Enter your keyword

Vi utvecklar självinsikt

EnneagramCenter ger ledare och medarbetare verktyg för att dra fördel av olikheter och öka förståelsen för varandra.

VAD VI GÖR

Tjänster och konkreta verktyg för att utveckla dig själv och andra

Självinsikt är en av de viktigaste egenskaperna i välfungerande team och hos effektiva ledare. För att nå dit behöver vi öka vår medvetenhet om vad som sker inom oss och runtom oss. Forskning pekar på att större självinsikt och förståelse för varandra gör oss psykologiskt tryggare, vilket gör att vi verkligen kan använda vår potential. EnneagramCenter ger team och individer verktyg för att uppnå en medvetenhet som leder till bestående förbättringar och ett hållbart självledarskap.

2024-IEA-AP transp
Välkommen på våra kostnadsfria digitala föreläsningar där vi introducerar Enneagrammet.
Datum våren 2024: 15 februari, 7 maj

Teamutveckling

Vill du ha medvetna, engagerade medarbetare med entusiasm och glöd för sitt jobb? Vi är övertygade om att en viktig nyckel för att nå dit handlar om att öka självinsikten hos varje teammedlem. Det gäller också att skapa förståelse och respekt mellan teamets medlemmar och att använda allas naturliga styrkor på ett optimalt sätt.

Utbildning

EnneagramCenter erbjuder en unik certifiering i Enneagrammet, på svenska. Utbildningen är uppdelad i sex steg. Det sista och sjätte steget ger dig tillgång till den validerade indikatorn HPEI. Med den kan du arbeta med Enneagrammet professionellt och vägleda andra att hitta sin Enneagramstrategi.

Coachning

Vill du kartlägga ditt nuläge, hitta vart du vill nå samt belysa vad som för dig framåt och vad som hindrar dig? En central faktor i detta är en god självinsikt. Vi använder Enneagrammet i vår coachning för att det hjälper både dig och oss att snabbt identifiera just dina styrkor, hinder, vad som driver dig och vad du behöver för att nå framgång.

REFERENSER

Jonny Engel, CIO Delaval:

Utveckling av team och individer är avgörande för kontinuerlig framgång och glädje. Med Enneagram och Ann &Tina har jag/vi fått ett verktyg att arbeta med och förstå varandra och oss själva bättre. Vi är en återkommande kund eftersom vi är väldigt nöjda med samarbetet.​.läs vidare.

Bo Bengtsson, bitr generalsekreterare Sv Golfförbundet:

Jag har lärt mig mycket av att förstå hur medarbetarna förändras när de blir stressade, man kan direkt se hur Enneagrammet stämmer så väl. Jag är mer förberedd nu. Bra samtalsledare leder också till bra dynamik i gruppen – nu finns tryggheten där..läs vidare

Anna Elgh, VD Svenska Retursystem:

Det faktum att organisationen har jobbat med mer självinsikt har gjort att steget mot självstyre har känts mer naturligt. Man blir mer rustad att gå in i den här processen eftersom man vetat hur ens Enneagramstrategi fungerar..läs vidare

Några av de kunder vi har förmånen att arbeta med:

                

Nyfiken på att göra en Enneagramanalys? Läs om vår metod:

NÄTVERKET

Enneagramcenters rikstäckande nätverk

Vill du få kontakt med en Enneagram trainer på din ort?
EnneagramCenter Nätverk består av certifierade HPEI Enneagram trainers som utbildats av oss. De använder Enneagrammet i sitt arbete inom en mängd olika områden som säljutveckling, utbildning, coachning, ledarutveckling och terapi. De är en växande grupp som finns spridda på många orter runtom i landet.

OM ENNEAGRAMMET

En närmare titt på utveckling, validering och tester

Enneagrammet beskriver både beteenden och de medvetna och omedvetna drivkrafterna bakom beteenden. Det innehåller dessutom en utvecklingsdimension som visar beteende beroende på personlig mognad och psykisk balans. I kommunikation mellan individer och i grupper är Enneagrammet ett utmärkt stöd. Det skapar förståelse inför hur olika vi människor uppfattar tillvaron och hur man kan utveckla ett effektivt samarbete.

Tre center

Enneagrammets nio grundstrategier är uppdelade i tre triader baserat på människans tre huvudsakliga ”intelligenscenter” – mentalt, emotionellt och fysiskt…

Mer om de tre centren

Utvecklingsnivåer

Som ett mått hur låst en person är till sin grundstrategi har Riso & Hudson på Enneagram Institute utarbetat en modell med utvecklingsnivåer som kompletterar Enneagrammet.

Mer om utvecklingsnivåer

Nio grundstrategier

Enneagrammet visar nio olika personlighetstyper som har nio olika livsstrategier. Vi har valt att kalla dem för nio grundstrategier eller kort strategier. Med ordet strategi menas…

Mer om nio strategier

Testmetoder

Det första steget för att kunna använda Enneagrammet för självinsikt och utveckling är att hitta sin grundstrategi i modellen. Vår erfarenhet är att detta är…

Mer om testmetoder

VÅR BOK - 4 000 ex sålda!

Självinsikt - nyckeln till att utveckla dig själv och andra

Detta är den enda svenska boken om självinsikt som baseras på den psykologiska utvecklingsmodellen Enneagrammet. Vi ville utöka utbudet av Enneagramböcker och samtidigt dela med oss av våra egna erfarenheter. Under de senaste femton åren har vi använt Enneagrammet tillsammans med tusentals människor, individuellt samt i mindre och större grupper. Boken har med åren blivit en handbok för den som verkligen vill förstå sig själv och sin nästa - både på arbetet och i privatlivet.

Läs mer om den och recensioner på Adlibris eller Bokus.

vill du ha vårt nyhetsbrev?

Anmäl dig gärna till vårt nyhetsbrev för att hålla koll på aktiviteter och få information.

Självinsikt för utveckling

Nyckeln till att utveckla dig själv och andra

EnneagramCenter utvecklar team, ledare och medarbetare. Vi lär ut effektiva verktyg som förbättrar kommunikation, samarbete och målfokus. Vårt främsta verktyg heter Enneagrammet - en psykologisk utvecklingsmodell baserad på nio grundstrategier. Vårt arbete genomsyras av ett coachande förhållningssätt. Genom frågor och övningar får vi individer och team att se och använda sina resurser på bästa sätt. Våra utbildningar, workshops och individuella coachpaket startar konstruktiva tankeprocesser som leder till förståelse, effektivitet och arbetsglädje. Våra metoder går sedan att applicera såväl i arbetet som privat, vilket är en uppskattad bonus för deltagarna.

Vill du använda Enneagrammet i ditt arbete? Vi har utbildningen du letar efter..