjuans grundstrategi med Åttans eller Sexans flygel. Det blir då lite olika varianter av Sjuor. En lite lugnare med inslag av Sexans lojalitet eller en med mer energi och inslag av Åttans kraftfullhet.

VÅR BOK

SJÄLVINSIKT - nyckeln till att utveckla dig själv och andra

Detta är första boken om självinsikt som baseras på den psykologiska utvecklingsmodellen Enneagrammet. Vi har velat utöka utbudet av Enneagramböcker och samtidigt dela med oss av våra egna erfarenheter. Under de senaste tio åren har vi använt Enneagrammet tillsammans med tusentals människor - individuellt och i mindre och större grupper. Vi hoppas boken blir en handbok för den som verkligen vill förstå sig själv och sin nästa, både på arbetet och i privatlivet.

Läs mer om den och recensioner på Adlibris eller Bokus.

vill du ha vårt nyhetsbrev?

Anmäl dig gärna till vårt nyhetsbrev för att
hålla koll på aktiviteter och få information.