Enter your keyword

Självinsikt gjorde oss mer effektiva!

Självinsikt gjorde oss mer effektiva!

Självinsikt gjorde oss mer effektiva!

Birgitta Thunander är affärsområdeschef på Fastighetsägarna i Stockholm, en kund EnneagramCenter arbetat med under fler år. Vi träffade Birgitta för att höra hur hon tänker kring självinsikt på jobbet.

Vad var det som gjorde att ni anlitade EnneagramCenter?

Jag hade kommit kontakt med EC (EnneagramCenter) och modellen Enneagrammet via en vän. Jag och min sektionschef hade pratat om att göra något med personalen kring de mer ”mjuka” frågorna. Vi hade haft en hel del interna konflikter som bottnade i en oförståelse för att man är olika. Det var mycket kritik av typen; ”Jag har det rätta sättet och du har det felaktiga”, på många håll i gruppen – som är ganska stor, c:a 35 personer.

Vad har ni gjort med EC?

Alla fick individuella analyssamtal för att hitta sina strategier. Och sedan har vi haft ett flertal gruppövningar och föreläsningar under de 3 år vi arbetat med detta. Som chef får man ofta kritik för att dra igång saker som sedan inte fortsätter, så det har varit en medveten strategi att verkligen jobba löpande med detta och inte släppa det. Alla nya anställda som tillkommit har fått göra analys och fått en genomgång så att de är ”på banan”.

Vilka resultat har du sett av arbetet?

Jag kan se att det har blivit ökad förståelse och acceptans – särskilt av hur vi beter oss under stress och press. Just nu har vi ett projekt som försenats och skapat mycket stress i en av grupperna, och som sprider sig till de andra. Men numera är det mycket mer förståelse av att man inte är i sitt bästa ”mode”. Även den gruppen som är under mest stress hanterar det bättre än de skulle ha gjort tidigare.

Det är också stor skillnad när det gäller konflikter. Medarbetarna har blivit mycket mer ”snälla” mot varandra, ett trevligare bemötande – förut var det mer ”bitskt”. Det har blivit mycket mer harmoni och respekt inom gruppen. Till och med nu när det är så stressigt med ett systembyte.

Flera medarbetare har fått enskild coachning, där märks resultatet väldigt tydligt. Det har också varit väldigt uppskattat och utvecklande för de medarbetare som gått på era öppna fredags-workshops. Där har de fått träffa andra med samma strategi och haft mycket givande övningar tillsammans.

Hur har detta hjälpt dig som chef?

Jag har jobbat med mig själv en hel del de senaste åren, även annat än Enneagrammet. Många säger att jag är en annan person, att jag tar för mig mer och är mer synlig och tydlig. Jag är väldigt intresserad av utveckling och varför ”det blir som det blir”. Jag är ju ganska analytisk – vilket också har varit en aha-upplevelse. Det var jag inte medveten om tidigare. Det allra viktigaste jag har lärt mig om min strategi är att jag har trott att jag är extremt tydlig. Som när jag presenterar en sak ur flera synvinklar och med olika konsekvenser – men jag bara förvirrar människor…de hänger inte alls med. Det tänker jag jätteofta på, att inte presentera alla alternativ, utan ge min slutsats. Jag har förstått att jag annars uppfattas som omständlig.

Hur använder du kunskapen om medarbetarnas strategier som chef?

Jag har faktiskt bilden med Enneagrammet och alla medarbetares namn och strategierna framför mig vid skrivbordet. Den tittar jag ofta på och särskilt inför ett samtal. Jag kan den nästan utantill nu. Men ibland glömmer man ju bort och då kan det bli så att man efteråt kan gå tillbaka och förstå vad som blev fel, att jag borde ha kommit ihåg att tänka på den personens strategi. Så man är ju inte perfekt – men då kan det leda till en bra reflektion efteråt.

Du har ju också gått vår grundkurs – hur tror du det har bidragit?

Det har ju gjort att jag ”kan” Enneagrammet lite mer och kan prata om det och beskriva själv. Det gör absolut skillnad. Man behöver ju som chef stöd i olika delar av arbetet och detta är verkligen ett stöd i kommunikationen med medarbetarna i vardagen.

Vad är nästa steg?

Vi kommer att fortsätta nu under våren med EnneagramCenter, vi får flera nya medarbetare och vill få in dem på ett bra sätt i arbetet. Jag ser fram emot att fortsätta med detta i gruppen och fortsätta utveckla och utvecklas själv.


Blir du nyfiken på hur vi utvecklar självinsikt hos ledare och team?

Anmäl dig till vår frukostföreläsning den 25 april!

Tid: 07.30-09.00

Plats: Sigtunagatan 16, Stockholm

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.