Enter your keyword

Vilken roll tar du i ett team?

Vilken roll tar du i ett team?

Vilken roll tar du i ett team?

På de flesta arbetsplatser arbetar man i grupper och team, de kan vara permanenta eller mer tillfälliga. När du tänker på ditt eget agerande i team kanske du kan se ett mönster – du hamnar ofta i ungefär samma teamroll. Hur vi agerar i team hänger samman med vår Enneagramstategi. Detta är något som vi kommer att belysa under ett antal bloggar framöver. Vi kommer att beskriva skillnader vad gäller anpassning, rollsökning, ansvarstagande agerande vid konflikt i teamet m.m. Det kommer inte att handla om att leda team, vill du läsa mer om det kan du läsa vår tidigare bloggserie om olika ledarstilar. Vi börjar med Enneagramstrategierna i det instinktiva centret – Åttan, Nian och Ettan.

Åttan – utmanaren som teammedlem

De som har Åttans strategi har som tongivande drivkraft att påverka och utöva inflytande. Därför har de oftast en framträdande roll i team. De är snabba och tydliga i att kommunicera sina åsikter och om de övriga teammedlemmarna är mer avvaktande och försiktiga kan det ofta bli som Åttan vill. För Åttan är det viktigt att hon/han känner respekt för den som leder teamet. Om det inte är fallet kan Åttan bli en informell ledare alternativt retirera och tystna i gruppen men ändå göra som hon/han själv vill utanför. Därför är det viktigt som teamledare att ha Åttan på sin sida. De bidrar till teamet genom att skapa klarhet och definiera strategier framåt.

Om det är en ny gruppkonstellation tar det ett tag innan Åttan bestämt sig för om hon/han ska vara med fullt ut. De värderar sin roll, sitt inflytande och teamledarens pondus innan de kliver i som en del av teamet.  Om det uppstår konflikter i teamet gör de oftast sin röst hörd – de ventilerar lätt sin ilska och det går snabbt över. Om de tycker att någon i teamet blir orättvist behandlad står de upp för den personen, om den inte gör det själv.

Utvecklingstips

  • Var inte först ut med att tala om din åsikt vid en diskussion eller beslut. Avvakta och lyssna på de andra och säg sedan din mening.
  • Tänk på hur du talar, ibland kan det låta väldigt bestämt och kraftfullt vilket kan skrämma andra till tystnad.
  • Ett team arbetar tillsammans – gör det ni kommit överens om, inte det du själv vill.

Nästa gång blir det Nian – medlarens – tur, en helt annan sorts teammedlem.

Lär dig mer om Enneagrammet på vår kurs Att leda sig själv och andra!

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.