SEXAN – den lojale

Engagerad, ansvarsfull, orolig och misstänksam

Personer med Sexans strategi känns igen på att de är pålitliga, ärliga, alerta och naturliga lagspelare. De är fast beslutna att göra sin plikt, vad som är bäst för gruppen/samhället, och att stötta andra. De visar mycket vänlighet och känslighet och får människor att känna sig inkluderade. Det är viktigt för dem att människor de möter känner sig väl till mods, så de månar om att visa sig ofarliga och pålitliga. De har förmågan att tänka ut konsekvenser i flerfaldiga led och olika riktningar samt har sinne för detaljer. Detta gör dem duktiga på planering och de kan göra konstruktiva utvärderingar och ge kreativa perspektiv.  Deras lojalitet omfattar vänner, kolleger, arbetsgivare, system och idéer – de är de sista att lämna ett sjunkande skepp.

De använder sina tankar för att hantera tillvaron men de kan tvivla på att de tänkt rätt själva. Detta gör att de gärna söker andras åsikter för att få ledning. Samtidigt kan de inte till hundra procent lita på det någon annan säger vilket skapar tvivel i dem. De kan ha svårt att lita på att andra menar vad de säger och söker ofta undermeningar i det som sägs. De vill göra sig beredda på allehanda katastrofscenarios – för att känna trygghet. Det finns en ständigt närvarande ängslan som varierar beroende på hur bra de mår. De kan ha ett vacklande självförtroende och är alltid bättre än vad de själva tror.

 

Pilen till Trean

När stress och trötthet ökar börjar Sexor fokusera alltmer på sina egna uppgifterna och tappar teamfokuset. De gömmer sina oroskänslor bakom en falsk fasad av effektivitet och handlingskraft. De ”stänger av” känslor vilket kan leda till problem i relationer. De blir också mer fokuserade på hur andra uppfattar dem och oroas över att inte ge ”rätt” intryck. De jämför sig med andra och tycker ständigt att andra är bättre.

För utveckling kan Sexor också ta hjälp av de positiva sidorna av Trean. Att jobba med sitt självförtroende är bra för att motverka tendensen att göra sig själva mindre än de är. De är också hjälpta av Treans effektivitet och resultatfokus som motvikt till alltför mycket förberedelsearbete. Med ökad trygghet vet de precis vad de ska göra.

 

Pilen från Nian

När Sexor medvetet jobbar med sina begränsande mönster lär de sig att lita på sig själva och bli mer öppna inför livet och andra människor. De slappnar av och blir mindre vaksamma och försiktiga. De accepterar sig själva och andra och ställer upp för sin omgivning på ett tryggt och lugnt sätt. De känner sig alltmer tillfreds med sig själva och tankarna stillnar. De behöver inte planera så mycket utan kan lita till sin inre visdom. De blir rofyllda och glada med båda fötterna på jorden.

När Sexor är mer i kontakt med de negativa aspekterna av Nian kan de bli avvaktande och passiva. De får svårt att komma ur startblocken och ägnar sig åt trivialiteter istället för att ta tag i sitt liv. Deras oroliga inre tillstånd gör att de anpassar sig till andra för att inte riskera yttre oroligheter och konflikter.

 

utvecklingstips

  • Lägg mer tid på att hitta positiva konsekvenser och mål.
  • Våga ta det första alternativ du tänkte på vid beslut – det är ändå oftast det du kommer tillbaka till ändå.
  • Försök hitta din egen inre sanning – tro inte att någon annan har svaren.
Från Enneagrampodden

Se på film om Sexans strategi

Denna inspelning kommer från en föreläsningsserie vi hade på Karriärcenter för ekonomer på Stockholms Universitet. Vill du se hela filmen om alla strategier inklusive en inledning om Enneagrammet så hittar du den här.