Enter your keyword

Teamroller – Trean, presteraren

Teamroller – Trean, presteraren

Teamroller – Trean, presteraren

Är du den som fokuserar på att teamet ska nå sina mål? I vår bloggserie om teamroller tittar vi idag på Trean – presteraren.

De som har Treans strategi har som främsta drivkraft att nå framgång – att lyckas. Därför är det viktigt för dem att de team de deltar i också lyckas. De är ofta motorn som driver arbetet framåt i team eftersom de har ett så tydligt resultatfokus. De är bra på att hitta sätt att effektivisera arbetet så att man ägnar tiden åt det som bidrar till resultatet. Ofta har de ett gott självförtroende som smittar av sig på andra. Treor kan ge hela teamet hopp om att arbetet ska lyckas, de sprider lätt en ”Yes, we can” – känsla.

I nybildade team bidrar Trean främst med att formulera tydliga mål och resultat med arbetet. Det ska helst vara enkelt att mäta, då kan Trean mäta sin prestation. De tar gärna ledningen – om det inte finns en uttalad ledare – och ser till att teamets arbete hela tiden är effektivt. De identifierar sig snabbt med teamets resultat och det är mycket viktigt för dem att de känner förtroende för övriga teammedlemmars kapacitet. De gillar ett visst mått av samarbete om hierarkin i gruppen är tydlig och deras eget arbete går att urskilja från de andras. Då kan de också mätas individuellt, vilket är viktigt för dem.

Vid konflikter i teamet blir de störda och drar sig helst åt sidan. De tycker att detta bara är hinder på vägen framåt. Andra uppfattar dem då ofta som oengagerade.

Utvecklingstips

  • Lägg mer tid på att samarbeta och dela med andra – du har mycket att ge och att lära dig.
  • Var mer ärlig om dig själv – även om det som inte är så bra.
  • Tänk på att andra har större behov av att tänka igenom beslut, ha tålamod.

Vill du lära dig om Enneagrammet – se vårt kalendarium för kurser och föreläsningar!

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.