Enter your keyword

Kommunicera med självinsikt – Åttan

Kommunicera med självinsikt – Åttan

Kommunicera med självinsikt – Åttan

Vad menar vi med Kommunikation? Jo, att säga något så att den eller de jag pratar med tolkar det jag säger likadant som det jag menade. Att verkligen förstå vad någon annan säger till mig. Det kan låta enkelt men de flesta av oss har upplevt hur svårt det kan vara. Vi har alla lite olika ”störningar” i vårt sätt att kommunicera som kan göra att vi missuppfattas och missuppfattar. Det handlar om;

 • Vårt sätt att tala ( ordval, röstläge, hastighet m.m.)
 • Vårt kroppsspråk
 • Vårt sätt att lyssna

Albert Mehrabian, en amerikansk forskare, har kommit fram till att när vi kommunicerar tolkar mottagaren det vi säger genom att hämta 7 procent från orden, 38 procent från rösten och hela 55 procent från kroppsspråket. Vill vi bli goda kommunikatörer så finns det all anledning att blir mer medvetna om vårt eget sätt att kommunicera – att öka vår självinsikt på det området. Här kan vi ta hjälp av Enneagrammet. En del av våra kommunikationsmönster är nämligen typiska för vår grundstrategi. Det förklarar inte allt men kan vara en mycket viktig nyckel. Med Enneagrammet kan vi också förstå hur vi genom att filtrera det andra säger skapar våra egna tolkningar – ofta baserat på vår drivkraft och våra grundrädslor.

Med hjälp av Enneagrammet kan vi dessutom lära oss att anpassa vårt kommunikationssätt till den vi talar med. Att göra budskapet tydligt och att leverera det på ett sätt som gör att den vi kommunicerar med verkligen lyssnar. Det bygger på att vi vet vilken grundstrategi den vi pratar med har. På detta sätt blir det betydligt lättare att t.ex. ha känsliga feedback-samtal. Detta är något som vi ofta får höra är ett resultat av vårt arbete med Enneagrammet i företag och organisationer.

I denna blogg berättar vi om kommunikationsmönster för Åttan en av de tre grundstrategier i den fysiska triaden. I kommande bloggar kommer vi att fylla på med de andra strategierna.

 

Åttan – utmanaren

 • Sätt att tala

”Åttor” använder ofta ett starkt och tydligt röstläge som blir särskilt tydligt om de känner att de behöver övertyga motparten om något. De är snabba på att ”höja rösten”. De vill också ge eftertryck åt vad de säger och har därför ett målande språk. De pratar gärna i metaforer och ofta i grova överdrifter. Själva tycker de inte att de ”ljuger”, de gör bara gör sitt budskap tydligare.

 • Kroppsspråk

Personer med denna strategi har ofta ett kroppsspråk som tillsammans med deras sätt att tala göra att de syns och hörs. De har naturlig pondus. De är mer närvarande i sin kropp än de flesta av oss andra vilket gör att de har den med sig i kommunikation. Allra tydligast kanske det är hos män med denna strategi, de kan verkligen ”ta plats” rent fysisk. Tänk t.ex. på Robert Aschberg, Leif GW Persson, Göran Persson och Per Morberg.

 • Sätt att lyssna

Dessa personer har starka personligheter och ofta bestämda uppfattningar. När det gäller att lyssna på andra så har de ”extra starkt” filter mot att ta in vad den andre säger. Är de oense med någon så blockerar de antingen helt ut vad den andre säger eller så tar det en stund innan det låter det sjunka in. Man kan inte förvänta sig en snabb omsvängning. När de lyssnar på andra gör de också omedvetet en bedömning av hur stark/svag den andre är i förhållande till dem själva. Sanning är mycket viktigt för dem och därför lyssnar de efter om de kan lita på det som sägs. De är känsliga för att känna sig anklagade och förnekelse är en av deras mest använda försvarsmekanismer.

 • Att tänka på för ”Åttor”

Tänk på att du har ett starkt kroppsspråk som förstärker det du säger. Öva på att tona ner dig själv lite, tänk efter en stund på hur du ska formulera dig. Alltför mycket kommunikation direkt på maginstinkt kan skrämma och då kan inte mottagaren ta in det du vill säga. Du har två öron och en mun – lyssna mer och försök sätta dig in i den andres situation. Ge den andre tid att tänka för att komma tillbaka med sitt gensvar, särskilt vid kommunikation med dem från dem mentala centret.

 • Tänk på när du kommunicerar med Åttor

Tänk igenom vad du ska säga och vad du vill i förväg. Var kortfattad, rak och ärlig.Om det gäller negativ feedback är det viktigt att visa att du är rättvis. Lår Åttan reagera och se det som ett sätt för hen att lätta på trycket – ta det inte personligt!
I nästa blogg presenteras Nians kommunikationssätt. Stay tuned!

   

  No Comments

  Post a Comment

  Your email address will not be published.