Enter your keyword

Öppna digitala föreläsningar

Självinsikt - nyckeln till ett lyckat självledarskap

Photo by Brooke Lark on Unsplash

För ett öppet, ödmjukt och kreativt arbetsklimat behöver vi kunna leda oss själva på ett moget och insiktsfullt sätt. En grundläggande faktor för självledarskap är självinsikt, eftersom det hjälper oss att förstå våra styrkor och svagheter, våra utvecklingsvägar och vår påverkan på andra människor. Genom att ha en djup förståelse för oss själva, kan vi ta ansvar för vår egen utveckling och vår påverkan på omgivningen. Att utveckla sin självinsikt är dock inte så lätt, det är ofta svårt att se sig själv utifrån. Några av de vanligaste orsakerna till att självinsikt är svårt inkluderar:

  • Bias och blinda fläckar: Vi har alla en tendens att se oss själva på ett fördelaktigt sätt och underskatta våra svagheter och begränsningar.
  • Försvarsmekanismer: Vi har utvecklat försvarsmekanismer som hjälper oss att skydda oss från känslor av oro, skuld och skam.
  • Rädsla för förändring: Självinsikt kan ibland innebära att vi upptäcker saker om oss själva som vi inte gillar. Detta kan leda till oro och rädsla för förändring.

Trots dessa utmaningar är självinsikt en viktig del av personlig utveckling och en förutsättning för ett rikt och meningsfullt liv. Det finns dessutom verktyg som hjälper oss att både se alla våra kvalitéer och styrkor såväl som våra fallgropar. Vi tycker att Enneagrammet är det bästa vi hittat hittills.

Välkommen på denna föreläsning som ger en introduktion till hur man kan använda utvecklingsmodellen Enneagrammet för utveckling av självledarskap. Modellen visar oss varför vi tänker i vissa banor, varför vi hanterar våra känslor så olika och vad som ligger bakom hur vi beter oss.  Modellen beskriver nio grundläggande livsstrategier som alla har sina typiska sätt att tänka, känna och agera – både på gott och ont. Den visar också hur samma beteende kan ha helt olika drivkraft och motivation. För att kunna utvecklas behöver vi se bakom beteenden och förstå den djupare psykologiska drivkraften – här kan Enneagrammet vara ett kraftfullt verktyg. Det ger oss en djupare förståelse av våra egna mönster och underlättar vår självreflektion. Enneagrammet används över hela världen för att utveckla självinsikt i team, företag, organisationer, par och enskilda individer.

Under föreläsningen kommer en av våra kunder att berätta om hur ökad självinsikt bidragit till gott självledarskap i deras organisation.

Föreläsningarna hålls av Ann Timm och Tina Tornell. Läs mer om oss här!

När: 1 juni kl. 18-19.30

Var: Via zoom, länk erhålles efter anmälan.

Kostnadsfritt!