Enter your keyword

Trean – presteraren – som ledare

Trean – presteraren – som ledare

Trean – presteraren – som ledare

Ledarskapsparadigm: Ledarens uppgift är att skapa en miljö där det presteras resultat för att folk förstår organisationens mål och struktur.

Trean en av de mer vanliga strategierna hos dem som är chefer och ledare. Framför allt för att Treans starkaste drivkraft handlar om att vara framgångsrik och i arbetslivet går den vägen oftast genom ledarskap. Personer med denna strategi är oftast mycket drivna, målmedvetna och vill se resultat. De är också duktiga på att känna av hur man ska vara i olika sociala sammanhang och därför bra på att knyta kontakter. Risken med deras trävan efter framgång är att de kan börja drivas av rädslan för att misslyckas istället och då blir Treor ett med vad de gör och identifierar sig helt med sin prestation. De kan också bli skrytsamma och gärna visa upp en bättre version är vad som är sant – allt för att vi upp en framgångsrik image.

För alla personer – oavsett grundstrategi – gäller att ju mer medveten och närvarande du är desto mer klokt och medvetet kan du agera. Då har du förmågan att använda styrkorna i din strategi och även styrkorna i andra strategier beroende på vad som krävs i stunden. Ju mindre närvarande och medveten du är  – vilket hör intimt samman med ökad press och stress – desto mer agerar du på autopilot och då tenderar du att överanvända dina styrkor så att de vänds till utmaningar.

Styrkor i Presterarens ledarstil

Eftersom personer med denna strategi i grunden är målinriktade är de som ledare utmärkta på att se till att det finns tydliga mål för verksamheten som de kommunicerar till sina medarbetare. De är effektiva och lägger inte tid på det som är onödigt eller låter saker dra ut på tiden. De har mycket energi och optimism och kan verkligen inge hopp till dem omkring sig. De har ett naturligt självförtroende som smittar. President Obamahs kampanjtema ”Yes we can” är ett utmärkt exempel på detta – därmed inte sagt att han själv har Treans strategi.

De har ofta näsa för vad som ligger i tiden före alla andra och kan vara idérika entreprenörer. Deras sociala kompetens gör att de smälter in i många olika sammanhang och får sina medarbetare att känna sig bekväma. Då de mognat och samlat på sig klokskap genom livet vill de gärna dela med sig till andra av vad de lärt sig. På detta sätt sprider de sin känsla av hopp vida omkring – till exempel som Oprah Winfrey.

Utmaningar i Presterarens ledarstil

I sin strävan efter personlig framgång kan Presteraren bli en ledare som lägger alltför lite tid på att skapa relationer till sina medarbetare. De tycker sig helt enkelt inte ha tid med det. Medarbetarna blir mest ett medel för att ge ledaren en bra image och om någon i deras team inte presterar på topp så kan det vara mycket stressande för Trean. Nu identifierar de sig med hela teamets image och det är vad som syns utåt som gäller. Deras egen tävlingsinstinkt kan göra att de tror att det bästa sättet att motiver medarbetarna går via individuella resultatmätningar och tävlingar.

De är inga naturliga teamspelare och vid ökad press blir deras egen framgång och karriär viktigast därför kan de t.ex. ta äran för medarbetares arbete. Om deras team/företag står inför svårigheter och det finns risk för ett misslyckande så vill Trean snabbt komma därifrån och går då helst vidare till ett annat jobb/uppdrag. Om det ändå händer något negativt i verksamheten som de borde stå till svars för så kan de ”försvinna” och vara motvilliga att uttala sig. Deras sociala förmåga kan vid press göra att de upplevs som att ”vara sin ledarroll” och medarbetarna har svårt att veta vem personen bakom är – det blir väldigt opersonligt.

Tips för utveckling

  • Lär dig att känna igen skillnaden mellan vem du är och vad du gör.
  • Öva på ärlighet. Var uppmärksam på din förkärlek för att skönmåla, särkskilt när det gäller hur du framstår inför andra.
  • Tävla inte med kolleger – samarbeta.
  • Skapa utrymme för människor och relationer i din kalender.
  • Var ärlig mot dig själv o andra, vad du verkligen känner, bilden du visar av dig själv
  • Involvera dig i projekt – t.ex. ideellt arbete – med mål som inte är dina egna personliga

Exempel på ledare som verkar vara Treor: Bill Clinton, Oprah Winfrey, Carl-Henrik Svanberg, Annika Falkengren, Filippa Reinfeldt, Arnold Schwarznegger, Anthony Robins, Robin Sharma och Andreas Carlsson från Idol och X-factory.

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.