Enter your keyword

Att leda sig själv och andra Steg 4

Hur kan vi förstå oss själv och andra utifrån Freuds synsätt om vårt medvetna, undermedvetna och omedvetna? Vilken roll har den inre kritikern för olika Enneagramstrategier? Hur förhåller vi oss olika till omvärlden och till olika arketyper ?

Detta steg handlar om fördjupning och utveckling. Kursen har fokus på övningar och upplevelsebaserat lärande. För att delta behöver du ha grundkunskaper om Enneagrammet motsvarande EnneagramCenters Steg 1-3.

Innehåll

Vi fördjupar oss i hur det inre livet är för varje Enneagramstrategi. Vi belyser även de olika vi förhåller oss till omvärlden. Vi får förklaringar till varför en del av oss blir så påverkade av andra människors närvaro eller att vi har svårt att få kontakt med vårt undermedvetna. Vi kommer att fokusera på utvecklande övningar och reflektioner blandat med viss föreläsningstid.

Vad får du?                                                                              

  • En grundläggande förståelse för hur Egot byggs upp och styrs i din egen och andras Enneagramstrategi.
  • Unika visuella bilder för varje strategi.
  • Förståelse för objektrelationsteorin och olika arketyper och hur dessa kan kopplas till Enneagramstrategierna
  • Använda Enneagrammet för att utvecklas genom övningar, enskilt, i par och i grupp.

Kursen leds av Ann Timm och Tina Tornell. Läs mer om oss här!

När: 09-17.30 båda dagarna, se Kalendarium för datum.

Var: Hos Mejsla AB, Sveavägen 76, T-bana Rådmansgatan.

Pris: 9 300 kr exkl. moms. 

Tack för en helt otrolig Steg 4 kurs! Så fascinerande att få psykologisk teori och struktur in i Enneagrammet. Det giver en mycket djupare förståelse och respekt for komplexiteten i strategierna. Så glad och tacksam för att jag kunde vara med er dessa dagar. Ni gjorde ett grymt jobb i att hålla ihop gruppen och facilitera två spännande dagar med bra energi!                                           Thomas Thillerup, Sales Manager Wholesale

 

Kursen tar upp;

– En slags schematisk beskrivning av de inre psykologiska mekanismerna hos varje Enneagramstrategi – hur Egot fungerar. Detta ger en betydligt djupare förståelse, både av strategierna och av varför vi är låsta till vissa tankar, känslor och beteenden.

– Vad den inre kritikern betyder för de olika strategierna och vilka olika budskap den har. Detta ger förklaringar till inre känslor av skam eller skuld när vi bryter mot dessa inre budskap och vi ser hur dolt detta ofta är för oss.

– En triad som bygger på objekt relationer som belyser tre olika sätt att förhålla sig till omgivningen.

– Ett sätt att se på några av Jungs arketyper i relation till Enneagramstrategierna.

– En mängd övningar, enskilt, i par och i grupper för att utvecklas och fördjupa insikterna om de olika Enneagram strategierna.