Enter your keyword

Teamroller – Nian, medlaren

Teamroller – Nian, medlaren

Teamroller – Nian, medlaren

Här fortsätter vår bloggserie om hur personer med olika Enneagramstrategier brukar agera i team och grupper. Vilken roll tar du vanligen?

Nian – medlaren som teammedlem

De som har Nians strategi har som främsta drivkraft att känna och skapa harmoni. I ett team bidrar de med att skapa en god stämning. De är lättsamma och accepterande och andra trivs med att ha dem med. I de fall de är teamledare har de ofta tillfrågats för att de är så trevliga och bra på att lyssna. De vill att alla ska komma överens och att man ska nå konsensus i besluten så att allas synpunkter tas i beaktande. Personer med denna strategi kan vara ganska tysta i en grupp. Om de inte tycker att de har något särskilt att säga så säger de ingenting och låter andra prata. De trivs bäst i stabila team där det är en hel del interaktivitet mellan medlemmarna. De kan ha svårt med att hålla sin energin uppe på egen hand och får mer fart av att jobba tillsammans med andra.

I nybildade team kan Nian verka frånvarande och oengagerad om de tycker arbetet går för långsamt framåt. De vill att målen ska vara konkreta och meningsfulla och att man kommer fram till dem genom konsensus. Om det uppstår irritation och konflikt i gruppen kan medlaren antingen försöka få de andra att förstå varandras olika ståndpunkter eller försvinna in i egna dagdrömmar för att komma ifrån obehaget.

Utvecklingstips

  • Gör din röst hörd oftare. Du är viktig och har mycket mer att bidra med än vad du själv tror.
  • Använd aktivit din förmåga att förstå olika ståndpunkter till att hjälpa andra komma överens.
  • Öva på att ta i lite mer med rösten och var tydlig och direkt i vad du vill framföra.

Vill du lära dig mer om Enneagrammet? Läs om våra kurser här!

 

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.