Fler Enneagramexperter

Enneagramcenter nätverk

I vårt nätverk finner du HPEI-certifierade Enneagram Trainers som utbildat sig i vårt omfattande certiferingsprogram. De använder Enneagrammet inom en mängd olika områden som t.ex.; coachning, terapi, ledarutveckling och säljutbildning. Nätverket träffas regelbundet för erfarenhetsutbyte och fortbildning.