EN UTBILDNING FÖR HELA LIVET

Enneagramutbildning

Vi har Sveriges enda grundläggande utbildning i att använda Enneagrammet som utvecklingsverktyg. Våra kurser är både för dig som vill utvecklas som ledare, medarbetare och medmänniska samt för dig som vill använda Enneagrammet med andra. Vi tror på ett aktivt lärande, därför innehåller kurserna många övningar och delande av olika slag.

Utbildningen är uppdelad i flera steg. Det två sista stegen ger tillgång till den validerade indikatorn HPEI och efter godkända slutmoment blir du Certifierad HPEI Enneagram trainer. Med HPEI kan du arbeta med Enneagrammet professionellt och vägleda andra att hitta sin Enneagramstrategi.

Steg 1

I utbildningens första steg får du en djupgående förståelse för din egen Enneagramstrategi, dess drivkrafter, beteendemönster och motivationsfaktorer. Du får även en unik insikt i andras sätt att tänka känna och agera. 

 

Steg 2

Vi bygger vidare med djupare fokus på utvecklingsnivåerna samt hur de tre intelligenserna – mental, emotionell och fysisk – används på olika nivåer. Du lär dig också om typiska konfliktbeteenden. Du delar med dig av egna erfarenheter och lär dig genom att lyssna på andras.

Efter slutprovet på Steg 2 blir du Diplomerad Enneagram Practitioner!

Steg 3

I detta steg fördjupar vi oss i de tre biologiska instinkterna – självbevarande, sexuell och social. Du får ett helt nytt och unikt lager av självinsikt och förståelse för olikheter. Du förstår mer av människans komplexitet och hur olika strategier kan förväxlas. 

Steg 4

Detta steg har fokus på din fördjupade kunskap och egna utveckling. Genom unika bilder förstår du dig själv och andra utifrån Freuds synsätt om vårt medvetna, undermedvetna och omedvetna och vilken roll den inre kritikern har för olika Enneagramstrategier. 

Steg 5 – Certifieringsförberedande kurs

Denna kurs sätter fokus på att använda Enneagrammet tillsammans med andra – i grupp eller enskilt. Du lär dig ett coachande förhållningssätt, att lära ut Enneagrammet till andra, tips och fallgropar vid Enneagramintervjuer m.m. Vi lägger stort fokus på övningar – enskilt och i grupp. Du får med dig en hel verktygslåda av material som stöd när du själv gör intervjuer.

När du anmäler dig till certifiering har du fri tillgång till indikatorn HPEI mellan den certifieringsförberedande kursen och tills certifiering är klar. Det ger dig möjlighet att verkligen träna upp dina färdigheter.

certifiering

Certifieringen består av flera olika moment som du gör mellan den certifieringsbförberedande kursern och slutcertifieringen. Den ger dig också tillgång till HPEI – ett on-line-baserat system med indikatorer för både Enneagramstrategin och instinkterna. 

Slide

"

Isabel Bergling

Swedavia

”Tack för en så bra otroligt bra kurs, denna gång fick jag bland annat med mig bra tankar och analys kring min relation till några av mina närmsta kollegor. Har redan påverkat min förståelse för vårt oftast väldigt goda samarbete och hur jag påverkar och bekräftar dem. Och hur vi tillfälligt riskerar att hamna i konkurrens om vi inte tydligt visar uppskattning och respekt för varandras styrkor."

Slide

"

”Så duktiga, erfarna och lugna i ert sätt att presentera och bjuda in till diskussioner och reflektion . Det känns så tryggt och välkomnande!”

Slide

“Jag kan varmt rekommendera denna utbildning till alla typer av funktioner på en arbetsplats men även som privatperson då den genom sitt upplägg och innehåll ger ett fantastiskt redskap för arbetet med både sig själv som person men även om bemötande av andra människor. En personlig utbildning som aldrig blir för privat där sidor hos mig själv ger reflektioner inför mötet med andra. Klockren kurs för alla som jobbar med möten med andra människor!”

Slide

"

“Ann och Tina har verkligen en förmåga att skapa ett tillåtande och förtroligt space i en grupp som gjorde det lättare att våga öppna upp sig och vara autentisk. Ni är mycket kompetenta inom ert område och hade ett tydligt och strukturerat upplägg med hög kvalitet. ”

Slide

"

“Ni är så bra! Skapar intresse, fördjupar, utvecklar och kan väldigt mycket – som ni verkligen förmedlar. Intresseväckande och välstrukturerade!”

Slide

"

“Suveräna, inkännande, kunniga och seriösa! Skapar och bidrar till öppenhet i gruppen och delar med sig av personliga erfarenheter.”

Slide

"

“Ni är fantastiska! Så kunniga, intressanta och fantastiskt bra på att bygga upp ett tryggt sammanhang där alla vågar dela med sig av sig själva!”

Slide

"

“Nu har jag gått de första båda stegen och jag är bara SÅ nöjd. Förutom att jag lärt mig nytt om mig själv, har jag fått verktyg som jag kan använda tillsammans med både enskilda klienter och grupper i mitt arbete. Kursens upplägg passade mig perfekt – föreläsning varvat med övningar samt exempel, både från kursledare och deltagare. Högt tempo utan att det kändes som om vi hafsade över något. En stor eloge till min fantastiska grupp och en ännu större till Ann och Tina som är otroligt professionella."

Slide

"

“Bland de bästa människokännarna jag känner – så öppna, icke-dömande och stöttande!”

Slide

"

“Ni är fantastiska! Inkännande, stor integritet och stort kunnande. Ni delar både personligt och proffesionellt så att det blir lätt att förstå!"

Slide

"

“Ni är så himla bra! Tack för att ni låter oss delta, kunna och ”provtänka”, det krävs en viss miljö för att man ska våga det!”

previous arrow
next arrow