Enter your keyword

Öppen föreläsning 8 december

Enneagrammet - ett verktyg för självinsikt

I dagens snabba samhälle har många svårt att få ihop livet – både professionellt och privat. Med ökad självinsikt kan vi bli mer medvetna om våra fallgropar och få en bättre chans att stå emot. 

Välkommen på en föreläsning som ger en introduktion till hur man kan använda utvecklingsmodellen Enneagrammet för att leva mera hållbart. Modellen beskriver nio grundläggande livsstrategier som alla har sina typiska styrkor, fallgropar och stressignaler. Den beskriver också den unika utvecklingspotentialen i varje strategi. Enneagrammets baseras på människans tre intelligenser; den mentala, den emotionella och den fysiska. Varje strategi visar en typisk obalans i dessa intelligenser, som begränsar och gör att vi ofta agerar på autopilot. Modellen visar vägen till en bättre balans och därmed ökad närvaro.  Enneagrammet används över hela världen för att utveckla självinsikt av både organisationer och enskilda individer.

Under föreläsningen kommer vi även att ha med en av våra kunder som berättar om hur ökad självinsikt bidragit till deras verksamhet.

”Att ha en större självkännedom innebär att ha ett bättre grepp om verkligheten” Dalai Lama

Föreläsningen hålls av Ann Timm och Tina Tornell. Läs mer om oss här!

När: 8 december kl 18-19.30

Var: INDEA, Munkbron 7, t-bana Gamla Stan och/eller via zoom

Kostnadsfritt!