Enneagrammet är ett verktyg för självinsikt som fungerar för alla relationer – på jobbet och privat. När vi på EnneagramCenter själva började använde modellen var det tillsammans med våra partners och andra par. Att identifiera och lära oss om våra egna och våra partners strategi gav oss ovärderliga insikter om varandras drivkrafter, rädslor och beteendemönster. Framförallt fick vi svaret på frågan om VARFÖR vi eller vår partner gjorde si eller så. Det ledde till ödmjukhet, empati och mycket bättre kommunikation. Enneagrammet har också hjälpt oss förutse och hantera konflikter mer effektivt. Det blir också så tydligt att vi alla har mindre bra sidor och ingen är bättre eller sämre än någon annan – vi är bara olika. Nedan följer några exempel på vad som kan ställa till det i relationer för olika strategier och några tips för utveckling som har att göra med pilarna i Enneagrammet:

Ettan – Förbättraren

Utveckling

Ett tips är att ta till Sjuans flexibilitet, inte bara i kommunikationen utan också i hur de ser sig själva och sin partner. Det ger tillgång till kreativitet och fler sätt att lösa problem eller se på en situation. Till exempel kanske deras partner inte är lat, utan det kan finnas något annat som ligger bakom deras beteende som Ettan inte har förstått. Att öppna upp sin nyfikenhet och fråga sin partner: ”Vad är ditt sätt att göra saker på? Berätta mer om vad som kan vara svårt för dig att göra på mitt sätt, och vad som verkar logiskt för dig? En annan styrka i Sjuan att ta till är lekfullhet och humor – något som Ettor ibland kan känna saknas i deras liv. Att ta både sig själv, sin partner och de upplevda problemen med lite distans och kunna skratta åt sig själv är nyttigt.

Tvåan – Hjälparen

Utveckling

Genom att ta till styrkor från Fyrans strategi kan Tvåor stärka sin egen autenticitet – träna på att känna in sig själva och sina känslor. Det kan hjälpa dem att erkänna hur deras partners beteende påverkar dem, istället för att bara skaka av det. En hälsosam introspektion – undersöka hur människor och företeelser påverkar dem känslomässigt – ger en större känslighet för deras egna behov. När de börjar vårda sig själva på detta sätt, minskar behovet av att deras partner ska reagera på vissa sätt. Det leder också till en sund självmedvetenhet och självkännedom, vilket gör det möjligt för dem att fråga sig själva, ”Vill jag verkligen göra detta? Varför eller varför inte? Vad är avsikten bakom mitt beteende?

Trean – Presteraren

Utveckling

Att använda mer av Sexans strategi kan ge hjälpa till att utveckla en sund vaksamhet och uppmärksamhet. Det kan innebära att man har sin partner mer i åtanke och tar sig tid att uttrycka uppskattning. Det handlar också om att visa nyfikenhet på de relationsfrågor som ens partner tar upp – inte se problem som ett personlig misslyckande. Intresse och lyhördhet ökar den emotionella intimiteten. Det medför också samarbete istället för konkurrens. Träna på mer uppriktig känslomässig kommunikation som ”Jag bryr mig om att du är olycklig över detta. Det är viktigt för mig, jag vill lösa detta eftersom jag älskar dig”. Sexans lojalitet kan också bidra genom att Trean tränar på att vara lojal mot det som verkligen är viktigast – vilket borde ge relationen mer plats än arbetet.

Fyran – Individualisten

Utveckling

Att utveckla mer av styrkorna i Ettans strategi kan hjälpa Fyran bli mer objektiv och rationell. Träna på att ta ett steg tillbaka och se situationen som på avstånd, istället för att vara uppslukad av den. Det motverkar tendensen att att uppfyllas helt av en negativ situation. Det gör det också möjligt att se sin partners beteende, inte som ett sätt att såra Fyran, utan som en separat person som har sin egen historia, egna erfarenheter och som kanske blir triggad av något som Fyran sagt/gjort. En sund nyfikenhet på de objektiva fakta som gjorde att en situation uppstod är en bra grund för en mer rationell diskussion. Även Ettans förmåga till självbehärskning kan vara något att träna på för att bli bättre på att härbärgera känslor – ofta går de över efter en stund om de inte eldas på av tankar.

Femman – Undersökaren

Utveckling

Att integrera några av de sunda kvaliteterna hos Åttan som uttrycksfullhet och bestämdhet kan hjälpa Femmor att navigera genom relationsproblem. Osäkerheter kring känslor kan t. ex. göra att Femmor inte berättar för sin partner vad de uppskattar hos dem – de är rädda att det låter klumpigt. Tillåt dig att känna rädslan och göra det ändå. Din partner kommer att uppskatta ansträngningen och att du visar känslor. Öva ofta, det kommer att bli lättare för varje gång! När du inte vet hur du ska ta upp ett relationsproblem så säg ”Jag känner mig sårad av något du sa, men jag vet bara inte hur jag ska uttrycka det. Låt mig tänka på detta och så pratar vi om det igen imorgon.” Försök sedan att tänja på dig själv för att initiera samtalet nästa dag.

Sexan – Den lojale

Utveckling

Acceptansen och fokus på här och nu från Nians strategi kan hjälpa Sexan se att det kan finnas mer än ett sätt att se på saker och att lita på processen. Det kan vara svårt för Sexor att verkligen förstå sin partner bakom ridån av alla ”bevis” de har samlat på sig. Med Nians toleranta attityd kan de välja att fokusera på partnerns goda sidor idag istället för att oroa sig något som eventuellt blir ett mönster i framtiden. I kommunikation kan de också försöka hitta och bygga på det man är överens om – och inse att inget är för evigt, allt kommer att utvecklas och förändras med tiden. Men det är inget de behöver lägga tid på att försöka förutse. För Sexan handlar det mycket om att härbärgera sina egna ångesttankar – istället för att släppa ut dem över partenern – och se hur de oftast bara är tillfälliga dimridåer.

Sjuan – Entusiasten

Utveckling

Att utveckla några av Femmans styrkor som fokus och att reflektera kan hjälpa till att stilla ett aktivt sinne och liv. Ökad stillhet bidra till mer närvaro i  hjärtat. Denna resurs kan användas för att hantera det obehag som uppstår från stressiga relationsdiskussioner. Det ger dem förmågan att engagera sig tillräckligt länge tills båda parter känner sig verkligen sedda och besvarade. Äkta glädje i relationen kommer från detta. Med Femmans eftertänksamma kontemplation kan Sjuor lära sig att  tillfredsställelse inte handlar om att fly från obehagliga upplevelser, utan snarare att stanna kvar i dem, med vetskapen om att det är här de verkliga gåvorna och den verkliga friheten finns.

Åttan – Utmanaren

Utveckling

Att utveckla mer av Tvåans djupa empati hjälper Åttor att omfamna de delar av sig själva som de lärde sig att de var tvungna att förneka för länge sedan. Med empati kan de kommunicera med sin partner på ett sätt som är självutlämnande och tydligt istället för aggressivt och dominerande. Att dela sin sårbarhet är inte att vara svag eller att klaga – det krävs faktiskt både mod och styrka för att verkligen våga bli sedd av sin partner. Empatin gör det också lättare att acceptera att partnern har sitt eget perspektiv som kan vara annorlunda än Åttan. Att göra plats för partnerns sanning tillsammans med den egna kan ge nya perspektiv. Att svag vänta med sin synpunkter i syfte att först ta reda på sin partners är inget tecken på svaghet, tvärtom.

Nian – Medlaren

Hälsosamma aspekter från Trean som engagemang och målfokus kan hjälpa Nian att  återta förmågan att engagera sig i sina egna önskningar och göra det som krävs för att nå dit. De är så ofta fokuserade på att smälta samman med partnern att de behöver hjälp att skapa ett hälsosamt självfokus. Då kan de få kontakt med sin egen vilja och skapa egna mål och uppfylla sina egna drömmar. Nästa steg i det är att också börja uttrycka det för sin partner. De upptäcker ofta att det gör partnern glad snarare än arg. De kan även ha hjälp av Treans målfokus i att gå från ord till handling, så att deras planer och idéer verkligen blir av.

 

Liknande inlägg

Mer att läsa

Femman – undersökaren – som ledare

Ledarskapsparadigm: Ledarens uppgift är att utveckla en effektiv organisation genom undersökande,...

Läs mer

Poddavsnitt 34 – Kommunikation på nio olika sätt del 1

Nu blir det mer av Tina och Ann igen. Efter en lång serie med intervjuer om övertygelser är vi...

Läs mer

Vilken roll tar du i ett team?

På de flesta arbetsplatser arbetar man i grupper och team, de kan vara permanenta eller mer...

Läs mer