Enter your keyword

Öppna digitala föreläsningar

Självinsikt för en hållbar värld

FNs globala hållbarhetsmål – Sustainable Development Goals ( SDG) är välkända och många företag har dem med i sina egna mål, men vet du att det även finns Inner Development Goals (IDG)? IDG är ett open source initiativ och en ideell organisation för inre utveckling som startades 2019. Många kända forskare är med i projektet, bl.a: Amy Edmondson, Otto Scharmer, Robert Keegan, Dan Siegel och Jennifer Garvey Berger. Förra året publicerades den första rapporten – baserat på 1000-tals enkätsvar – där man tagit fram 23 ”transformational skills” indelade i fem kategorier

 

Enneagrammet och dess syfte passar väldigt väl ihop med IDG:erna och den färdighet som flest deltagare i enkäterna tog upp var just Självinsikt 😀!

Välkommen på denna föreläsning som ger en introduktion till hur man kan använda utvecklingsmodellen Enneagrammet för inre utveckling och därmed bidra till en hållbar värld. Modellen visar oss varför vi tänker i vissa banor, varför vi hanterar våra känslor så olika och vad som ligger bakom hur vi beter oss.  Modellen beskriver nio grundläggande livsstrategier som alla har sina typiska sätt att tänka, känna och agera – både på gott och ont. Den visar också hur samma beteende kan ha helt olika drivkraft och motivation. För att kunna utvecklas behöver vi se bakom beteenden och förstå den djupare psykologiska drivkraften – här kan Enneagrammet vara ett kraftfullt verktyg. Den ger oss en djupare förståelse av våra egna mönster och underlättar vår självreflektion. Den beskriver också ”gratisgåvor” och utvecklingspotentialen i varje strategi. Enneagrammet används över hela världen för att utveckla självinsikt i team, företag, organisationer, par och enskilda individer.

Under föreläsningen kommer en av våra kunder att berätta om hur ökad självinsikt bidragit till ett hållbart liv.

”Cultivating our inner life and developing our relationship to our thoughts, feelings and body help us be present, intentional and non-reactive when we face complexity”        från The IDG-framework

Läs gärna vår blogg om IDG!

Föreläsningarna hålls av Ann Timm och Tina Tornell. Läs mer om oss här!

När: 16 februari och 9 maj kl. 18-19.30

Var: Via zoom, länk erhålles efter anmälan.

Kostnadsfritt!