Enter your keyword

Nian – medlaren – som ledare

Nian – medlaren – som ledare

Nian – medlaren – som ledare

Ledarskapsparadigm: Ledarens uppgift är att hjälpa till att nå det kollektiva syftet genom att skapa en harmonisk och tydligt strukturerad arbetsmiljö.

Nu har vi kommit till den nionde och sista ledarstilen i vår serie – Nian, även kallad Medlaren. I vårt arbete på företag och organisationer stöter vi ganska ofta på Medlare som mellanchefer och ibland också som företagsledare. Något vi hört från väldigt många av dem är att de egentligen inte valt att bli ledare själva utan att de blev tillfrågade. Nian är ingen karriärist och har heller inget stort behov av att påverka. Däremot är de trevliga, vänliga och vidsynta vilket gör att människor trivs i deras sällskap. Deras starkaste drivkraft är att känna och skapa harmoni. Att söka konsensus är något som är typiskt Medlare och därför hittar man dem bl.a. som förhandlare, diplomater, advokater. Under ökad press och stress överanvänder Medlaren sin strävan efter harmoni och den vänds till konflikträdsla. De blir otydliga och säger de det tror att andra vill höra. De kan också ha svårt att stå upp för sig själva och sina medarbetare när det behövs.

För alla personer – oavsett grundstrategi – gäller att ju mer medveten och närvarande du är desto mer klokt och medvetet kan du agera. Då har du förmågan att använda styrkorna i din strategi och även styrkorna i andra strategier beroende på vad som krävs i stunden. Ju mindre närvarande och medveten du är  – vilket hör intimt samman med ökad press och stress – desto mer agerar du på autopilot och då tenderar du att överanvända dina styrkor så att de vänds till utmaningar.

Styrkor i Medlarens ledarstil

Medlare är naturligt empatiska – vad vi menar med det är att de lätt sätter sig in i hur det är för en annan människa eller part. Detta gör att de är bra på att se saker från flera olika sidor och är utmärkta på att förstå olika parter vid konflikt eller förhandling. Genom att de också är vidsynta så har de respekt för olikheter och tillsammans gör dessa egenskaper att de är duktiga på att hitta lösningar som förenar vid tvister. Deras empatiska förmåga gör dem också ofta mycket omtyckta av medarbetarna, som känner sig sedda. De skapar lätt en trivsam stämning omkring sig.

Som beslutsfattare vill de gärna ha medarbetarna med sig och besluten fattas demokratisk genom att alla har fått sin röst hörda. Medlare har ett stort tålamod och kan acceptera att förändrign tar tid och att det handlar om processer över tiden. De är prestigelösa och har sällan behov av att få igenom just sin lösning – det viktigaste är att så många som möjligt blir nöjda.

Utmaningar i Medlarens ledarstil

En Medlare som är mer pressad/stressad strävar alltmer efter harmoni till varje pris. Detta gör att allt som kan bryta den lilla harmoni de skaffat sig ignoreras. Här kan de mycket envist hålla fast i den världsbild som passar – en förändring skulle kräva alltför mycket av dem. Konflikter bland medarbetarna kan få pågå länge utan att Medlaren griper in. Om de griper in så kanske de lyssnar på de olika parterna men de ställer inga krav och inget förändras egentligen.

Deras önskan att andra ska vara nöjda kan göra att de anpassar vad de säger efter mottagaren. På så sätt kan t.ex. ett projekt eller en organisationsförändring beskrivas lite olika för olika medarbetare vilket skapar otydlighet och osäkerhet. En övertro på att beslut ska tas via konsensus gör att medarbetare tillfrågas om minsta lilla inköp och beslut drar ut på tiden eller tas aldrig. Trots all sin medgörlighet finns en stark envishet som kan visa sig i en ovillighet att förändra. Medlaren förhalar genom att skjuta upp saker eller glömma bort dem – de är s.k. passivt aggressiva.

Tips för utveckling

  • Fundera på vad du gör istället för det du borde göra – identifiera dina hinder
  • Sätt upp korta dead-lines för det du ska göra – du är bra på att komma i mål med lite press
  • Öva på att säga det du har att säga direkt och tydligt, stanna upp när du hör dig själv börja bli tvetydig
  • Var medveten om att du behöver energin från andra – jobba gärna med delat ledarskap eller en vice
  • Tvinga dig själv att vara närvarande – ansträng dig för att vara en aktiv deltagare i världen
  • Avgränsa ditt fokus – då kan många saker lösas snabbare

Exempel på ledare som verkar vara Medlare: Dalai Lama, Fredrik Skavlan, Jan Eliasson, Ronald Reagan, Stefan Löfwén, Bang-Ki Moon, Drottning Elisabeth, Abraham Lincoln (tyvärr har vi få kvinnliga exempel)

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.