Enter your keyword

Nu kan vi prata om våra olikheter

Nu kan vi prata om våra olikheter

Nu kan vi prata om våra olikheter

I denna blogg intervjuar vi en av våra kunder, Lars-Åke Thelander. Han driver sedan många år tillbaka redovisningsbyrån Ekonomianalys. När han köpte företaget för 10 år sedan, då var de 5 anställda, idag är de ca 30. Syftet har inte varit att växa, det har skett organiskt genom att nöjda kunder rekommenderat dem till sina kontakter. Fokus är internt, på att få en väldigt bra arbetsplats där medarbetarna trivs. Det gör att dessa blir bra på att möta kundernas behov och de blir nöjda. Att få flera kunder har aldrig varit ett mål, men de får ständigt nya kunder genom rekommendation. EnneagramCenter har arbetat med utveckling av självinsikt och kommunikation hos medarbetarna sedan 2016. Flera av ledarna har också gått kurs hos oss.

Hur kommer det sig att du tycker att det här med självinsikt är viktigt på jobbet?

Det kommer egentligen från rätt långt tillbaka. Det började med en mer personlig resa. Jag var själv tvungen att jobba med min egen självinsikt. Genom det insåg jag att det är något som skulle förbättra livet för fler – och göra tillvaron på en arbetsplats mycket bättre. Så vi började på den arbetsplatsen jag var på då och fick väldigt goda erfarenheter av det. Jag gick själv en UGL-kurs och tog en hel del därifrån och använde för dem jag var chef för då. Flera andra skickade vi också på UGL-kurs så att vi fick ett gemensamt språk – det tycker jag är viktigt.

Hur blev det just EnneagramCenter sen då?

Det var egentligen en slump, min syster hade kommit i kontakt med er och jag var på jakt efter något sammanhållande att arbeta med i mitt nuvarande företag. Jag ville också hitta ett mer strukturerat sätt att jobba med självinsikt. Jag fick läsa ert Enneagramkompendium och tyckte att det var jätteintressant.

Vad är det som gör att du tycker Enneagrammet en bra modell/metod?

Jag tycker att det på ett enkelt och väldigt tillgängligt sätt gör att man tittar på sig själv. Det är rätt lätt att ta till sig. Jag har gjort en massa tester genom åren men det här tyckte jag var mest ”spot on”. Det är också mer djuplodande och ger mycket mer än t.ex. DISC. Enneagrammet säger inte bara ”du är såhär”, det visar vilka effekterna blir av det som t.ex. hur andra påverkas av ditt sätt att agera. Det finns tydligare svar och modellen visar på vägar att gå för utveckling. Det ger oss förklaringar till missförstånd och kommunikationssvårigheter samt ett gemensamt språk.

Hos oss har det varit en stor insikt att ”alla är inte som jag” – man har fått förklaringar på det som tidigare var frustrerande. Insikten att man kan tänka olika och ändå komma till samma mål har hjälpt. Och förståelse för varför man reagerar olika. Enneagrammet är ett väldigt smidigt sätt att prata om de här sakerna. I perioder när det är tuffare och svårare har vi verktyg att ta oss ur det.

Hur har det tagits emot av dina medarbetare?

 I första omgången tyckte 90% att det var helt fantastiskt, 10% tyckte att det var hemskt. Och det var av samma anledning för allihop – att modellen beskrev dem så på pricken. Sedan den initiala reaktionen har vi bara haft positiva reaktioner. Det är klart att det kan vara tufft att konfronteras med sig själv – men eftersom ens fallgropar ofta är uppenbara för omgivningen blir det ju mer ärligt med tydlighet.

Så i stort har detta uppskattats väldigt mycket i organisationen och det är många som har tagit till sig det och upptäckt hur mycket lättare livet blir, även privat. De pratar mycket om sina partners och hur det har blivit mycket lättare att umgås när man förstår mer om hur man själv och partnern funkar. Och inte minst i relationerna till deras barn – det är något som diskuterats mycket här, hur relationen till barnen förenklats. Jag tror att det är jätteviktigt att det funkar hemma också.

Vad mer har ni jobbat med?

 Vi har ju genom er blivit introducerade till Tuff Ledarträning kring feedback. Det har blivit ett viktigt område att arbeta med också. Jag och alla gruppchefer har gått feedbackträning. Vi har odlat ett stöttande ledarskap som inte är lätt att hitta utifrån. Så vi tänker ”tuffa på” med både er och Tuff.

Vad har självinsikt betytt för dig som ledare?

 Vi har fått ett mycket bra sätt att diskutera frustrationer på och jag tycker att jag närmar mig mina medarbetare på ett nytt sätt. Tidigare har inte riktigt förstått att jag kan vara skrämmande. Jag tycker ju bara att jag är ”tydlig. Idag kommer jag på mig själv när jag tar i för mycket – eller så är det någon som påminner mig om det. Jag har förstått hur jag ska möta olika medarbetare på det sätt de behöver. Jag kan också lägga band på mig själv när de kommer till mig och jag är lite för snabb och vill de ska komma till sak t.ex.

Ibland pratas det i siffror, t.ex. att några säger ” men nu är det ni åttor som drar på här – tänkt på hur det ni säger låter”. Då drar man ju öronen åt sig och tänker efter. Det känns som att medarbetarna har fått det lättare att prata med mig, de vet mina brister och förtjänster. De vågar säga ifrån om jag t.ex. bara stövlar in och vill diskutera något – den personen kanske hellre vill boka in en tid.

Vilka styrkor i din strategi – Åttan – har du nytta av som ledare?

 Att jag är orädd och prestigelös. Så länge man går på lösning så kan jag ändra mig – har jag haft fel så kan jag vända på en femöring. Det är också tydligt vad jag tycker och vill. Jag tar upp det som skaver. Det är lätt för en medarbetare att driva sin sak med mig som chef. Är det bra förslag blir jag lätt entusiastisk och tycker det är kul. De som är ambitiösa och vill göra saker, trivs i den hör miljön. Sen vet jag att det kan bli lite mycket – vi håller ju alltid på med att göra om och göra nytt. Så det är väl nackdelen, jag driver alltid.

Vilka utmaningar kan du se som ledare med sin strategi?

I ett stressat läge kan jag bli för direkt – då blir det hela handen och då blir jag för ”på”. Trampar man på de förhållningssätt som är viktiga för mig, våra värderingar, så kan jag vara obeveklig – jag låter inte någon komma undan. Men ni och Tuff har lärt mig om hur jag bättre ska kommunicera i de lägena. Vi ska vara byrån som är som vi vill vara – som i vilken familj som helst.

Hur ser du på detta arbete framåt?

Jag tycker hela vår dialog inom företaget har blivit mycket bättre. Och det är därför vi håller fast vid detta. Om vi inte fortsätter jobba med det kommer det att pysa iväg och försvinna. Vi blir inte klara, det har vi förstått, vi måste hela tiden hålla på. Vi är ju en större och större arbetsplats och i och med det blir det allt viktigare att fortsätta jobba med det här. Vi vill behålla den goda stämningen och miljön vi har idag. Det har blivit ett grundfundament.

Jobbar man hos oss ska man vara beredd att titta lite närmare på sig själv och vilja sträva åt självinsikt. Är man ledare ska man jobba ännu mer med detta. Det är en kontinuerlig process och jag tycker att Enneagrammet har fungerat väldigt bra i det. Mycket för att det visar vad som händer under stress – att egenskaper betyder olika saker i olika lägen. Och vad som behövs för att ändra på det.

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.