Enter your keyword

Coping – hur hanterar du livets baksidor?

Coping – hur hanterar du livets baksidor?

Coping – hur hanterar du livets baksidor?

I denna blogg tänkte vi dyka lite djupare i hur vi hanterar det som är jobbigt. Vad brukar du ta till för strategi när det är stressigt eller press av olika slag – på jobbet eller privat? Själv har jag genom livet använt en strategi av att fokusera på det som är positivt och att fantisera om framtida positiva möjligheter. Det kan ju låta bra, men det gjorde att jag blundade för verkligheten. Jag undvek att känna för mycket olust, vrede, rädsla – eller vad det var jag ville fly ifrån. Att vi hittar olika sätt att hantera svårigheter kommer tidigt i livet och när vi funnit vår strategi tenderar vi att hänga fast vid den eftersom den funkar. Detta kallas i psykologin för Coping.

Enligt Psykologiguiden:” kan coping definieras som människors ansträngningar av olika slag att komma till rätta med svårigheter som ställer krav på deras förmåga att klara av något. Coping delas upp i känslofokuserad coping och problemfokuserad coping. Känslofokuserad coping är inriktad på att hantera de känslor som svårigheterna ger upphov till. Problemfokuserad coping inriktas på att hantera situationen och hindren”.

Som barn behövde vi hitta sätt att hantera svårigheter som rädsla, vrede, ledsenhet, men som vuxna behöver vi dem inte längre. Ändå tenderar vi att hålla fast vid dem. Omedvetet ser vi fortfarande tillvaron som osäker och andra som opålitliga när vi är ur balans. Det ger en känsla av avskildhet från omvärlden som vi hanterar med våra copingstrategier. De hindrar oss från att vara verkligt närvarande och ta in hela verkligheten. Istället smalnar vi av vår uppfattningsförmåga, vi tror på våra egna tankar och tolkningar och låter det styra hur vi agerar. Mycket av detta sker på ett omedvetet plan. Vi bara gör, tänker och känner på ett vanemässigt sätt vilket vi sällan reflekterar över.

Självklart har vi inte bara en copingstrategi utan använder flera olika. Men tendensen att ta till en favorit i många lägen finns där. Enneagrammet beskriver nio olika livsstrategier och i dem kan man även se tydliga copingstrategier. Nedan följer en väldigt kort beskrivning av varje. Du kan läsa mer i vår bok ”SJÄLVINSIKT – nyckeln till att utveckla dig själv och andra.

Gör gärna följande övning:

  • Fundera över om du känner igen någon av copingstrategierna mer än de andra?
  • Observera dig själv under den närmaste veckan – både på jobbet och privat. När märker du att du tar till din coping? Reflektera över vad det var i situationen som triggade det?
  • Finns det tillfällen då du kunde göra något annat istället, vad isåfall?

 

Ettan: Fokuserar på att ha gjort ”rätt” och söker efter vilka fel andra kan ha gjort. Håller noggrant koll på detaljer och att agera på ”rätt sätt”, tar ökat ansvar så det går rätt till. Blir hård och krävande mot sig själv.

Tvåan: Försöker läsa av vad människor tycker om dem, försöker komma närmare andra om de upplever avståndstagande. Kan använda smicker eller att säga vad de tror den andre vill höra.

Trean: Försöker läsa av hur omgivningen uppfattar deras görande, blir tydligare med att visa upp sina prestationer. Jämför sig med andra och känner behov av att lägga i en högre växel för att komma förbi. Prestationen är i fokus.

Fyran: Känner ökat utanförskap och skam av att inte passa in, blandat med känsla av att stå över andra. Tolkar andras ord och handlingar och söker betydelsen bakom, fokuserar på sina egna känslor – där finns ”sanningen”.

Femman: Drar sig undan andra, både mentalt och fysiskt. Utgår ifrån att eventuella problem ska lösas av dem själva, grunnar på fakta och söker rationella svar. Känner sig invaderad om andra vill ”hjälpa till”.

Sexan: Börjat tvivla, både på sig själv och andra. Ältar problem och olika lösningar och söker efter andra människor eller teorier som kan ge svar. Ökat fokus på att förbereda sig inför allehanda situationer.

Sjuan: Vill undvika negativa känslor och försöker därför tänka positivt eller se det positiva. Fantiserar om alla möjligheter som livet kan erbjuda och planerar olika framtidsscenarier, vill göra något nytt.

Åttan: Vill ha kontroll och undvika att bli lurad eller sviken av andra. Tar i med ökad kraft för att driva sin vilja igenom och försöker tänka strategiskt för att inte förlora makt.

Nian: Vill undvika konflikter och anpassar sig hellre till andras agenda, glömmer bort vad de själva vill. Försöker hålla ihop grupper och situationer. Kan stänga ute obehag genom att inte tänka på det eller försvinna iväg i dagdrömmar.

Vi är övertygade om vikten av att vara mer personliga med varandra på jobbet. Vi är människor – inte funktioner – och vi påverkar varandra. Om vi kan öka medvetenheten kring våra egna och andras livsstrategier slutar vi ägna tid åt missförstånd, irritation och konflikter och kan fokusera på arbetet. Dessutom blir det betydlig roligare att samarbeta när du kan få ta med hela dig själv till jobbet. Forskning visar att i de mest framgångsrika teamen har deltagarna ett mer personligt förhållande till varandra.

Blir du nyfiken på hur du kan utveckla ditt ledarskap eller ditt team? Hör av dig till oss: info@enneagramcenter.se

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.