Enter your keyword

Jag vill utveckla ledare på djupet!

Jag vill utveckla ledare på djupet!

Jag vill utveckla ledare på djupet!

Margareta Norring är en av dem som håller på att certifiera sig hos oss. Hon har mycket lång och bred erfarenhet som konsult inom ledarskap och grupputveckling. Vi pratade med henne om hur hon ser på ledarskap, självinsikt och Enneagrammet.

Berätta lite om ditt yrkesliv, vad har du gjort?

Människor och utveckling har varit en röd tråd och så är jag utbildad mellanstadielärare med. Men innan jag blev lärare tog jag nästan en fil mag i beteendevetenskapliga ämnen. Då skrev jag en uppsats om familjehemsvård som ledde till att jag sedan jobbade som familjevårdskonsulent under ett par år. Det engagerade mig mycket vilket ledde till att jag senare började jobba med ledarskap och utveckling med ett specifikt verktyg. SLG Thomas, hette det. Jag lärde mig jättemycket på det men ville jobba mer självständigt och har varit egen företagare sedan 1999.

Och vad använde du då för metoder och modeller?

Det var en person som utvecklade ett digitalt verktyg som heter Pulsanalys och det har jag använt. Det är samma som DISC-teorin och det har varit en dörröppnare för att människor känner igen sig. Det har jag då använt för att hjälpa människor att se och förstå varandras olikheter.

Vad har varit fokusområden i uppdragen som du haft?

Ja, jag har ju någon slags mission att alla är lika viktiga och få ihop grupper och koppla det till ledarskap. Det bästa är att först jobba med ledaren och sen med deras grupp. Ibland kan det ju vara ledare som tycker att jag ska jobba med gruppen bara eller bara med ledaren, men jag vill få ihop båda. Ofta kommer det fram saker som ledaren inte varit medveten om och jag förser dem med verktyg och hjälper dem vidare. Jag har också tackat nej till uppdrag där det har varit chefer som velat använda mig för att göra någon de inte vill ta i själva.

Hur har du arbetat med din egen självinsikt?

Det började när jag gick den där familjehems-utbildningen och innan jag startade eget gick jag UGL. Sen har jag fortsatt fylla på med annat som kurser på Mullingtorp och RISK-utbildningen i Danmark. Men Enneagrammet har hjälpt mig så himla mycket för att det är så mycket mer träffsäkert. Något som gjorde det extra mitt i prick är det här med instinkterna och undertyperna. Jag har Åttans strategi och social instinkt. För mig har instinkten filtrerat min ”Åttighet” och jag har sett mig mer som en hjälpare kanske – även om jag inte hade Enneagramspråket.

Den stora skillnaden mot det jag gjort tidigare är att det har varit mer ”såhär behöver alla utvecklas”. På det sättet är Enneagrammet helt suveränt – att det visar på så olika utvecklingsvägar för olika strategier. Det första är ju liksom att verkligen kunna se allt det goda, men att också se vad vi behöver jobba med och för att utvecklas.

Första gången jag stötte på Enneagrammet var närmare 20 år sedan men då kom det inte från ett sammanhang som jag kände igen mig i. Sen gick jag kurser på Tuff Ledarutveckling och hade Lotta Borgsten som kursledare och såg sen på LinkedIn att hon gått er utbildning. Jag tyckte Lotta var så grym som utbildare och om hon intresserat sig för Enneagrammet måste jag ge det en chans till. Sen gick jag på er kvällsföreläsning och anmälde mig till kursen direkt när jag satt där. Det kändes bara så genuint och autentiskt. ”Det här är bra personer och det här på riktigt”.

Nu har du ju gått hela vår utbildning och ska certifiera dig, vilka tankar har du kring hur du ska använda det?

Jag har ju en dröm om att arbeta med ledningsgrupper som har hållit på ett tag, där det finns en viss mognad och där man vill lite mer. Jag tycker ju om att gå lite mer på djupet. Att belysa gruppen och se t.ex. hur alla center finns representerade, hur instinkterna påverkar mer ner på djupet. Om jag fick önska helt fritt så skulle jag gärna släppa mycket av det som jag gör nu och som jag har gjort väldigt länge och mest satsa på det här. Då tänker jag fortsatt att jobba med både grupp och individ – man är ju individer i grupp. Jag vill stötta i ett djupare självledarskap, att hjälpa varandra och våga ge feedback på riktigt.

Har du funderat på några hinder i att jobba med Enneagrammet?

Det handlar ju om att gå varsamt fram och att ha ett väldigt coachande förhållningssätt. Det märks ju när människor hittar sig själva, det är så kul. Att få vara med på någon annans utvecklingsresa och se när det händer något. Det är ju fantastiskt!

Jag vet att jag privat kan ha en tendens att ha ett snabbt tempo. Jag är bättre på att hantera det professionellt. Men det är ändå något som jag behöver ha med mig.

Sen kanske det ibland kan kännas att man kommer för nära men om syftet är tydligt så är det lättare. Jag kommer inte att pusha någon, det handlar om att stötta och att våga också. Det bidrar ju också till att man känner sig sedd.

Vill du kommentera utbildningen som du har gått nu då, certifieringsutbildningen?

Jag tycker att det har varit otroligt givande! Jag har varje gång deltagit med stor närvaro. Jag älskar att ni blandar teori och övning och att vi ibland gjort en övning först och sen kopplar tillbaka och får teorin. Även att jobba med alla tre intelligenscentren hela tiden; det emotionella, mentala och kroppsliga.

Jag har ju verkligen gått ”all in” och det har hela tiden känts så rätt och sant. Jag har verkligen haft ett behov av att fördjupa mig och just djupet är så tilltalande med Enneagrammet. Det känns som att detta kan jag hålla på med hela min livstid, det finns så mycket att lära. Det har dessutom betytt jättemycket i min privata relation.  Vi har sett och förstått saker som har skavt och varit svåra på ett helt nytt sätt. Även att se människor i min närhet och min egen resa. Och om jag ska jobba med detta är det så viktigt att göra mitt eget arbete också!

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.