Enter your keyword

Vilka övertygelser har du?

Vilka övertygelser har du?

Vilka övertygelser har du?

”Jag måste undvika att ha tråkigt” – det är en övertygelse som styrt mig under hela mitt liv. Innan jag började arbeta med min egen självinsikt var jag inte så medveten om hur mycket den där övertygelsen påverkade min tillvaro. När jag var yngre gjorde den t.ex. att jag påbörjade alla möjliga fritidsaktiviteter; dans, karate, språk, ridning, men alltid slutade efter en knapp termin. Så fort det tog emot lite – blev ”tråkigt” – hittade jag anledningar att göra något nytt. Detsamma gällde när jag började yrkesarbeta. Jag var sällan kvar längre än två år på samma ställe – så fort det började kännas lite trist så såg jag mig genast om efter något ”roligare”. Visst har det gjort mig rätt mångsidig, men jag har i många fall gått miste om att verkligen lära mig något ordentligt.

Övertygelser ligger djupt inom oss och hänger ihop med – ofta omedvetna – värderingar. Eftersom de ofta inte är så synliga kan de vara luriga hinder för vår utveckling. För tio år sedan kom en bok som heter ”Immunity to change” av Robert Kegan och Lisa Laskow Lahey. I den visade författarna hur svårt det var att coacha andra till förändringar om man inte kom åt deras underliggande övertygelser. Ett exempel i boken var en man som ordinerats hjärtmedicin men ändå inte tog den. Genom att undersöka hans övertygelser framkom det att han tyckte att de som åt hjärtmedicin var ”gamlingar” och det ville han inte identifiera sig med.

Stress är idag ett tillstånd som präglar stora delar var vårt arbetsliv. Tyvärr gör stressen att våra övertygelser blir ännu mer styrande eftersom vi då agerar på autopilot istället för att stanna upp och på ett medvetet, närvarande sätt värdera en situation. Omedvetenhet gör det också extra svårt att känna igen de styrande övertygelserna – en negativ spiral således.

All förändring börjar i medvetenhet – det vi inte ser kan vi inte förändra. Vi behöver verktyg för att öka vår självinsikt kring de övertygelser som håller oss tillbaka eller skapar friktion i relation till andra. Modeller kan vara ett sådant stöd. I utvecklingsmodellen Enneagrammet kan man hitta olika typiska övertygelser för de nio grundstrategierna. Nedan ser du ett par övertygelser från varje:

Ettan           – Jag får inte vila förrän allt är gjort.

– Det är min plikt att rätta till det som är fel.

Tvåan          – Det är inte OK att ha egna behov.

                      – Jag är oumbärlig för andra.

Trean          – Det man gör måste gå att mäta för att räknas.

                      – Känslor kan ofta vara i vägen.

Fyran          – Mina känslor leder mig rätt.

                      – Ingen kommer någonsin att förstå mig.

Femman    – Andra människor invaderar mig med sina behov.

                      – Man måste förstå mycket innan man kan agera.

Sexan.        – Om jag tänkt på allt som kan hända är jag förberedd.

– Det är naivt att tro att det bara bli bra av sig självt.                      

Sjuan          – Jag måste undvika att ha tråkigt.

– Om man alltid är positiv så löser sig saker snabbt.

Åttan           – Min magkänsla leder mig alltid rätt.

                      – Jag klarar mig själv, beroende gör mig maktlös.

Nian            – Allt löser sig med tiden.

                      – Om andra är nöjda så är jag nöjd.

Två personer med helt olika övertygelser kan ha svårt att relatera till varandra -utan att riktigt förstå varför. Särskilt om de befinner sig under stress eller i obalans. Tänk er till exempel när en person med övertygelsen ”allt löser sig med tiden” möter en med övertygelsen ”det är naivt att tro att det bara blir bra av sig självt”. Eller en person som har övertygelsen ”mina känslor leder mig rätt” som försöker förstå en som är övertygad om att ”känslor kan ofta vara i vägen”.

Ja, det finns så många sätt på vilka vi kan missförstå varandra och även oss själva. Att arbeta med sin egen självinsikt är därför en viktig nyckel till ett mer harmoniskt liv, Ju mer jag förstår och accepterar om mig själv och andra, desto lättare blir det att göra sig förstådd.

När jag kom i kontakt med utvecklingsmodellen Enneagrammet för snart tjugo år sedan lärde jag mig att gå emot impulsen att undvika det tråkiga. När jag stannade där jag var började jag upptäcka att det alltid fanns så mycket mer att hämta. Att ändra på sina övertygelser tar tid och även idag kan jag märka tendenser att vilja gå vidare för snabbt. Men idag kan jag komma på mig själv och välja att gå emot – jag är inte så ”övertygad” längre.

Vilka övertygelser känner du igen dig mest i? Hur påverkar din övertygelse ditt sätt att tänka, känna och agera?

Vill du utveckla dina övertygelser och förstå andras? Läs mer om våra utbildningar.

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.