Vi är nyfikna på våra kunder och fortsätter intervjua dem. Denna gång har vi pratat med Bo Bengtsson, biträdande generalsekreterare på Svenska Golfförbundet och hans medarbetare Thomas Bergman på klubb- och anläggningsstaben.

Vad var det som gjorde att ni anlitade EnneagramCenter?

Bosse: Första gången ni jobbade med oss blev jag tipsad av en medarbetare som sett er på en föreläsning. Jag har alltid tyckt att det är intressant med personlighetsmodeller, så jag tänkte nog mest på detta som något individuellt för medarbetarna. Då såg jag inte framför mig allt som ni sen skulle leverera med samarbetsövningar och vilken nytta vi skulle få av det. Att förutom det individuella också få ihop gruppen och kunna ha de samtalen vi hade blev väldigt värdefullt.

När vi nästa gång anlitade er vad det för en helt ny grupp med en utåtriktad roll vi inte haft tidigare. Det kändes som en given utveckling av det vi gjort tidigare att ta in er igen för att se vilka personligheter som fanns i gruppen och underlätta för dem att samarbeta och nå ut.

Tomas: Jag hade också gjort olika tester tidigare, men var inte så begeistrad men sedan blev jag det av er pedagogik och er modell. För mig har det varit väldigt bra och jag tror vi är överens om det att det ni levererar är lite annorlunda. Det har gjort mig mycket mer medveten om mitt sätt att agera. Vi jobbar nu med ett jämställdhetsprojekt och detta känns som ett bra komplement till det. Båda handlar om ett sätt att förändra sitt beteende och skapa medvetenhet om sitt sätt att agera.

Vad har ni gjort med EC?

I båda omgångarna har alla har fått göra Enneagramanalyser och lärt sig mer om sina personligheter. Sedan har vi haft gruppworkshops med övningar och samtal tillsammans på olika teman som kommunikation och konflikthantering.

Vilka resultat har ni sett av arbetet? 

Bosse: Det som gett mig personligen mest är de här övningarna på hur du ska kommunicera och hur du inte ska kommunicera till någon annan. Att prata samma språk. Jag har också lärt mig mycket av att förstå hur medarbetarna förändras när de blir stressade – det ser jag ju mycket av här i gänget. De kaxiga Åttorna blir nördiga och detaljfokuserade, man kan direkt se hur pilarna i Enneagrammet stämmer så väl. Den insikten var bra för att få en tydligare förståelse av stressbeteenden. Jag är mer förberedd nu. Bra samtal med bra samtalsledare leder också till bra dynamik i gruppen – vi kan nu sitta i ring och prata och alla är delaktiga, det finns trygghet i gruppen.

Thomas: Vi har lärt känna varandra och kan hejda oss lite grann. Irritationen minskar, man inser att man helt enkelt tänker olika och istället för att bli irriterad, kan man hejda sig. Där kan jag se min egen utveckling, det känns ganska behagligt – att inte behöva bli irriterad över att andra inte gör som man själv tycker. Jag har fått ett bra redskap.

De andra hade lite kul åt oss Sexor (både Bosse och Thomas har Sexans strategi) i början – vi var ju en minoritet. Alla de andra hade Treans eller Åttans strategi. Det pratas öppet om strategierna och de är medvetna om dem.

Hur har arbetet hjälpt dig i din egen roll, vad har du sett?

Bosse: Jag tycker att jag ser mer av Sexan i mig själv hela tiden. Jag lever i analyser och att tänka till och packa för alla möjliga scenarier. Det finns fortfarande där. Jag har varit rätt mycket Sexa denna stressiga höst och bett om betänketid och inte levererat saker för snabbt.

Thomas: Jag har landat i min strategi och känner en förståelse för mina egna ageranden som varit väldigt bra. Jag förstår mina reaktioner bättre. Jag värderar dem inte vilket skapar en slags trygghet och lugn. Jag har också förstått mer av hur omgivningen ser mig.

Hur använder du, Bosse, kunskapen om medarbetarnas strategier som chef?

Jag har blivit bättre på att förstå andra med dessa insikter. Det blir bättre utvecklingssamtal också. Mycket av dessa insikter är med då. Jag vill förstå hur alla är och vad de drivs av.

Vad är nästa steg?

Vi har en ny medarbetare som ska göra analysintervju och bli uppdaterad. Vi siktar på att jobba vidare med hur den medvetenhet vi har påverkar vårt sätt att arbeta tillsammans och enskilt. Att fokusera på hur vi jobbar med de insikter vi får. Gör vi det tillräckligt och på vilket vilket sätt iså fall? Det känns som om det finns alltid mer att gräva ur där.

Det skulle vara drömmen att använda Enneagrammet om man skulle rekrytera en helt ny grupp igen. Att ha med er i en rekryteringsprocess blir ju väldigt intressant. Då måste vi tänka till om personligheter och testa. Och att fundera över vad som behövs för att passa i en viss roll. Och det handlar ju minst lika mycket om mognadsnivån på personerna som strategin.

Liknande inlägg

Mer att läsa

Fyran – individualisten – som ledare

Ledarskapsparadigm: Ledarens uppgift är att skapa organisationer som ger människor meningsfullhet...

Läs mer

Teamroller – Ettan, förbättraren

Är du den som förbättrar och tar ansvar i ditt team? Vi fortsätter vår bloggserie om nio...

Läs mer

Nian – medlaren – som ledare

Ledarskapsparadigm: Ledarens uppgift är att hjälpa till att nå det kollektiva syftet genom att...

Läs mer