Enter your keyword

Öppna digitala föreläsningar

Självinsikt - nyckeln till ett medvetet liv

Ordet medvetenhet hörs allt oftare inom arbetslivet liksom när det gäller personlig utveckling. Men vad är det vi behöver bli medvetna om, som gör livet lättare? Vi menar att det handlar om att se djupare inom oss själva – det finns mycket att lära!

Många av oss lever våra liv lite på autopilot och tar oss inte tiden att verkligen förstå oss själva, att reflektera över vilka vi är och vad vi vill. Vi kanske går genom livet och gör ungefär samma saker, gör samma val och tar samma vägar – och sedan undrar vi varför samma mönster upprepas. Varför? För att vi inte ägnar tillräckligt med tid åt självreflektion på ett meningsfullt sätt.

Välkommen på en föreläsning som ger en introduktion till hur man kan använda utvecklingsmodellen Enneagrammet för att öka sin medvetenhet. Den visar oss varför vi tänker i vissa banor, varför vi hanterar våra känslor så olika och vad som ligger bakom hur vi beter oss.  Modellen beskriver nio grundläggande livsstrategier som alla har sina typiska sätt att tänka, känna och agera – både på gott och ont. Den visar också hur samma beteende kan ha helt olika drivkraft och motivation. För att kunna utvecklas behöver vi se bakom beteenden och förstå den djupare psykologiska drivkraften – här kan Enneagrammet vara ett kraftfullt verktyg. Den ger oss en djupare förståelse av våra egna mönster och underlättar vår självreflektion. Den beskriver också ”gratisgåvor” och utvecklingspotentialen i varje strategi. Enneagrammet används över hela världen för att utveckla självinsikt i team, företag, organisationer, par och enskilda individer.

Under föreläsningen kommer vi att ha med en av våra kunder som berättar om hur ökad självinsikt bidragit till deras liv och verksamhet.

”Jag kan bara styra det jag är medveten om. Det jag är omedveten om styr mig.
Medvetenhet gör mig starkare”        John Whitmore

Föreläsningarna hålls av Ann Timm och Tina Tornell. Läs mer om oss här!

När: 8 september och 1 december kl. 18-19.30

Var: Via zoom, länk erhålles efter anmälan.

Eventuellt kommer vi även att ha denna föreläsning på plats i Stockholm på INDEA, Munkbron 7, Gamla Stan. Mer info kommer. 

Kostnadsfritt!