NIAN – MEDLAREN

Vidsynt, behaglig, konflikträdd och frånvarande

 
De som använder sig mest av Nians strategi drivs främst av att känna och skapa harmoni. De känns igen på att de är varma, vänliga, optimistiska och har en accepterande inställning till människor omkring dem. I grupper får de alla att känna sig sedda och hörda. De är anpassningsbara och flexibla och har ofta en stor dos tålamod. De har förmåga att se saker från många synvinklar och skapa lösningar som tar tillvara olika önskemål. De trivs med rutiner och struktur och är oftast bättre på att se ”den större bilden” än att gå ner i detaljer. De har förmågan att vara opåverkbara, stadiga och oberörda av tumult runt dem. Härigenom får de andra att känna sig trygga och lugna, vilket minskar stress och oro. 
 

De har alltför lätt att prioritera behoven hos andra – på bekostnad av sig själva – de tycker helt enkelt inte att de är så viktiga. Problemen i deras liv handlar inte om vad de gör utan vad de inte gör. De har svårt att ta tag i saker och stannar alltför länge i besvärliga situationer. De strävar efter att behålla sin egen inre harmoni vilket gör att de undviker att ta tag i sådant som kan innebära konflikter. De distraherar sig med trivialiteter för att undvika att göra det de borde. De kan även använda dagdrömmar och fantasier som ett sätt att undvika en krävande verklighet.

 

Pilen till Sexan

Under ökad stress och trötthet blir Nior alltmer oroliga, defensiva och på dåligt humör. De klagar och projicerar sina egna känslor på omgivningen vilket leder till anklagelser mot andra. De får mer problem med att acceptera auktoriteter och känner sig kontrollerade och styrda. De förlorar till slut sin lugna fasad och blir nervösa och reagerar på allt.

Det är också mycket bra för dem att ta till sig av Sexans analyserande natur och verkligen tänka igenom olika alternativ och konsekvenser. Då blir deras val mer förankrade i fakta och i dem själva. Det är också bra för Nior att vara alerta och vakna för vad som sker. Att delta aktivt på möten och ställa frågor. Då undviker de risken att bli frånvarande och börja dagdrömma.

 

Pilen från Trean

Med ökad närvaro och lugn kan Nior börja arbeta aktivt med att få bort övertygelsen om att de är oviktiga och börja inse sitt sanna värde. Att de verkligen har något att bidra med. De delar med sig av sin kompetens, intelligens och sig själva vilket leder till verklig sinnesfrid. De satsar också tid och kraft på att utveckla sina talanger vilket ger ökat självförtroende och en sund självkänsla.

När Nior är mer i kontakt med de negativa aspekterna av sin stödpunkt kan de fastna i alltför mycket arbete. Utan verklig riktning tar de på sig allt som kommer i deras väg och det blir många, långa timmar på jobbet. De styrs av hur andra uppfattar dem och vill ge en effektiv image. Inuti kämpar Nior samtidigt med låg energi och en tröghet som gör det extra arbetsamt att prestera.

 

utvecklingstips

  • Förstora din roll – kliv fram och ta plats, prata gärna först på ett gruppmöte.
  • Jobba helst tillsammans med andra, de kan ge dig ökad energi.
  • Vid beslut, ha någon att stämma och diskutera med. Det hjälper dig att höra dig själv prata.
Från Enneagrampodden

Se på film om Nians strategi

Denna inspelning kommer från en föreläsningsserie vi hade på Karriärcenter för ekonomer på Stockholms Universitet. Vill du se hela filmen om alla strategier inklusive en inledning om Enneagrammet så hittar du den här.