Självinsikt – nyckeln till psykologisk trygghet

Team och Ledare

Vi är övertygade om att en viktig nyckel för samarbete, kommunikation och effektivitet är självinsikt. Det gäller också att skapa förståelse och respekt för varandras olikheter och att använda allas naturliga styrkor på ett optimalt sätt. 

I varje team skapas en unik kultur och den bestäms till stor del av den sammansättning av grundstrategier som medlemmarna i teamet har. Därför är en viktig del av vårt arbete att belysa detta och coacha teamet till ett optimalt samarbete. I gruppens sammansättning tydliggörs också vilka perspektiv man medvetet behöver lägga till. Detta bidrar bland annat till mer heltäckande beslutsprocesser där alla aspekter tas tillvara.

Eftersom vi är övertygade om att bestående förändringar uppnås genom långsiktighet och kontinuitet består vårt arbete av flera steg. Antalet steg skäddarsys beroende på teamets behov och situation. Vi använder också ett flertal olika modeller och verktyg utöver Enneagrammet.

teamutveckling

Är ni redo att ta ert teamarbete till nästa nivå genom att utforska de psykologiska dynamikerna som formar ert samarbete? Vår teamutveckling är utformad för att erbjuda en djupgående förståelse för individuella beteendemönster och motivationsfaktorer för att därigenom utveckla kommunikation och samarbete. Då främjas en kultur av ömsesidig förståelse och respekt vilket lägger grunden för psykologisk trygghet.

I vårt baspaket för team ingår följande moduler, där Enneagrammet är ett av de viktigaste verktygen:

  • Enneagramanalys – Individuella intervjuer med varje teammedlem för att identifiera grundstrategi.
  • Att förstå sig själv och andra – workshop där teamet lär sig om Enneagrammet, varandras strategier och sociala stilar genom föreläsning, paneler och övningar.
  • Kommunikation och feedback – upplevelsebaserad workshop där teamet utvecklas genom  kommunikationsövningar, rollspel, förstå kroppsspråk och svåra samtal. 
  • Gruppdynamik och konflikthantering – fokus på att förstå gruppdynamik och utforska potentiella konfliktytor baserat på olika strategiers sätt att tänka, känna och agera. 

Ledarskapande – fördjupning

Gott ledarskap är inte bara en fråga för chefer, det berör alla som i sitt arbete behöver interagera med och motivera andra. Eftersom ledarskap är ett beteende som bygger på specifika förmågor kan alla utveckla sig själva till att bli ledare. 

För ledningsgrupper och team som genomgått vårt baspaket skräddarsyr vi fördjupningsmoduler utifrån behov. Det kan t.ex. vara: 

Ledarskapandet – Enneagramstrategins påverkan på ledarskapet, styrkor och fallgropar att engagera olika medarbetare och konsten att prioritera.

Motivation och coachande ledarskap – att kunna motivera sig själv och andra baserat på olika strategier, coachande förhållningssätt och nycklar till att utveckla andra samt att leda mot gemensamma mål.

Förändringsledning – vad behövs för en framgångsrik förändringsledning, hur  påverkas olika Enneagramstrategier och hur påverkar din strategi som ledare. Praktisk tillämpning och återkoppling.

Självinsikt på djupet – här arbetar vi med biologiska instinkter. och förjupar förståelsen för oss själva, för varandras olikheter och tränar på utvecklingsområden.

Slide

"

Bo Bengtsson

Golfförbundet

”Alla i teamet är mycket positiva till de övningar vi hade kring Enneagrammet. De insikter vi fick om oss själva och våra kollegor var bra och givande, nu vet vi liksom hur var och en är. Avdelningen fungerar bra och samarbetet inom varje grupp har nog aldrig varit bättre.”

Slide

"

Jonny Engel

Delaval

“Utveckling av team och individer är avgörande för kontinuerlig framgång och glädje. Med Enneagram och Ann &Tina har jag/vi fått ett verktyg att arbeta med och förstå varandra och oss själva bättre. Vi är en återkommande kund eftersom vi är väldigt nöjda med samarbetet.”

Slide

"

Anna Elgh

VD

“Det här med att jobba med självinsikt är ju grunden för att få ihop team och gå mot en mer transparent och prestigelös organisation. Det är jättesvårt att göra den resan utan att jobba med sin självinsikt. ”

Slide

"

Carl Erik Herlitz

Tuff Ledarskapsträning

“Tack för detta! Ni var så mycket, som tex pedagogiska, inlyssnande,
lugna och er själva. Satte igång en massa processer och tankar hos mig! ”

Slide

"

Håkan Mathiasson

Elekta

“EnneagramCenter gjorde ett utmärkt arbete med vår grupp. De var professionella, målinriktade och hade en tydlig och mycket väl uppbyggd metodik. Med Enneagrammet som verktyg tydliggjorde de likheter och olikheter och hjälpte oss till ökad förståelse för våra olika roller i arbetet. De gick varsamt fram och alla kände sig respekterade för sina olikheter. Fördelningen mellan individuellt arbete och teamarbete kändes bra. Vi uppskattade Enneagrammet för dess tydliga profiler och det material vi fick var lätt att ta till sig och gav många insikter och tips. "

Slide

"

Marianne Witt

Förskolechef

“Vi anlitade EnneagramCenter för att få bättre dynamik, minska irritation och för att förbättra kommunikationen. Vi har nu fått större förståelse för att vi är olika och tänker olika. Vi kommer numera fram till beslut på ett bättre sätt. Vi plöjer inte bara på utan har redskap och insikt om hur man ska prata med olika personer. Vi vilar i att andra tänker och funkar på helt annat sätt – då behöver vi inte bli irriterade. Enneagrammet är väldigt snabbt användbart! Detta arbetet hjälper mig också i mina utvecklingssamtal. ”

previous arrow
next arrow

Samlade insikter

Podcast

Poddavsnitt 46 – Enneagrammet för dig som skriver

Säsongens sista avsnitt är från en intervju om Enneagrammet som Tina gjorde för Skrivarpodden. Här pratar vi om hur man kan använda Enneagrammet för att skapa trovärdiga karaktärer och inte...

Poddavsnitt 45 – Enneagrammet i parterapi med Laila Dahl

Idag pratar vi med Laila Dahl som är utbildad hos oss. Hon använder Enneagrammet främst i sitt arbete som parterapeut. Tillsammans med Laila tittar vi på olika sätt att kommunicera […]

Poddavsnitt 44 – Tealpodden om de biologiska instinkterna

Detta är ett bonusavsnitt där vi blir intervjuade i Tealpodden. Det är andra gången vi gästar Tealpodden och denna gång ville vi prata om de biologiska instinkterna. Både för att […]

Poddavsnitt 43 – Enneagrammet och neurovetenskap, intervju

I detta spännande avsnitt pratar vi om forskningsteorier på hur Enneagrammet och neurobiologi kan hänga ihop. Vi intervjuar Saleh Salander svensk läkare och Enneagramlärare om hur han kopplat...