EN BREDARE SJÄLVINSIKT

TRE BIOLOGISKA INSTINKTER

Vad är en biologisk instinkt

Förutom de nio livsstrategierna innehåller Enneagramteorin även en dimension till som är till stor hjälp för en djupare självinsikt. Det handlar om instinkter.

Det är naturens intelligens i oss och behövs för att vi ska fungera och överleva på jorden. Det är vår mest primitiva del, där vi liknar djuren mest. Instinkter är något förprogrammerat som gör att vi kan skydda oss själva och hålla oss levande. De omfattar alla inre behov och beteenden som gör att vi kan överleva i vår omgivning.

Djur är helt instinktiva och deras instinkter flödar fritt och naturlig. Människan är dock betydligt mer komplicerad. Våra psykologiska lager trycker ner och gör om de naturliga instinkterna. Vi har preferenser, vilja och vårt psykiska mående som kommer in och stör det naturliga flödet i instinkterna. Vi kan låta bli att äta, trots att vi är hungriga, medvetet utsätta oss för extrema fysiska prövningar, vår sexualitet är ofta komplex etc.

Det är också viktigt att skilja på instinkt och intuition. De blandas ofta ihop, men är helt olika fenomen. De har inte alls samma grund och ursprung. Instinkt har en biologisk grund, medan intuition är resultatet av vår erfarenhet och utvecklingen av vårt medvetande. Båda har det gemensamma målet att ge oss möjlighet att bättre anpassa oss till vår verklighet. 

Tre grundläggande instinkter

Det finns egentligen mängder av mänskliga instinkter och därför skulle man kunna kalla de tre vi ska beskriva för tre kluster av instinkter. Uppdelningen i de tre instinkterna grundlagdes av psykiatrikern Claudio Naranjo, den främste utvecklaren av Enneagrammet som personlighetsmodell. 

Den instinktiva stapeln/sekvensen

Vi har alla en undermedveten prioritering av de tre instinkterna. Detta kallas för instinktiv stapel eller instinktiv sekvens. En instinkt är mest dominant vilket också innebär att den ställer till problem för oss. Vi har rädslor och oro kopplande den. Vid stress och obalans blir det ett område vi överprioriterar. Om vi av olika anledningar inte får utlopp för vår dominerande instinkt mår vi psykiskt dåligt.

Kombinationen av vår dominanta Enneagramstrategi och instinkt bildar tre varianter av varje strategi. På så sätt finns 27 olika varianter/strategier. Den instinkt vi har på ”andra plats” är ofta den som fungerar utan att vi tänker så mycket på det – så länge vi mår hyfsat bra psykiskt. Slutligen har vi en instinkt som vi ofta bortser ifrån – den kallas blind eller undertryckt. Även den kan ställa till med problem för oss. 

Här kan du lyssna på poddavsnittet där vi beskriver teorin om instinkterna.

I detta poddavsnitt beskriver vi alla 27 kombinationerna av instinkt och strategi.

 

Självbevarande instinkt (SB)

Den självbevarande instinkten är den mest grundläggande. Allt som lever har den, från de enklaste till de mest komplexa organismer. När vårt liv är hotat domineras vi alla av denna instinkt. Om vi har de basala behoven av mat och skydd täckta kan andra instinkter bli mer framträdande.

Fokus för människor med denna instinkt som dominant är att ta hand om sin kropp, sitt ”bo” och allt de praktiskt behöver hantera i livet. De vill ha det bekvämt, tryggt och välförsett. Det kan även inkludera tillräckligt mycket pengar på banken, koll på pensionen, minnessaker med känslomässiga associationer och om att behålla traditioner. Har man familj omfattar denna omsorg även den. Mycket av ens dagliga uppmärksamhet rör basala överlevnadsbehov som mat, sömn, boende, pengar, prylar, hälsa, träning och bekvämlighet. Man lägger lätt märke till och har svårt att bortse ifrån saker som temperatur, fysiska förnimmelser i kroppen, stolars bekvämlighet, luftkvalité, belysning, hunger etc. Är man på väg att bli sjuk känns det ofta tidigt och det är svårt att ignorera.

Utmaningen i SB är att lära sig skilja mellan bekvämlighet och välbefinnande! I välbefinnande kan vi tolerera obekväma saker som leder till utveckling. Med närvaro tar vi hand om oss själva på ett sunt sätt och överdriver inte vår instinkt. Utan närvaro och med alltför mycket fokus på SB kan det bli ohälsosamma dieter eller för mycket mat, arbetsnarkomani för att säkra pengainflöde, oro kring pension, pengar och hälsa – en ständig känsla av brist, eller risk för brist. 

Lyssna på intervju med tre personer med Självbevarande instinkt dominant 

Sexuell/intim instinkt (SX)

Den sexuella instinkten var den andra instinkten att utvecklas och handlar i grunden om våra geners överlevnad och den speciella energi som uppstår i attraktion. Hos människor är detta betydligt mer komplext och omfattar ett betydligt större område än sexualiteten. Ett centralt tema i denna instinkt är att vilja uppleva en energi, att känna sig ”laddad”. Att attraheras och dras till något eller någon och det är ofta inte av sexuell art. En person med denna instinkt dominant har inte en större sexuell drift eller intresse.

Fokus för de som har denna instinkt dominant är att de söker en intensitet i sina upplevelser. Detta kan t.ex. uppstå i möten med människor där man får den där sortens kontakt som ger känslan av att inneslutas i en bubbla – och glömma både tid och rum. De som har denna instinkt dominant hittar ofta varandra i ett sammanhang. Instinkten handlar inte om tankar, känslor eller koncept – det är en energi i kroppen som drar oss ur bekvämligheten mot det som vi tror ska ge energi. Energin söker man på många olika sätt: i utmanande upplevelser, fysisk ansträngning, i filmer, i musik, i naturen etc. Eftersom instinkten i grunden handlar om attraktion så vill man gärna synas och kanske klär sig färgstarkt eller annorlunda. Det kan även vara att skapa det nya och föra ut det i världen.

Utmaningen för dem med denna instinkt är att ständigt söka efter energin och lätt bli uttråkad när den inte finns där. De kanske lämnar en tillställning för att det inte finns några intressanta människor där, lämnar ett arbete som tillfälligt känns lite enahanda eller blir besvikna på brist på spänning i en upplevelse. De riskerar också att tynga sina relationer med för mycket förväntningar, både de vänskapliga och intima. Det kan leda till besvikelse och att omväxlande dra till sig/ stöta ifrån sig andra eller till svartsjuka.

Lyssna på intervju med tre personer med Intim instinkt dominant

Social instinkt (SO)

Den sociala instinkten var evolutionärt den sista att utvecklas. Fokus breddas från bara min egen och mina geners överlevnad till ”vår” överlevnad. I sin ursprungligaste form handlar det om att ta hand om sin avkomma. En vidareutveckling av den sociala instinkten är att leva i flockar och samhällen, som många djur gör.  Centralt i den sociala instinkten är en vilja att anpassa sig i olika grupper och sammanhang för att få vara med. Det handlar också om att ha förmågan att läsa vad som händer i gruppen och hierarkier – även det för att inte bli utstött.

Fokus för människor som har denna instinkt dominant är på samspelet med andra människor, grupper och från känslan av värde de får av ”tillhörighet. De lägger märke till vad andra gör och hur de agerar. I grupper läser de dynamik och outtalade hierarkier, de uppfattar omedvetet gruppens sociala koder och ”vet” hur man ska vara. De vet kanske vilka som är ”bra” för dem att känna. Det kan också handla om att vara medveten om vilken/vilka sammanhang man inte tillhör. Ofta har de en stark känsla av att behöva bidra för att själv kunna begära något tillbaka och de gillar att interagera med andra för ett gemensamt syfte. Här kan de ibland uppleva en konflikt mellan vad de själva vill och vad ”gruppen/samhället” vill.

Denna instinkt är den mest missförstådda i Enneagramsammanhang. Många misstar det för att ”vara social” och vilja umgås med andra hela tiden. Det kan vara så för en del strategier medan andra snarast skyr grupper – men de är väldigt medvetna om andras grupperingar och förhåller sig hela tiden till det.

Utmaningen för dem med denna dominanta instinkt kan vara att bli alltför lyhörd och anpassa sig efter grupper. Att riskera att bli utanför eller bortvald kan kännas ”livsfarligt”. Det kan också kännas obekvämt att ta för mycket plats – undermedvetet finns en rädsla att avvisas då.  Instinkten kan också leda till att man engagerar sig och tar väldigt mycket ansvar för kollektiva sammanhang. Nyfikenheten på andra, som i grunden är positiv, kan också leda till osunt skvallrande.

Lyssna på intervju med tre personer med Social instinkt dominant