Enter your keyword

Nio drivkrafter och deras skuggsidor

Nio drivkrafter och deras skuggsidor

Nio drivkrafter och deras skuggsidor

Enneagrammet beskriver inte bara våra beteenden och hur vi tänker och känner. Det beskriver även motivationen bakom. Om man tänker sig oss människor som isberg så är den delen som vi ser ovan ytan själva beteendet. Under ytan har vi allt som påverkar vårt beteende och där är våra drivkrafter starkt styrande. Om vi utgår ifrån Enneagrammets nio grundstrategier kan vi hitta nio olika drivkrafter som vi alla har i olika hög grad . Vi tenderar dock att styras allra mest av en – den som är den starkaste drivkraften för vår egen grundstrategi.

Vår drivkraft påverkar oss i betydligt större grad än vad vi är medvetna om. Så länge vi motiveras av dess positiva sida gör den att vi verkligen använder våra unika styrkor. Alla drivkrafterna har dock  en skuggsida. När vi är mer pressande/stressade är det istället den som driver oss och vi hamnar i våra återkommande begränsande mönster – våra utmaningar.

De nio olika drivkrafterna och deras skuggsidor;

Grundstrategi Drivkraft Skuggsida
Ettan – Förbättraren Att nå fulländning Aldrig vara nöjd
Tvåan – Hjälparen Att skapa kontakt Undvika ensamhet
Trean – Presteraren Att nå framgång Undvika misslyckande
Fyran – Individualisten Att vara unik/originell Undvika obetydlighet
Femman – Undersökaren Att vara kompetent Undvika hjälplöshet
Sexan – Den lojale Att ha trygghet och stöd Undvika otrygghet
Sjuan – Entusiasten Att ha roligt Undvika smärta
Åttan – Utmanaren Att vara kraftfull Undvika maktlöshet
Nian – Medlaren Att känna harmoni Undvika konflikter

Att lära sig om sina egna och andras drivkrafter är mycket effektivt för att öka motivationen hos dig själv och andra. Du lär dig om vad som är viktiga förutsättningar för att du ska trivas. Som ledare får du nycklar till hur du ska motivera och coacha varje enskild medarbetare att prestera sitt bästa.I företagsvärlden tycks det finnas en tro att alla är Treor och motiveras av framgång, resultat och mål. I tabellen ovan blir det tydligt att så inte är fallet utan att alla utom Treorna motiveras och styrs av helt andra faktorer.

Kontakta oss om du vill veta mer om hur detta kan hjälpa dig!

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.