Utbildning – Steg 5 certifieringsförberedelse

Att leda sig själv och andra

Denna kurs ger dig färdigheter inför att använda Enneagrammet med andra. Tillsammans med kunskaperna från Steg 1-4 gör denna kurs dig förberedd inför certifiering till HPEI Enneagram Trainer. Under fyra månader mellan kursen och certifieringen har du fri tillgång till HPEI indikatorn för träning.

Kursen tar bland annat upp ett coachande förhållningssätt, att lära ut Enneagrammet till andra, tips och fallgropar vid Enneagramanalyser m.m. Det kommer att läggas stort fokus på att öva med varandra. Som förkunskap krävs att du gått Steg 1-4 eller har motsvarande kunskaper från annan Enneagramutbildning. Du kommer också att få göra visst förberedelsearbete.

innehåll

Vad du får:
  • Kunskap om det mest centrala i varje strategi och avgörande skillnader mellan dem.
  • Övning i att själv känna igen likheter och skillnader mellan olika strategier.
  • Träning i att göra analys-intervjuer med HPEI och att presentera Enneagrammet för andra.
  • Unikt material som stöd för att göra Enneagramintervjuer.

Kursen leds av Ann Timm och Tina Tornell. Läs mer om oss

Tid:

Två dagar, kl 09.00-17.30 båda dagarna.
Se Kalendarium för datum.

Plats:

Hos Mejsla AB, Sveavägen 76, T-bana Rådmansgatan.

Kostnad:

9 300 kr exkl. moms. 

Laila Dahl

Enneagramcertifierad Parterapeut

“Enneagrammet är ett suveränt verktyg! Att veta vilken grundstrategi en klient har hjälper mig att snabbare komma in till kärnan och de djupliggande behoven. För klienten är det ofta värdefullt med ”igenkännningen” och det  hjälper hen att se mindre dömande på sig själv och andra. Enneagrammet förklarar våra beteenden och rädslor på ett sätt som får oss att känna oss mindre ensamma och mer ”normala””