Enter your keyword

Tvåan – hjälparen – som ledare

Tvåan – hjälparen – som ledare

Tvåan – hjälparen – som ledare

Ledarskapsparadigm: Ledarens uppgift är att fastställa teammedlemmarnas styrkor och svagheter samt att motivera och underlätta för dem att nå organisationens mål. 

Som andra ledarstil i vår serie kommer här en beskrivning av Tvåan – Hjälparen som ledare. Hjälparen har som sin starkaste drivkraft att skapa nära kontakt med andra människor. Därför har de mycket fokus på att stötta och ställa upp för andra och är mycket bra på att läsa av människor – både deras sinnesstämningar och behov. Baksidan av denna drivkraft handlar om att Tvåan under ökad press till varje pris vill undvika ensamhet vilket kan göra att de hamnar i osunda beroende-situationer eller har svårt att känna av andras gränser.
För alla personer – oavsett grundstrategi – gäller att ju mer medveten och närvarande du är desto mer klokt och medvetet kan du agera. Då har du förmågan att använda styrkorna i din strategi och även styrkorna i andra strategier beroende på vad som krävs i stunden. Ju mindre närvarande och medveten du är  – vilket hör intimt samman med ökad press och stress – desto mer agerar du på autopilot och då tenderar du att överanvända dina styrkor så att de vänds till utmaningar.

Styrkor i Hjälparens ledarstil
Genom sitt fokus på andra människor och sin stora empatiska förmåga är det som främst utmärker Hjälparens ledarstil att de utvecklar mycket goda och nära relationer till sina medarbetare. De är intresserade lyssnare och får medarbetarna att känna sig hörda och att det finns en genuin omtanke om dem hos deras chef. De är bra på att stötta och peppa och håller sig välinformerade om medarbetarnas arbetsprestationer och situation. De visar ofta även intresse för medarbetarnas privatliv och håller ofta reda på födelsedagar, hur medarbetaren vill ha sitt kaffe etc.

De är mycket serviceinriktade och vill att deras team ska stå för hög service i organisationen och gentemot kunder. Hjälparen tar mycket ansvar och jobbar oftast mycket hårt – om medarbetarna är överbelastade så gör de så mycket de kan för att avlasta. De är i grunden optimister och sprider en positiv anda omkring sig. Hjälparen finns i det Emotionella centret vilket gör att de främst styrs av sina känslor och är uppmärksamma på andras känslor. Detta gör att de lägger mycket vikt vid hur personalen mår vilket får dessa att känna sig sedda och bekräftade. Härigenom bli medarbetarna motiverade att göra sitt bästa.

Utmaningar i Hjälparens ledarstil 

I sin iver att ha bra relationer med alla medarbetare kan Hjälparens få svårt att sätta gränser och säga nej när det behövs. De kan må mycket dåligt om de behöver fatta beslut som kan påverka relationen till en medarbetare och försöker in i det längsta undvika sådant. De kan också ta på sig medarbetarnas arbetsuppgifter om de verkar tyngda och därigenom få alltför mycket på sitt eget bord. Istället för att visa medarbetare hur de ska lösa uppgifter kan de göra det själva vilket till viss del handlar om deras kontrollbehov, men också om behovet att hjälpa till.

Eftersom kvalitén på deras relationer blir så centralt så kan de tendera att ha favoriter bland sin personal – nämligen dem som visar att de uppskattar deras hjälp och stöd. De som vill vara mer självständiga eller vill hålla mer på sig själva som privatpersoner och inte släppa in chefen alltför mycket kan känna att de får lite hårdare behandling. Hjälpare har ofta svårt att kommunicera egna behov utan gör detta indirekt istället. De vill då att medarbetarna ska göra samma sak mot dem som de gör mot medarbetarna. Medarbetare som inte själva är Hjälpare kan ha svårt att tolka detta indirekta sätt vilket kan göra Hjälparledaren martyrisk och missnöjd.

Tips för utveckling

  • Lär dig backa. Ibland behöver medarbetarna lösa sina problem själva.
  • Alla andra är inte Hjälpare, du behöver tänka på att be om det du behöver.
  • Se till sakinnehåll på problem också – inte bara människorna
  • Ta itu med saker på ett direkt sätt utan att manipulera andra
  • Se till att ta hand om dig själv – när du gör det kan du hjälpa andra ännu mer.
  • Ensamhet utvecklar – träna på att vara med dig själv

Exempel på ledare som verkar vara Hjälpare:  Moder Teresa, Desmond Tutu, Florence Nightingale, Yoko Ono, Eva Peron, Liv Ullman

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.