Enter your keyword

Problem- och konflikthantering

Problem- och konflikthantering

Problem- och konflikthantering

Enneagrammet kan delas in i flera olika triader där de strategier som ingår i triaden liknar varandra. Motivationen bakom är individuell för varje strategi men i beteendet kan man känna igen sig i varandra. En sådan är de s.k. Hornevians som vi tidigare bloggat om. En annan är de Harmoniska triaderna som i grunden beskriver hur vi hanterar förlust och besvikelse – att inte få som vi vill. Det kan översättas till hur vi agerar när något går snett, ett akut problem dyker upp eller vi hamnar i konflikt. I illustrationen ovan binder trianglarna ihop de strategier som liknar varandra, således: 1,3 och 5 som kallas de Rationella, 2,7, och 9 som kallas de Positiva samt 4,6, och 8 som kallas de Uttrycksfulla.

Triaden speglar inte bara attityd och beteende utan lika mycket hur man vill bli bemött – vi vill helt enkelt att omgivningen också ska hantera problemen på samma sätt som vi själva. Och här uppstår självklart en hel del irritation och missförstånd som kan spä på det ursprungliga problemet. Vi förstår helt enkelt inte hur den andre kan vara så kall/ytlig/ förbannad etc. Att verkligen förstå detta och ha det med sig när problem uppkommer kan bringa mycken klarhet och göra att saker slipper förvärras. Nedan beskrivs de tre beteendena kort:

  • Rationella

Reagerar genom att sätta de egna känslorna åt sidan och försöka vara objektiva, kompetenta & effektiva. Försöker lösa problem och konflikter logiskt och rationellt baserat på fakta. Fokuserar på mål, regler, praxis etc. och gör gärna listor eller andra beskrivningar för att bena ut allt. De förväntar sig att andra ska göra detsamma och trivs bäst då de gör det. De kan störas av att de Positiva tar alltför lätt på saker, att de verkar ytliga och stoppar huvudet i sanden för att slippa se fakta.  De har också svårt för de Uttrycksfullas känslomässiga fokus – och ibland utbrott. De föredrar rationalitet och störs av att känslor blandas in. ”Hur svårt kan det vara – det är ju logiskt att vi löser det så här!”

  • Positiva

Reagerar genom att ha en positiv attityd och att rationalisera om sin besvikelse på ett positivt sätt. De vill fokusera på den ljusa sidan av saker och hålla humöret uppe.  De är bra på att få andra att må bra och kan genom sitt sätt lätta upp en tryckt stämning. De kan också snabbt komma på olika lösningar och vill att andra ska ha samma attityd.  De kan störas av att de Kompetenta verkar alltför kalla och neutrala och att de lägger en massa tid på fakta, regler och annat som är tidsödande och tråkigt. De kan också störas och ibland skrämmas av de Uttrycksfullas känsloutbrott – särkilt om de möts av vrede. Den kan de ha svårt att hantera. ”Där är ett problem, men det är klart att det fixar sej om vi bara ser positivt på saken, hur svårt är det?”

  • Uttrycksfulla

Reagerar med känslor och har ett behov av att uttrycka dem först – det kan handla om vrede, frustration, besvikelse etc. Om de får det går det ofta snabbt över. De har vanligen starka känslor både för det de gillar och det de ogillar. Utan en känslomässig reaktion känner de att frågan inte tagits på allvar. De kan tycka att andra inte har förstått problemet överhuvudtaget om de inte möts med samma attityd. De kan störas av vad de uppfattar som känslokyla från de Kompetenta, logik och rationalitet vill de ta i nästa skede. De kan också störas av de Positivas rationaliseringar och snabba lösningar och bli oerhört frustrerade och provocera dem ur balans. ”Vrede är väl en mänsklig rättighet – annars har man ju inte visat att man fattat problemet!”

För optimal problem- och konflikthantering behöver vi lära oss tillämpa alla tre sätten och medvetet välja dem i den situation de passar bäst. Många gånger behövs två av dem – eller alla tre. Det kan också vara värdefullt att i långvariga relationer – hemma eller samarbeten på jobbet – medvetet ta in den attityd som fattas om man ligger i två olika. En Uttrycksfull och en Rationell person kan t.ex. lösa problem ännu bättre om man även tar in en positiv och hoppfull attityd. I team och andra samarbetsformer är det mycket bra att förstå detta om varandra – det kan öka förståelsen och man slipper mycket irritation.

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.