Enter your keyword

Utbildning

Att leda sig själv och andra

Utbildning som ger utveckling

EnneagramCenter har utvecklat Sveriges enda certifieringsutbildning för Enneagrammet. Hos oss kan du bli Certifierad HPEI Enneagram trainer. Våra kurser är både för dig som vill utvecklas som ledare, medarbetare och medmänniska och för dig som vill certifiera dig och använda Enneagrammet med andra. 

Utbildningen är uppdelad i flera steg. Det två sista stegen ger tillgång till den validerade indikatorn HPEI och efter godkända slutmoment blir du Certifierad HPEI Enneagram trainer. Med HPEI kan du arbeta med Enneagrammet professionellt och vägleda andra att hitta sin Enneagramstrategi.

Vi har anlitat Reco för att få feedback om våra utbildningar. Läs recensioner här!

Steg 1

Ger dig grundläggande kunskaper om olika drivkrafter och egenskaper baserat på Enneagrammet. Du lär dig om speciella styrkor, utmaningar och psykologiska mekanismer för modellens nio grundstrategier. Vi arbetar också med utvecklingsvägar, begränsande mönster och omedvetna drivkrafter.

Läs mer här!

Steg 2

Vi bygger vidare med fokus på utvecklingsnivåerna och kommunikation. Vi lägger stor vikt vid hur de tre intelligenscentra används på olika nivåer. Du lär dig också om typiska beteenden vid konflikthantering, drivkrafter, m.m. Du delar med dig av egna erfarenheter och lär dig genom att lyssna på andras.

Läs mer här!

Efter slutprovet på Steg 2 blir du Diplomerad Enneagram Practitioner!

Steg 3

Steg 3 är en fördjupning i de tre biologiska instinkterna och hur de i kombination med Enneagramstrategierna ger tre olika varianter av varje strategi. Du lär dig vilken påverkan instinkterna har och vilka strategier som kan förväxlas om man inte tar hänsyn till detta. Vi tittar på de konstruktiva och destruktiva krafterna och deras påverkan och börjar öva på att analysera andras strategier.

Läs mer här!

Steg 4

Detta steg har fokus på fördjupning och utveckling. Vi belyser hur man kan förstå Enneagramstrategierna utifrån Freuds synsätt om vårt medvetna, undermedvetna och omedvetna och vilken roll den inre kritikern har för olika strategier. Vi undersöker olika strategiers sätt att förhålla sig till omvärlden. Kursen har fokus på övningar och upplevelsebaserat lärande.

Läs mer här!

Certifieringsförberedande steg

Denna kurs är för dig som vill ha ett validerat verktyg som stöd i att identifiera andras Enneagramstrategi. Kursen sätter fokus på att använda Enneagrammet tillsammans med andra – i grupp eller enskilt. Vi tar bland annat upp ett coachande förhållningssätt, att lära ut Enneagrammet till andra, tips och fallgropar vid Enneagramintervjuer m.m. Vi lägger stort fokus på övningar – enskilt och i grupp. Du får med dig en hel verktygslåda av material som stöd när du själv gör intervjuer.

Läs mer här!

Certifiering

Certifiering ger dig tillgång till ett on-line-baserat system med indikatorer för Enneagramstrategi och instinkter samt resultatrapporter med triadanalys och flersidiga rapporter om varje strategi. När du anmäler dig till certifiering har du fri tillgång till HPEI mellan den certifieringsförberedande kursen och till certifiering är klar. Det ger dig möjlighet att verkligen träna upp dina färdigheter.

Läs mer här!

Efter godkänt resultat på slutmomenten i certifieringen blir du Certifierad HPEI Enneagram Trainer!

 

Sagt om oss

I min utbildning till psykolog har jag läst en massa om personlighetspsykologi men aldrig varit med om att något stämmer så väl som Enneagrammets nio strategier. I kursen var det mycket som var bra och det jag uppskattade allra mest var nog det öppna klimatet som Ann och Tina skapade förutsättningar för att vi tillsammans lyckades åstadkomma!                                                                           Karl Freij, Legitimerad psykolog

Nu har jag gått de första båda stegen och jag är bara SÅ nöjd. Förutom att jag lärt mig nytt om mig själv, har jag fått verktyg som jag kan använda tillsammans med både enskilda klienter och grupper i mitt arbete. Kursens upplägg passade mig perfekt – föreläsning varvat med övningar samt exempel, både från kursledare och deltagare. Högt tempo utan att det kändes som om vi hafsade över något. En stor eloge till min fantastiska grupp och en ännu större till Ann och Tina som är otroligt professionella.                                                                               Åse Teiner, coachutbildare, ledarutvecklare

Jag kan varmt rekommendera denna utbildning till alla typer av funktioner på en arbetsplats men även som privatperson då den genom sitt upplägg och innehåll ger ett fantastiskt redskap för arbetet med både sig själv som person men även om bemötande av andra människor. En personlig utbildning som aldrig blir för privat där sidor hos mig själv ger reflektioner inför mötet med andra. Klockren kurs för alla som jobbar med möten med andra människor!                                                                       Eva Rahkonen, Philips

VÅR BOK

SJÄLVINSIKT - nyckeln till att utveckla dig själv och andra

Detta är första boken om självinsikt som baseras på den psykologiska utvecklingsmodellen Enneagrammet. Vi har velat utöka utbudet av Enneagramböcker och samtidigt dela med oss av våra egna erfarenheter. Under de senaste tio åren har vi använt Enneagrammet tillsammans med tusentals människor - individuellt och i mindre och större grupper. Vi hoppas boken blir en handbok för den som verkligen vill förstå sig själv och sin nästa, både på arbetet och i privatlivet.

Läs mer om den och recensioner på Adlibris eller Bokus.

KONTAKT

Skicka meddelande

    vill du ha vårt nyhetsbrev?

    Anmäl dig gärna till vårt nyhetsbrev för att
    hålla koll på aktiviteter och få information.