Ledarskapsparadigm:  Ledarens uppgift är att föra organisationen framåt genom; ett beslutsamt ledarskap, att hitta kapabla och pålitliga personer till ”rätt” jobb och att stärka kompetenta medarbetare i att agera.

Vår serie om ledarstilar börjar närma sig sitt slut och vi har kommit till Åttans –Utmanarens – ledarstil. Av Enneagrammets nio grundstrategier är detta en av de tydligaste och lättaste att känna igen. De är också mycket vanliga som ledare. Utmanarens starkaste drivkraft är att känna sig kraftfull – att känna sin kraft och styrka och att få använda den. Ett engelskt uttryck för detta är att vara ”empowered”. I filmer är detta en vanlig ledararketyp, en tydlig och rak person som tar hand om sin grupp och som aldrig överger den. T.ex. Gladiator och Master and Commander med Russel Crowe – som självs sägs vara en Utmanare. En mer pressad Utmanare styrs alltmer av att undvika att visa sårbarhet och att bli maktlös. De blir då alltmer dominanta och konfrontativa och världen blir ett ”vi och dom”. För att dölja sin egen sårbarhet håller de andra ifrån sig genom sitt burdusa sätt. Maffiakulturen är en typisk Utmanarkultur på låg nivå i utvecklingsnivåerna.

För alla personer – oavsett grundstrategi – gäller att ju mer medveten och närvarande du är desto mer klokt och medvetet kan du agera. Då har du förmågan att använda styrkorna i din strategi och även styrkorna i andra strategier beroende på vad som krävs i stunden. Ju mindre närvarande och medveten du är  – vilket hör intimt samman med ökad press och stress – desto mer agerar du på autopilot och då tenderar du att överanvända dina styrkor så att de vänds till utmaningar.

 

Styrkor i Utmanarens ledarstil

Utmanare blir ofta ledare, inte nödvändigtvis för att de själva vill det, men för att de är naturliga visionärer som genom sitt tydliga och direkta språk får andra med sig. Således är de inga klassiska karriärister – de har inget större behov av att glänsa. Däremot vill de påverka och det gör de oavsett var de är. De har ett tydligt språk både verbalt och kroppsligen vilket gör att det de säger går fram. De är heller inte rädda för att säga vad de tycker – oavsett om andra håller med eller inte.

Utmanarens medarbetare vet precis vad som förväntas av dem och vart teamet är på väg. Skulle det komma obekväma synpunkter utifrån mot Utmanarens team så ställer de sig i vägen och tar smällen själva – de har en tydlig beskyddarinstinkt över dem de leder och kämpar verkligen för sin grupp. Utmanaren har lätt att fatta beslut och gör det främst på maginsikt. De har en bra helikoptersyn och fastnar inte i detaljer. Deras handlingskraftig gör att beslut sällan dras i långbänk.

 

Utmaningar i Utmanarens ledarstil

Under ökad press då Utmanaren känner hotet av att andra ska börja kontrollera dem börjar de själva bli alltmer kontrollerande och makthungriga. Det är viktigt att bestämma för att inte släppa in andra. De kräver respekt men har liten respekt för andra. Deras rättframhet och tydlighet har tappat inslaget av empati vilket gör att de snarast uppfattas som dominanta och skrämmande. Ska det till neddragningar i organisationen kan de okänsligt hantera andra människor som objekt.

De är känsliga för sårbarhet och nosar snabbt till sig den hos andra vilket de skickligt utnyttjar. De kan vara mycket verbala och slagkraftigt drämma till en upplevd motståndare. De använder ofta Härskarteknikerna i sin kommunikation med andra för att skapa sig ett övertag. De är inte bara hårda mot andra utan även mot sig själva. De har en övertro på sin egen styrka och kan ta på sig hur mycket ansvar och uppgifter som helst – tills de kollapsar fullständigt.

Vår egen reflektion är att det faktum att det sitter många Åttor i ledande ställning i arbetslivet är en av förklaringarna till det tuffa arbetsklimatet i företag och organisationer. Utmanarens världsbild är att livet är en kamp och då tvingar man andra att kämpa också.

 

Tips för utveckling

Exempel på ledare som verkar vara Utmanare: Antonia Axson Johnson, Martin Luther King Jr, Göran Persson, Robert Aschberg, Zlatan Ibrahimovic, Maria Wetterstrand, Maud Olofsson, Magdalena Andersson och Lars Nyberg.

Liknande inlägg

Mer att läsa

Vad är självinsikt?

Vi har alla, under vår livstid, övat in ett sätt att tänka, känna och agera som vi...

Läs mer

Poddavsnitt 20 – Ledarstilar del 3

Dags för säsongens sista avsnitt! Vi rundar av våra samtal om nio olika ledarstilar med att...

Läs mer

Enneagramstrategin – arv eller miljö?

På våra kurser och workshops får vi ofta frågor om varför man har en viss strategi, om det...

Läs mer