Enter your keyword

Jag har fått ett mer personanpassat ledarskap

Jag har fått ett mer personanpassat ledarskap

Jag har fått ett mer personanpassat ledarskap

Vi träffade en av våra kunder, Kristina Helles, chef för Operations på Svenska Retursystem, för att prata om vårt samarbete och vilka resultat hon ser av det.

Vad var det som gjorde att du anlitade EnneagramCenter?

Jag var tidigare konsult och ingick i ett nätverk. 2013 var ni där och gjorde en föreläsning. Jag bara kände att det här var intressant! Jag har gjort många olika personlighetsmodeller och Enneagrammet var på en annan nivå. Lite djupare, men ändå på lagom nivå för att kunna användas på jobbet. Det stannade kvar hos mig och dessutom blev jag inspirerad av att en av mina kolleger gått er kurs och var så positiv. Detta fanns i bakhuvudet när jag fick ett nytt jobb som chef med en egen ledningsgrupp som jag ville utveckla. Då tänkte jag på er – att det vore ett bra sätt.

Vad har ni gjort med EC?

Först träffades vi hösten 2015 med en heldags workshop. Innan dess hade alla träffat er individuellt och kommit fram till sin Enneagramstrategi. Vi hade också läst på innan. Vi ägnade stor tid till att se på våra olika strategier och vi berättade för varandra och fick ställa frågor till varandra. Både nya personliga frågor och utifrån vilken strategi man hade. Det gjorde ju att vi lärde känna varandra väldigt bra. En sak som blev så tydlig är hur strategin verkligen också handlar om kroppsspråk och utstrålning. Vi hade tre personer med Sexans strategi och när de satt på rad tillsammans så blev det så tydligt att de ger samma intryck. Det var också så intressant att höra från de olika strategierna hur självklart man tycker att sitt eget ”sätt” att fungera är – något som inte alls är självklart för någon annan. De typiska karaktärsdragen kom verkligen fram.

Våren 2016 hade vi en heldag till då vi tittade på olika konfliktbeteenden och våra olika sätt att kommunicera. Vi fick öva på att kommunicera med utgångspunkt i någon annans strategi. I höstas fick vi två nya medarbetare och då hade vi en förmiddag tillsammans med er vilket gjorde att de snabbt kom in i gruppen.

Vilka resultat har du sett av arbetet? 

Stämningen i gruppen var bra, men blev ännu bättre. Källor till konflikt försvann. Vi fick en mycket bättre fungerande grupp. Det gav också mycket på det personliga planet för många i gruppen. Några diskuterade detta hemma med sina fruar vilket ökade förståelsen.

När vi har fått in nya medarbetare är numera startsträckan mycket kortare då de får göra analys direkt. Man får mycket bättre koll på varandra på en gång. Alla individer har utvecklats på det personliga planet. Vi förstår och känner varandra på ett bättre sätt. Det har blivit mer avslappnat och förtroligt. En av mina kolleger – en annan chef – kommenterade spontant att han märkte skillnad på mina medarbetare.

Hur har arbetet hjälpt dig som chef?

Jag vet mer om vem jag är men även vilka strategier medarbetarna har vilket gör det lättare att differentiera mitt eget ledarskap. Anstränger mig så att jag verkligen gör det och reflekterar över vilket sätt jag gör det på. Jag har också använt Enneagrammet vid rekrytering för att bygga rätt team och för att se om en person med sin personlighet, inte bara kompetens, är rätt för rollen.

Hur använder du kunskapen om medarbetarnas strategier som chef?

Inför medarbetarsamtalen tittar jag på respektive individs strategi och vad de, i övningarna vi gjorde, kommit fram till att de vill utveckla. Det också ett sätt för mig att bli bättre på att möta varje person utifrån deras personlighet, och inte utifrån vem jag är. Det är helt enkelt lättare att utöva mitt ledarskap. Det blir ett mer ”person-anpassat” ledarskap.

Vad är nästa steg?

Vi kommer att ha en heldag till med EnneagramCenter i höst. Jag vill gärna göra mer av de rollspel kring kommunikation som vi gjorde förra året. Det hjälper till både att förstå sig själv och andra. Jag är också nyfiken på det ni skriver om i slutet på er bok – om instinkterna. Det är ju en annan dimension av självinsikt som vore intressant att plocka in.

Är du nyfiken på att vet mer om hur vi kan bidra till ditt team? Läs mer här eller hör av dig!

 

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.