Enter your keyword

Så kommunicerar Femman – undersökaren

Så kommunicerar Femman – undersökaren

Så kommunicerar Femman – undersökaren

Hur kommunicerar den lite reserverade Undersökaren och vad ska man tänka på för att bättre nå fram till dem? Vad behöver du som har Undersökarens strategi tänka på när du kommunicerar med andra? Detta är vad denna blogg handlar om.
Femman – Undersökaren

  • Sätt att tala

De som har Femmans strategi uppfattas ofta som ganska tystlåtna i sociala sammanhang. På fikaraster och fester delar de sällan särkilt mycket personlig information. Om man däremot ställer frågor som handlar om deras kunskap – särkilt om det är inom deras specialområden kan man få långa utläggningar. Ibland mycket mer än vad man behövde. De har ett fantastiskt minne och ger ofta detaljrika fakta.

  • Kroppsspråk

Eftersom Undersökare har mest fokus i sitt huvud och sina tankar har de ofta ett ganska stillsamt kroppsspråk. De rör inte på armar och händer så mycket när de går eller när de pratar. De kan verka lite inneslutna i sig själva. Vid kroppskontakt som kramar eller ”styrdans” är de ofta lite stela och tar i lite hårt eller för löst.

  • Sätt att lyssna

Undersökare är ofta bra på att lyssna när det gäller att ta in mer information. De är dock känsliga för andras krav på dem. Undermedvetet tror de sig ha begränsat med tid och resurser och att det gäller att hushålla. Därför kan de uppfatta krav och att andra ”vill ha” något av dem där intentionen inte alls är den. Känslomässiga reaktioner hos andra gör dem överväldigade och de kan ha svårt att möta den andre i känslan – vill hellre gå undan och tänka igenom saken.

  • Att tänka på för Femmor

Tänk på att du lätt uppfattas som reserverad vilket hindrar kontakten med andra människor. Våga dela lite mer av det som är personligt när du känner dig bekväm att göra det. Ställ mera frågor till andra, ett bra samtal handlar om en balans mellan att intresserat lyssna och att tala själv. Var uppmärksam på om den andre verkligen är intresserad eller bara lyssnar artigt när du pratar om ditt specialintresse.

  • Att tänka på när du kommunicerar med Femmor

Tänk på ditt eget kroppsspråk – om det är yvigt så försök att vara mer stillsam. Då är det lättare för Femman att ta in det du säger. Om du vill ha respons från Femman så kräv det inte direkt utan ge dem tid att tänka över enskilt. Om något ska beslutas på ett möte, ge Femman information innan – de har svårt att ge sin syn vid sittande bord. Vid en känslomässig diskussion, träng dig inte på dem och ”kräv” känslomässiga svar. De behöver ”tänka igenom hur de känner”.

Lär dig mer om Enneagrammet och hur de andra strategierna kommunicerar genom att läsa våra tidigare blogginlägg!

Nästa gång berättar vi om Sexan – Den lojales kommunikationsstil.

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.