Enter your keyword

Öppna digitala föreläsningar

Enneagrammet - ett verktyg för medvetet ledarskap

Ledarskap är förmågan att få andra att utnyttja sin maximala potential för att frivilligt och med engagemang arbeta mot ett gemensamt mål. Detta uppnås bäst genom det medvetna ledarskapet som, till skillnad från det kontrollerande och styrande ledarskapet, kräver såväl dialog som en tillit till andra. Det kräver också en tro på andras förmåga som är svår att uppnå utan att vara grundad i sig själv. Att vara grundad i sig själv innebär att ha;

  • Självinsikt – att förstå sig själv
  • Empati – att förstå andra
  • Förmåga till självreglering – att förstå sin påverkan på andra och anpassa sitt beteende därefter

Det medvetna ledarskapet är inte något som är förbehållet chefer, dvs de som enligt ett organisationsschema leder andra människor, utan en kompetens vi har användning för i alla mellanmänskliga relationer. Det rör oss alla, varje dag.

Det är lätt att prata om, men verklig självinsikt och empati som är fri från våra invanda sätt att tolka omgivningen är svår att uppnå utan hjälp. Enneagrammet är en modell som hjälper dig se dina blinda sidor (självinsikt), förstå drivkrafterna bakom andras tankar, känslor och beteenden (empati) samt ger såväl motivation som nyckeln till självreglering. Det är därmed också ett verktyg för självledarskap som gör skillnad.

Välkommen till en föreläsning där vi belyser hur Enneagrammet kan användas för att bli mer medveten i sitt agerande, både i förhållande till sig själv och andra, med utgångspunkt i det medvetna ledarskapet.  Modellen visar hur vi agerar när vi är på autopilot och inte medvetna och vilken potential som finns i medvetenheten.  Det ger oss en djupare förståelse av våra egna och andras typiska mönster och underlättar vår självreflektion. Enneagrammet används över hela världen för att utveckla självinsikt i team, företag, organisationer, par och enskilda individer.

Under föreläsningen kommer en av våra kunder att berätta om hur Enneagrammet varit ett verktyg för ett mer medvetet ledarskap. Vi kommer också att göra några korta övningar i smågrupper – man kan också välja att inte delta i dessa.

Föreläsningarna hålls av Ann Timm och Tina Tornell. Läs mer om oss här!

När: 15 februari och 7 maj kl. 18-19.30

Var: Via zoom, länk erhålles efter anmälan.

Kostnadsfritt!