Enter your keyword

Poddavsnitt 40 – Objektrelationer och Enneagrammet

Poddavsnitt 40 – Objektrelationer och Enneagrammet

Poddavsnitt 40 – Objektrelationer och Enneagrammet

I detta avsnitt tar vi upp något som vi jobbar med på våra kurser; objektrelationer. Det är en term inom psykologin som handlar om hur vi ser på och relaterar till omgivningen. Det handlar också om vad vi undermedvetet förväntar oss. Objektrelationsteorin började utvecklas under 30-talet och har byggts vidare på genom åren. Vi kopplar förstås ihop den med Enneagrammet och belyser några typiska tendenser man kan se beroende på strategi och vips har vi en fjärde triad-indelning i modellen. Lyssna här!

 

 

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.