Enter your keyword

Så kommunicerar Ettan – förbättraren

Så kommunicerar Ettan – förbättraren

Så kommunicerar Ettan – förbättraren

Här kommer nästa inlägg i vår serie om Kommunikation baserat på hur olika grundstrategier i Enneagrammet kommunicerar. Hur talar och lyssnar de och vad är typiskt för deras kroppsspråk? Vad ska man tänka på när man kommunicerar till dem och hur kan de själva utvecklas för att nå fram bättre?

Ettan – Förbättraren

  • Sätt att tala

Ettor är lite av ”lärare” i sitt sätt att prata. De ser saker som kan ”rättas till” och vill ge råd så de pratar ofta instruerande. De har ett sinne för detaljer så även deras prata kan vara detaljerat, det är dock ofta kortfattat. De drivs att göra saker så bra som möjligt och tar mycket ansvar så ord som skulle, borde, måste, korrekt, perfekt, bra, rätt eller fel är vanliga. Under ökad press talar de alltmer utifrån vad man i transaktionsanalys kallar för Föräldrajag. Då är de frustrerade över alla som inte gör som man ”borde” och kan vara tillrättavisande eller mästrande. Tänk t.ex. på Jan Björklund, Carl Bildt eller Hillary Clinton.

  • Kroppsspråk

I Ettors kroppsspråk märks deras behov av kontroll. De är ofta raka i ryggen och har fokuserade ögon – få saker går dem förbi. Kroppshållningen kan ge dem lätt spända muskler och huvudvärk eller spänningar i rygg och nacke är ganska vanligt. Kläderna sitter som de ska och är ofta väl strukna och matchade. Om de upplever vrede /frustration och inte vill visa det så avslöjar kroppsspråket dem. Ansiktsuttrycket och rösten göra då att de ofta uppfattas som stränga. Även då de är koncentrerade kan de se barska ut.

  • Sätt att lyssna

De har ett kritiskt förhållningssätt och i deras sätt att lyssna finns en analys av huruvida det de hör är bra eller dåligt.  De är mycket självkritiska och när de lyssnar söker de omedvetet efter kritik mot dem själva. De kan också ha väldigt bestämda uppfattningar om saker och hör inte vad andra säger som ett sätt att ha kvar sin ståndpunkt.

  •  Att tänka på för ”Ettor”

Tänk på att ditt kroppsspråk avslöjar dig så det är inge idé att försöka dölja att du är arg. Dina goda råd och idéer kan av andra lätt uppfattas som kritik. Dessutom kanske du inte har den objektivt ”rätta” lösningen. Det finns ”flera vägar till Rom” och vem är du att tala om för andra vilken som är bäst? Om du ska ge negativ feedback så undvik att vara för detaljerad och att slå ner på för många saker.

  • Att tänka på när du kommunicerar med Ettor

Tänk på att de är minst lika kritiska mot sig själva som mot omgivningen. Få dem att slappna av och känna sig accepterade. De gillar praktisk handling så undvik att prata alltför länge i teorier. Om du ska ge dem negativ feedback så var noga och detaljerad med exempel och undvik ord som betyder rätt eller fel. Hjälp Ettan att känna att hen har kontroll över resultatet.

I nästa blogginlägg presenteras Tvåan – hjälparens kommunikationsstil!

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.