Enter your keyword

Öppna digitala föreläsningar

Självinsikt för psykologisk trygghet

Begreppet psykologisk trygghet används alltmer inom organisationsutveckling. Bland annat visar Amy Edmonsons forskning att det är den viktigaste faktorn för goda resultat på jobbet. Ett team eller arbetsplats där vi kan vara oss själva och där våra naturliga styrkor kommer till sin rätt, tar fram det bästa i oss. En viktig del är att ha en god självinsikt och en ödmjukhet inför varandras olikheter. 

Välkommen på en föreläsning som ger en introduktion till hur man kan använda utvecklingsmodellen Enneagrammet för att bidra till psykologisk trygghet. Den visar oss varför vi tänker i vissa banor, varför vi hanterar våra känslor så olika och vad som ligger bakom hur vi beter oss.  Modellen beskriver nio grundläggande livsstrategier som alla har sina typiska sätt att tänka, känna och agera – både på gott och ont. Den visar också hur samma beteende kan ha helt olika drivkraft och motivation. För att kunna utvecklas behöver vi se bakom beteenden och förstå den djupare psykologiska drivkraften – här kan Enneagrammet vara ett kraftfullt verktyg. Den ger oss en djupare förståelse av våra egna mönster och underlättar vår självreflektion. Den beskriver också ”gratisgåvor” och utvecklingspotentialen i varje strategi. Enneagrammet används över hela världen för att utveckla självinsikt i team, företag, organisationer, par och enskilda individer.

Under föreläsningen kommer vi att ha med en av våra kunder som berättar om hur ökad självinsikt bidragit till deras liv och verksamhet.

”When people are able to be themselves, they can do their best work and make contributions to the team in a timely way.”        Amy Edmonson, författare till Fearless Organizations

Föreläsningarna hålls av Ann Timm och Tina Tornell. Läs mer om oss här!

När: 10 maj, 7 september och 10 december kl. 18-19.30

Var: Via zoom, länk erhålles efter anmälan.

Kostnadsfritt!