Enter your keyword

Inner Development Goals – färdigheter för en hållbar framtid!

Inner Development Goals – färdigheter för en hållbar framtid!

Inner Development Goals – färdigheter för en hållbar framtid!

 

FNs globala hållbarhetsmål – Sustainable Development Goals ( SDG) är välkända och många företag har dem med i sina egna mål, men vet du att det även finns Inner Development Goals (IDG)?

IDG är ett open source initiativ och en ideell organisation för inre utveckling som startades 2019. Anledning var en ökad frustration hos många om att mänskligheten – trots att vi vet att det inte är hållbart – fortsätter förbruka jordens resurser i en alltför hög takt. En takt som gör att vi inte kommer att nå SDG:erna om vi fortsätter på samma bana. Insikten var att om vi ska kunna ändra kurs måste vi själva förändras på insidan. Vi människor behöver komma bort från att styras främst av våra egon och vårt  egenintresse till en ökad medvetenhet och en inre utveckling. Nutida forskning visar att de inre färdigheter vi behöver kan vi också utveckla. Detta var startpunkten för IDG.

IDG grundades av Ekskäret, 29K och The new Division. Akademiska partners är bland andra Handelshögskolan, Karolinska Institutet, Lunds och Stockholms Universitet samt ett flertal kända forskare som Amy EdmondsonRobert Kegan, Dan Siegel, Otto Scharmer, Jennifer Garvey Berger med flera. Initiativet stöttas också av ett antal större företag och organisationer.

Sam-skapande är centralt i IDG initiativet samt ständig vidareutveckling med hjälp av experter, forskare och andra intressenter. Både i form av enskilda människor och organisationer, från hela världen. 2021 publicerades den första rapporten där man tagit fram 23 ”transformational skills” indelade i fem kategorier. Hela rapporten var resultatet av två digitala undersökningar med input från över tusen deltagare.

De fem kategorierna och de 23 färdigheterna är:

 • BEING – relationship to self: Inner compass, Integrity and Authenticity, Openness and Learning mindset, Self-awareness, Presence
 • THINKING – cognitive skills: Critical thinking, Complexity awareness, Perspective skills, Sense-making, Long-term orientation and Visioning
 • RELATING – caring for others and the world: Appreciation, Connectedness, Humility, Empathy and Compassion
 • COLLABORATING – social skills: Communication skills, Co-creation skills, Inclusive mindset and intercultural competence, Trust, Mobilization skills
 • ACTING – driving change: Courage, Creativity, Optimism, Perseverance

Från vårt perspektiv passar Enneagrammet och dess syfte väldigt väl ihop med IDG:erna och den färdighet som flest deltagare i enkäterna tog upp var just Självinsikt 😀 Några av färdigheterna förutom självinsikt där vi ser att Enneagrammet är ett utmärkt hjälpmedel är:

 • Inner compass – Vi får stöd att identifiera vårt Ego och släppa dess grepp om oss för att fokusera på det som är bra för helheten
 • Presence – Vi får syn på begränsande tankar, känslor och beteenden som hindrar oss från att vara närvarande, vi ser hur närvaro leder till medvetenhet och därmed utveckling.
 • Integrity and Authenticity – Vi får en djupare självinsikt som gör oss tydligare, ärligare, mer ödmjuka och generösa med oss själva.
 • Perspective skills – Vi ser att det finns många olika perspektiv på tillvaron och öppnar upp för nya möjligheter, infallsvinklar och insikter.
 • Communications skills – Vi har lättare att kommunicera med dem som är olika oss vilket bidrar till mångfald och minskar konflikter och låsningar.
 • Relating – Vi uppskattar olikheter och är ödmjuka inför att vårt eget sätt att tänka, känna och agera bara är ett av många. Vi känner empati och medkänsla med varandras utmaningar och ser att vi alla har utvecklingsbehov.

Två länder har hittills skrivit under på att IDG:erna ska komplettera SDG:erna som nationella mål. Dessa är Costa Rica och Rwanda, fler lär följa. Det finns massor att säga och läsa om detta initiativ och vi hoppas att du blir nyfiken att lära dig mer och att delta. Själva har vi  deltagit på konferenser, digitala möten, enkäter m.m. och vi ser fram emot fortsättningen!

Under hösten har vi IDG:erna som tema på våra öppna föreläsningar. Till anmälan!

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.