Enter your keyword

Enneagramstrategin – arv eller miljö?

Enneagramstrategin – arv eller miljö?

Enneagramstrategin – arv eller miljö?

På våra kurser och workshops får vi ofta frågor om varför man har en viss strategi, om det t.ex. påverkas av ens position i syskonskaran, om man kan byta strategi under livet och hur tidigt i åldern strategin är tydlig. Dessa frågor tänkte vi besvara i denna blogg.

Strategins uppkomst

När vi människor föds är vi helt oskyddade. Vi är hjälplösa varelser med stort behov av trygghet, kroppskontakt och kärlek. Vi är helt beroende av omgivningen för livsuppehållande behov som mat, sömn, kroppsligt skydd och omvårdnad. Under de första 1-2 åren har vi inget klart definierat Jag. Vi upplever oss som ett med mamman – eller den person som står för det mesta av vår omvårdnad om det inte är mamman. Från 2-årsåldern och till 5/6-årsåldern utvecklas vårt jag och vi får en klar upplevelse om att vara en egen person.

I vår samvaro med föräldrar, syskon, andra barn etc. händer saker som skrämmer oss. Det kan t.ex. vara att mamma plötsligt inte finns där – hon kanske blir sjuk eller behöver jobba, vi kanske blir sjuka själva och behöver läggas in på sjukhus, föräldrarna kanske grälar, vår mamma mår psykiskt dåligt eller är orolig i sin kontakt med oss, vi har syskon som slår oss eller behandlar oss illa på andra sätt etc. Barn är oerhört känsliga och plockar upp känslomässiga signaler bara genom hur de blir hållna. För att hantera dessa oerhört skrämmande upplevelser skaffar vi oss en strategi som vi upplever hjälper oss. Denna utvecklas med åren till vår Enneagramstrategi. Somliga utvecklar en strategi att vara starka och ha kontroll, andra att vara hjälpsamma och vakna för omgivningens behov, ytterligare andra upplever att kunskap och oberoende är det som behövs, etc.

Inom Enneagramvärlden finns två olika skolor gällande om vi har strategin med oss när vi föds eller om den uppkommer som ett svar på vår uppväxtmiljö. De allra flesta tror dock att vi föds med vissa egenskaper som gör att vi tar till en viss strategi. Numera tror även forskare att vi inte bara föds med fysiska egenskaper utan att vi även har med oss andra personliga egenskaper. (Har man som jag fött flera barn kan man känna en skillnad i temperament redan när de ligger i magen och som ofta håller i sig sedan.) Det förklarar även varför syskon oftast har olika strategier – och oftast annan strategi än sina föräldrar. Även enäggstvillingar har oftast olika strategi.

Byta strategi?

Eftersom vi alla är med om mycket som känns skrämmande under vår uppväxt och vi inte får alla våra behov tillfredsställda när vi vill det så hinner vi ”öva” ganska mycket på vår strategi. Ju mer otrygg uppväxt desto mer har vi fått använda vår strategi och desto mer låsta är vi till den när vi går ut i livet som vuxna. Detta uttrycks i Riso-Hudsons modell med utvecklingsnivåer som kompletterar Enneagrammet.

Vår strategi kommer ofta till uttryck på sätt som är omedvetna. Vi märker ofta inte hur mycket den styr våra liv. Att medvetet byta till en annan strategi verkar därför mer eller mindre omöjligt. Eftersom vi på EnneagramCenter sällar oss till dem som tror att strategin uppkommer på grund av grundläggande egenskaper vi människor föds med så finner vi här också argument för att man inte byter strategi.

Däremot har vi ju självklart förmågan att utvecklas som människor och arbeta bort stora delar av de mönster och beteenden som begränsar oss. I modellen med utvecklingsnivåer uttrycks detta med att vi alltmer befinner oss på de sunda (gröna) nivåerna. När vi är där använder vi styrkorna i vår strategi på ett medvetet och sunt sätt och vi har hittat sätt att hantera våra utmaningar så att de uppkommer alltmer sällan. Vi är även mindre låsta till enbart vår egen strategi. På de sunda nivåerna kan vi medvetet ta till den strategi som behövs i stunden och på så sätt kan vi ”byta strategi” tillfälligt.

Vid kriser av olika slag märker vi att vi hanterar dem utifrån vår egen strategi och en del utmaningar vi trodde vi blivit av med kan komma tillbaka. Viktigt i all personlig utveckling är att ha tålamod och vara ödmjuk med sig själv – det tar tid! Att döma oss själva leder oss bara djupare ner i nivåerna.

Hur tidigt kan man börja se strategin hos barn

Här kan det vara lite olika. Vi och andra har erfarenheter av att se vissa tydliga strategier redan i förskoleåldern. T.ex. de som är naturliga ledare och står upp för sig själva mot lärare och andra tidigt (kan ha Åttans strategi) eller de som är lite mer för sig själva och tidigt skaffar sig något intresse som de lär sig en massa fakta om ( kan ha Femmans strategi). Bland våra egna och vänners barn har strategin blivit tydlig nånstans i 15-16-årsåldern. Det är dock viktigt att vänta tills ditt barn visar eget intresse innan du tar upp detta med dem.

I Danmark finns det konsulter som jobbat med Enneagrammet i förskolan och skrivit om det. Det finns även några böcker som handlar om att hitta Enneagramstrategin hos sitt barn. Även om man inte förmedlar det till barnet kan det vara en oerhört hjälp som tonårsförälder att identifiera sitt barns Enneagramstrategi. Annars riskerar vi som föräldrar att försöka ge råd, tolka och motivera barnen utifrån vår egen strategi – vilket oftast inte är särskilt användbart.

Vill du lära dig mer om Enneagrammet – se vårt kalendarium för aktuella workshops, kurser och föreläsningar!

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.