Enter your keyword

Fyran – individualisten – som ledare

Fyran – individualisten – som ledare

Fyran – individualisten – som ledare

Ledarskapsparadigm: Ledarens uppgift är att skapa organisationer som ger människor meningsfullhet och en känsla av syfte så att de inspireras att göra ett utmärkt jobb.

I vårt arbete med team och ledare i affärslivet har vi inte stött på så många Individualister som är ledare. Däremot finns det gott om dem i verksamheter som teater, film och annan skapande verksamhet där ledarskapet främst handlar om att gestalta en idé. Självklart finns det Fyror på ledande poster i andra verksamheter också, men de är mer ovanliga. De som har denna strategi drivs av att skapa något unikt i världen och att vara unika själva. De har förmågan att se saker på ett helt eget sätt och att föreställa sig hur de vill att händelser och miljöer omkring dem ska vara. Detta leder ofta till att de alla är lite regissörer i sin tillvaro – oavsett vad de gör. Baksidan av deras drivkraft blir att de till varje pris inte vill vara obetydliga och därför kan blir ganska speciella och egna vilket kan göra det svårt för dem i umgänget med andra människor.

För alla personer – oavsett grundstrategi – gäller att ju mer medveten och närvarande du är desto mer klokt och medvetet kan du agera. Då har du förmågan att använda styrkorna i din strategi och även styrkorna i andra strategier beroende på vad som krävs i stunden. Ju mindre närvarande och medveten du är  – vilket hör intimt samman med ökad press och stress – desto mer agerar du på autopilot och då tenderar du att överanvända dina styrkor så att de vänds till utmaningar.

Styrkor i Individualistens ledarstil
Personer med denna grundstrategi har verkligen en speciell sorts kreativitet och har förmågan att se saker från helt nya perspektiv. Detta gör att de verkligen kan utveckla sitt arbete till något unikt. T.ex. Andrea Isaacs, en amerikansk Enneagramlärare och koreograf, som utvecklat Enneamotions – ett sätt att med hjälp av kroppen utforska de olika Enneagramstrategierna. Som ledare brinner de verkligen för sin sak och kan entusiasmera och få med sig andra i sina idéer.

Meningsfullhet är viktigt för dem i deras arbete vilket gör dem verkligt passionerade för det de gör. Individualister vill vara äkta och ärliga och är öppna om sig själva som personer – de döljer inga skavanker. De lägger stor vikt vid känslor och låter dem få plats även på arbetet. Därför är de särskilt bra och medkännande vid personliga svårigheter hos medarbetarna.

Utmaningar i Individualistens ledarstil

Eftersom Individualisterna lägger så mycket av sig själva i sitt arbete kan de ha mycket svårt att ta emot feedback i t.ex. medarbetarundersökningar. Det tas ofta mycket personligt och de kan fastna helt i försvarsställning och inte ta in vad de hör. Deras starka föreställningsförmåga om hur saker ska vara gör att de kan börja styra och ställa med människor i omgivningen för att de ska passa in sig i ”föreställningen”. Om någon inte vill ”ta på sig sin roll” kan de ha mycket vårt att kompromissa och se andra sätt.Ju mer pressad en Individualist är desto mer börjar de låta sina känslor styra sig och det kan leda till oförutsedda humörsvängningar som omgivningen får svårt att parera. Allt filtreras genom känslorna och dessutom ofta kryddade via Individualistens fantasi vilket verkligen kan göra hönor av sådant som inte ens var en fjäder.

Tips för utveckling

  • Låt inte dina känslor styra allt du gör. Se på dem objektivt snarare än att låta dem ta över.
  • Öva på att kompromissa och att ge och ta. Att samarbeta kan göra dina projekt starkare.
  • Fundera på vilka objektiva fakta och kunskaper du lämnar åt andra.
  • Var medveten om dina tolkningar – läs inte in sånt som inte finns
  • Sluta skjuta upp saker tills du är i rätt ”mood”
  • Se till att ha positiva upplevelser – bygg inte din självkänsla på negativa händelser

Exempel på ledare som verkar vara Individualister: Ingmar Bergman, Thorsten Flinck, Kristina Lugn, Jonas Gardell, Michael Jackson, Orson Wells

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.