Enter your keyword

Nio ledarstilar

Nio ledarstilar

Nio ledarstilar

Det finns mängder av chefer men alltför få duktiga ledare. Varför är det så? En av
anledningarna är självklart dagens tuffa arbetsklimat och kraven på dagens ledare. Det handlar om ständiga förändringar, ett allt högre tempo både inom företagen och på den marknad de befinner sig. Dessutom strävar de flesta företag och organisationer mot en minskad kostnadskostym vilket innebär att ledaren har färre resurser till sitt förfogande. En annan anledning är att många chefer inte getts förutsättningarna för att bli duktiga på att leda. Det handlar om att kunna motivera och utveckla sina medarbetare till att använda sina styrkor på bästa sätt och att undvika att hamna i sina fallgropar. För att kunna göra det krävs självklart också att ledaren är medveten om sina styrkor som ledare och vilka utmaningarna är – d.v.s. har en god Självinsikt.

Enneagrammet visar nio grundläggande strategier och kan hjälpa ledare bli medvetna om just sin ledarstil – som utgår ifrån var och ens grundstrategi.  Hur kan du använda dina naturliga styrkor i ditt ledarskap? Hur blir det när du överanvänder dina styrkor och de vänds till utmaningar? Vad behöver du göra för att utvecklas i ditt ledarskap? Vilka föreställningar har du som ledare om vad som är ett effektivt ledarskap? Din grundstrategi kommer att avgöra vad du tycker är viktigt att fokusera på och därmed vad du blir duktig på. Lika viktigt är det att vara medveten om vad du inte prioriterar i ditt ledarskap – här finns ofta utrymme för utveckling.

Från The Enneagram in Business har vi lånat följande beskrivningar av ledarskapsparadigm för de nio olika grundstrategierna:

Ettan – Förbättraren
Ledarens uppgift är att sätta tydliga mål och inspirera andra att uppnå högsta kvalité.

Tvåan – Hjälparen
Ledarens uppgift är att fastställa teammedlemmarnas styrkor och svagheter samt att motivera och underlätta för dem att nå organisationens mål.

Trean – Presteraren
Ledarens uppgift är att skapa en miljö där det presteras resultat för att folk förstår organisationens mål och struktur.

Fyran – Individualisten
Ledares uppgift är att skapa organisationer som ger människor meningsfullhet och en känsla av syfte så att de inspireras att göra ett utmärkt jobb.

Femman – Undersökaren
Ledarens uppgift är att utveckla en effektiv organisation genom undersökande, överväganden och planering så att alla delar hänger ihop och människor arbetar för ett gemensamt uppdrag.

Sexan – Den Lojale
Ledarens uppgift är att lösa organisationens problem genom att utveckla en kreativ, problemlösande miljö där var och en känner att de är del av lösningen.

Sjuan – Entusiasten
Ledarens uppgift är att få människor ivriga att skapa innovativa satsningar så att organisationen kan utveckla nya och spännande affärsmöjligheter.

Åttan – Utmanaren

Ledarens uppgift är att föra organisationen framåt genom; ett beslutsamt ledarskap, att hitta kapabla och pålitliga personer till ”rätt” jobb och att stärka kompetenta medarbetare i att agera.

Nian – Medlaren
Ledarens uppgift är att hjälpa till att nå det kollektiva syftet genom att skapa en harmonisk och tydligt strukturerad arbetsmiljö.

Vi inleder här en serie blogginlägg om olika ledarstilar kopplat till Enneagrammet. Vi besvarar frågor som; Hur påverkar din världsbild ditt ledarskap? Vilka är de vanligaste cheferna och hur förklarar det dagens arbetsmiljö? Hur skiljer sig en Fyras ledarskap från en Åttas? Vilka specifika styrkor finns i varje Enneagramstrategis ledarstil och vilka utmaningar finns där? Vad behöver varje de olika ledarna arbeta med för att utvecklas som ledare.

Stay tuned och följ våra inlägg!

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.