Enter your keyword

Självinsikt gör oss rejält mycket mer effektiva!

Självinsikt gör oss rejält mycket mer effektiva!

Självinsikt gör oss rejält mycket mer effektiva!

Linda Esseholt Hermansson är kommunchef i Grästorps Kommun i Västergötland och går just nu EnneagramCenters certifieringsutbildning. Vi arbetar också med hennes medarbetare i två olika teamkonstellationer samt coachar Linda kring sin ledarstil.

Vi jobbar nu med dina olika ledargrupperingar – vilka fördelar ser du med att jobba med självinsikt i ett team?

Vi har haft kommunledningsgruppsmöte idag så vi har just reflekterat över det – det var första frågan på vår agenda. Det är ju ett sätt att lära känna varandra, och det blev tydligt att vi kommit lite djupare inpå varandra. Det är lätt att vi bara pratar barn och skolavslutningar och vardagliga saker och så tror vi att vi känner varandra…Men med Enneagrammet och ditt arbete så börjar vi prata om oss själva på ett djupare sätt, som ger helt nya infallsvinklar.  Och när jag hörde reflektionerna idag så var det så spännande när någon berättade hur de förstod mer om en kollega och kunde ta upp en irritation de känt och se en annan sida av den. Vi pratar mycket om att ”gå över bron” – med denna metod lär man sig verkligen att gå över bron och ställa sig på den andres sida. Att stå där en liten stund och tänka att ”aha, såhär kan man också se problemet- okej, då förstår jag lite bättre”,

Jag tänker att kommunikation är grunden för allt och med det här arbetet kan vi ju komma längre i vår kommunikation. Alla de här Enneagramstrategierna kan ju krocka med varandra och då händer det en massa saker mellan oss människor som gör att vi inte hanterar de frågor som vi kanske behöver hantera. Med självinsikt kan vi hantera oss själva och våra egon på ett sätt som gör att vi gör det vi är tillsatta att göra, d.v.s. lösa problem. Vi blir ju rejält mycket mer effektiva.​

Vad är det som gör att du tycker Enneagrammet en bra modell/metod?

Jag har använt Enneagrammet i många år och det har varit väldigt, väldigt nyttig för mig, jag har verkligen fått syn på mig själv. Det var väl det som gjorde att jag fick upp ögonen för metoden och det som fick mig att tro på den. Men såhär några år efter när jag har testat den i olika sammanhang ser jag ju att den är ett väldigt bra verktyg i kommunikationen med andra människor också – både individuellt och i team.

Vad har självinsikt betytt för dig som ledare?

Jag har ju ändå gjort en ganska snabb karriär under de senaste åren (Linda blev rektor 2011, skolchef 2015 och kommunchef 2016) och det har ju mycket att göra med självkännedom – jag är helt övertygad om det. Ju mer jag har lärt känna mig själv, desto bättre har jag blivit på att leda och det har gjort att jag har fått större och större uppdrag i ganska snabb takt. Men jag tror också att det har fått mig att fatta bättre beslut, att jag har insett mina egna begränsningar så att andra har kunnat få fatta beslut också – som var bättre än om bara jag bestämde. När jag har blivit en bättre ledare har det också blivit bättre för dem jag är till för.

Vilka styrkor i din strategi – Sjuan – har du nytta av som ledare?

Jag är väldigt bra på framtiden, på det visionära, men sedan är jag ju också väldigt bra på att engagera och inspirera människor. Jag tänkte på det i förre veckan. Då höll jag en workshop tillsammans med stor del av personalen, om framtidsvisionen Grästorp 5.0. Det där är jag bra på, att inspirera och entusiasmera – att få människor att tro på framtiden. Det är en styrka i min ledarstil.

Vilka utmaningar kan du se som ledare med sin strategi?

Jag älskar ju förändringar och det är ju inte alla människor som gör det. Det är en sådan där grej som jag måste ha koll på – jag kan ju förändra bara för förändringens skull. Nu kanske jag inte gör det på samma sätt längre, men jag vet att de första åren som ledare ville jag ju förändra allt hela tiden.

Sedan kan det vara en utmaning att jag ständigt kommer med många idéer, det kanske inte är alla som orkar med alla de där idéerna. Samtidigt är det ju så idag att jag ju är tillsatt för att realisera andras idéer – våra förtroendevalde – så nu finns det inte samma utrymme för det där.

Att jag också glömmer saker ibland och att jag i grund och botten inte tycker om struktur – det har jag fått jobba jättemycket med, systematik och struktur. Jag har det i mig men tycker inte att det är roligt. Det är bra för mig att tänka som en Sexa ibland – att tänka konsekvenser, stanna upp, låta saker landa.

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.