FEMMAN – UNDERSÖKAREN

Uppmärksam, innovativ, hemlighetsfull och enstörig

 
Personer som har Femmans grundstrategi känns igen på att de är observanta, nyfikna och objektiva. De strävar efter att förstå och sätta sig in i de ämnen som intresserar dem. De fokuserar ofta på något eller några områden vilket gör att de kan vara mycket kunniga specialister. Ibland är de superexperter på något väldigt smalt eller udda område eller hängivna samlare. De är nyfikna och söker information och fakta, som de klurar på och drar egna slutsatser. Stunden då ”polletten trillar ner ” är något de älskar! De registrerar vad som händer i deras omgivning och vill förstå världen intellektuellt, något som också ger dem en känsla av trygghet. De har en förmåga att snabbt analysera sin omgivning och lägga sina observationer till den större bilden. De ser ofta saker som går andra förbi. De trivs mycket bra med att vara själva och att ägna sig åt sina egna tankar och intressen. De är goda lyssnare och har också ofta ett fantastiskt minne för detaljer och händelser. 
 

De är mycket i sina egna tankar och de litar oftast bara på sina egna slutsatser. Då de inte förstår något kan de bli oerhört frustrerade. De delar sällan med sig av sitt privata till andra och är ofta reserverade och verkar lite obekväma i sociala sammanhang. De kan vara riktigt cyniska om sin omgivning och världen. De kan upplevas som ”snåla” med sig själva och ibland även avseende kunskap och idéer. Kunskap är vad de tror att de har att komma med i världen och är därför rädda att förlora viktiga nyckelkunskaper.

Pilen till Sjuan

Under ökad stress och trötthet blir Femmor mer nervösa och spända. De får allt högre energinivå som leder till rastlöshet och hyperaktivitet. De blir ängsliga vilket leder till splittrat fokus. De blir också mer pratiga, impulsiva, instabila och söker kortsiktiga kickar. I grund och botten är detta en reaktion mot alltför mycket ensamhet och ihållande koncentration.

Att ta till sig av Sjuans optimism motverkar deras naturliga fallenhet för cynism. Det lättar upp deras tankar och sinne. Sjuans strategi hjälper dem också att se flera olika möjligheter och vara öppna för impulser utifrån, inte bara lita på sitt eget huvud.

Pilen från Åttan

Med ökad medvetenhet och närvaro blir Femmor mer stabila och medvetna om sin kropps- och livsenergi. De blir snabbar på att kliva fram och agera och fastnar inte i att tänka på att agera. Det ger ökad självförtroende, ledarskap, mod och större ansvarskänsla. Deras blir mer praktiska och använder sin kunskap för att hjälpa andra. De präglas då av klokhet och medkänsla.

När Femmor är mer i kontakt med de negativa aspekterna av Åttan kan de bli ganska konfrontativa. De är övertygade om sin egen mentala överlägsenhet. I diskussioner kan de vara okänsligt slagfärdiga och även arroganta. I detta läge vill de inte känna av sin egen sårbarhet i kontakten med andra. Snarare övertygar de sig själva om att de inte behöver någon.

Utvecklingstips

  • Var mer öppen och generös med dig själv och berätta om dina tankar och upplevelser.
  • Involvera andra när du löser problem, då ökar kreativiteten.
  • Begränsa den tid du lägger på faktasamlande.
Från Enneagrampodden

Se på film om Femmans strategi

Denna inspelning kommer från en föreläsningsserie vi hade på Karriärcenter för ekonomer på Stockholms Universitet. Vill du se hela filmen om alla strategier inklusive en inledning om Enneagrammet så hittar du den här.