Ledarskapsparadigm: Ledarens uppgift är att sätta tydliga mål och inspirera andra att uppnå högsta kvalité.

Först ut i vår serie om de nio olika grundstrategiernas ledarstilar är Ettan – Förbättraren.
Förbättraren har som sin starkaste drivkraft att nå fulländning – att saker och ting ska bli så bra som det bara går. Därför fokuserar de till stor del på det som kan förbättras – alltså inte är fulländat än. Denna drivkraft märks också tydligt i deras sätt att leda. Det finns även en baksida på Förbättrarens drivkraft som handlar om att undvika att ha/göra fel – vilket styr dem i högre grad under ökad press/stress.

För alla personer – oavsett grundstrategi – gäller att ju mer medveten och närvarande du är desto mer klokt och medvetet kan du agera. Då har du förmågan att använda styrkorna i din strategi och även styrkorna i andra strategier beroende på vad som krävs i stunden. Ju mindre närvarande och medveten du är  – vilket hör intimt samman med ökad press och stress – desto mer agerar du på autopilot och då tenderar du att överanvända dina styrkor så att de vänds till utmaningar.

 

Styrkor i Förbättrarens ledarstil

Förbättraren vill leda genom att själv vara ett föredöme – de vill ”walk the talk” – ett utmärkt engelsk uttryck för att handla efter sina värderingar och det man uttrycker. Eftersom Förbättraren vill vara äkta och ärlig blir detta ett viktigt moraliskt ställningstagande. Deras strävan efter förbättring gör dem kvalitetsmedvetna och de vill att det de själva och deras medarbetare levererar ska ha hög klass. Deras blick för det som kan bli bättre gör att de har ett bra detaljseende och kan se sådant som andra lätt missar. På detta sätt blir deras arbete väl genomarbetat.

I en organisation vill de ha klart för sig spelregler, metodik, struktur, regler etc. och de ser till att handlar efter dem på ett konsekvent och strukturerat sätt. Förbättraren finns i det fysiska centret vilket innebära att de styrs mycket av sin magkänsla. De kan ha en självbild av att vara tänkande och analyserande men oftast är det instinkten som avgör deras val. De är därför handlingskraftiga och vill agera för att veta hur saker blir i praktiken hellre än att fundera över olika scenarion och teorier.

Förbättrare är mycket ansvarsfulla och bra på att se vad som ska göras i olika situationer. Detta tillsammans med deras sinne för detaljer gör dem ofta till utmärkta projektledare. De är uthålliga och disciplinerade vilket gör att de ofta jobbar hårt och konsekvent mot verksamhetens mål – något som de också vill att deras medarbetare ska göra. Gentemot dem fungerar de gärna som ”lärare” som visar vägen om vad som ska göras.

 

Utmaningar i Förbättrarens ledarstil

När Förbättraren under ökad press och stress börjar agera alltmer utifrån att undvika fel börjar de bli mer kritiska och detaljfokuserade – riktiga perfektionister. De har svårt att lita på att medarbetarna gör saker på ”rätt” sätt så de får svårt att delegera och gör hellre saker själva eller arbetar om det andra har gjort. De blir också alltmer inflexibla och tron på att deras sätt att göra/se saker är RÄTT blir allt starkare. Detta gör att de hårdnackat låser sig vid sina egna lösningar och uppfattningar och lyssnar inte på medarbetarnas invändningar eller förslag. Riktigt omedvetna och pressade Förbättrare kan bli små diktatorer.

Förbättraren har en stark inre kritiker som under ökad press inte bara kritiserar dem själva utan också deras medarbetare och kolleger. Det som undermedvetet driver dem är vrede vilket de ofta har under stark kontroll tills den kommer ut som förakt när någon inte har levt upp till deras högt ställda förväntningar. De är ofta tillrättavisande och talar gärna om för andra hur regler ska följas etc. Samtidigt kan de ge sig själva undantag i smyg. Skulle de själva få kritik för sitt agerande går de genast i försvarsställning och har mycket svårt att ta det.

 

Tips för utveckling

  • Undersök sammanhanget innan du kritiserar, du har förmodligen inte hela bilden.
  • Tänk på ditt kroppsspråk, det du säger kan annars lätt uppfattas som kritik.
  • Delegera mera, och helst hela uppgiften inte bara delar.
  • Lär dig vad ”tillräckligt bra” betyder.
  • Det finns oftast flera olika lösningar på saker – ta hjälp av dina medarbetare att se saker från olika håll
  • Definierar din inre kritiker och lär dig sätt den på plats
  • Är du arg så försök inte dölja det – det märks ändå

Exempel på ledare som verkar vara Förbättrare: Mahatma Gandhi, Jan Björklund, Ingvar Kamprad, Kronprinsessan Victoria, Laila Frejvalls, Hilary Clinton, Al Gore.

Liknande inlägg

Mer att läsa

Poddavsnitt 45 – Enneagrammet i parterapi med Laila Dahl

Idag pratar vi med Laila Dahl som är utbildad hos oss. Hon använder Enneagrammet främst i sitt...

Läs mer

De harmoniska triaderna

Här gästbloggar Anna Bolin från EnneagramCenter nätverk om olika sätt att lösa konflikter och...

Läs mer

Så kommunicerar Ettan – förbättraren

Här kommer nästa inlägg i vår serie om Kommunikation baserat på hur olika grundstrategier i...

Läs mer