Utbildning – Steg 4

Att leda sig själv och andra

Här kopplar vi ihop Enneagrammet med andra psykologiska teorier. Både Freuds synsätt om vårt medvetna, undermedvetna och omedvetna, olika arketyper samt objektrelationsteorin. 

Detta steg ger dig ytterligare fördjupning och inre utveckling. Kursen har fokus på övningar och upplevelsebaserat lärande. Vi fördjupar oss i hur det inre livet är för varje Enneagramstrategi. Vi belyser även olika förhållningssätt till omvärlden. Vi får förklaringar till varför en del av oss blir så påverkade av andra människors närvaro eller att vi har svårt att få kontakt med vårt undermedvetna. Vi kommer att fokusera på utvecklande övningar och reflektioner blandat med viss föreläsningstid.

innehåll

Vad du får:
  • En grundläggande förståelse för hur Egot byggs upp och styrs i din egen och andras Enneagramstrategi
  • Insikt i den inre kritikerns roll och budskap för de olika strategierna
  • Unika visuella bilder för varje strategi
  • Förståelse för objektrelationsteorin och olika arketyper och hur dessa kan kopplas till Enneagramstrategierna
  • Använda Enneagrammet för att utvecklas genom övningar, enskilt, i par och i grupp.

Kursen leds av Ann Timm och Tina Tornell. Läs mer om oss

Tid:

Två dagar, kl 09.00-17.30 båda dagarna.
Se Kalendarium för datum.

Plats:

Hos Mejsla AB, Sveavägen 76, T-bana Rådmansgatan.

Kostnad:

9 300 kr exkl. moms. 

thomas thillerup

Sales Manager, Wholesale

“Tack för en helt otrolig Steg 4 kurs! Så fascinerande att få psykologisk teori och struktur in i Enneagrammet. Det giver en mycket djupare förståelse och respekt for komplexiteten i strategierna. Så glad och tacksam för att jag kunde vara med er dessa dagar. Ni gjorde ett grymt jobb i att hålla ihop gruppen och facilitera två spännande dagar med bra energi! ”