I gårdagens DN (se artikeln 16 januari 2017) kan man läsa kritik mot hur svenska företag och organisationer lägger stora summor på att använda personlighetstester vid bland annat rekrytering. Man pekar på dessa testers brist på validitet och certifiering. I ett av dem tar det 8 minuter att fylla i ett test som sedan ska ge ett underlag om någons personlighet. Att låta sådana tester vara vägledande i rekrytering menar tidningen är mycket olyckligt och beslut kan fattas på väldigt lösa, och ofta felaktiga, grunder.

Vi kan inte annat än hålla med DN. Vi arbetar inte med personlighetstester men väl med en personlighetsmodell. Den används inte direkt i rekrytering – men riskerar ofta att klumpas ihop med personlighetstester och man gör då misstaget att jämföra äpplen och päron. Därför vill vi reda ut begreppen personlighetstest och personlighetsmodell genom att visa på två viktiga skillnader. Eftersom vi använder Enneagrammet är den modellen utgångspunkten här:

I personlighetstest är testsvaret ”facit” och avgör hur din personlighet bedöms, med modellen Enneagrammet finns inga tester som ger svaret.

Att låta svar på ett test vid en enda tidpunkt vara vägledande ger upphov till en mängd risker för fel. Deltagaren kanske svarar utifrån hur hen vill uppfattas, vilken yrkesroll hen har, hur hen känner sig just idag, vad någon annan sagt om hen etc. Det finns också risk att då deltagare inte riktigt känner igen sig i svaret, man ändå ser det som mer ”rätt” och personen känner sig överkörd.

Många som arbetar med Enneagrammet gör det helt utan indikatorer, man utgår istället ifrån vad deltagare själva känner igen sig i och vad andra, som känner dem väl, kan bekräfta. På EnneagramCenter använder vi ofta en validerad indikator – HPEI. Den heter indikator just för att den ger en indikation – absolut inget svar – på deltagarens personlighet. Enneagrammet bygger på nio grundläggande livsstrategier och HPEI kan indikera 2-3 som verkar mer troliga. Detta ger en startpunkt i själva analysintervjun – som är metoden för att bearbeta resultatet. I det kommer intervjuaren och deltagaren tillsammans fram till vad som känns mest relevant. Därför krävs det att den som gör analysen har mycket goda kunskaper om Enneagrammet och ställer frågor som hjälper deltagaren att identifiera vad som är hens mest typiska drag. Deltagaren får med sig beskrivningar av de olika strategierna och läser igenom själv – gärna tillsammans med någon som känner dem väl – för att själva ”känna på” om det man kommit fram till i analysen stämmer. Vår erfarenhet är att detta i de allra flesta fall ger ett rättvisande resultat.

Personlighetstester är statiska och bidrar sällan till utveckling, Enneagrammet är en utvecklingsmodell.

Många personlighetstest ger en statisk bild och riskerar att placera människor i ”fack”. Att bedöma och behandla sina kolleger utifrån någon viss färg beroende på hur de svarat på ett enda test riskerar att förstärka olikheter, baserat på ganska lösa fakta.

Enneagrammet visar visserligen nio grundläggande livsstrategier – som kan betraktas som ”fack”. Utgångspunkten är dock att varje människa har tillgång till alla nio, men utan självinsikt tenderar vi att fastna alltför mycket i en av dem. Modellen syftar till att göra oss mer befriade från begränsande personlighetsdrag – att kliva ut ur våra ”fack” och se att det finna många andra handlingsalternativ.

Enneagrammets livsstrategier har en stor spännvidd genom att de kompletteras med de s.k. utvecklingsnivåerna, se nedan. För varje strategi finns olika nivåer av beteenden beskrivna. Centralt när det gäller nivåerna är medveten närvaro. När vi agerar utifrån medvetenhet agerar vi bildligt talat utifrån de högre nivåerna. När vi är mer stressade och pressade agerar vi mer på autopilot – utan medvetenhet. Då är vi på lägre nivåer. På mellannivåerna och de lägre nivåerna är vi alltmer låsta till vår grundläggande livsstrategi, på de övre nivåerna är vi mer fria och har tillgång till många fler.

Slutligen vill vi poängtera att alla modeller är mycket förenklade bilder av verkligheten. Den kände statistikern George Box sa ” alla modeller är fel, men en del är användbara”. I Enneagrammet har vi funnit en modell som vi – och våra kunder – upplever som mycket användbar för att öka sin självinsikt och bättre förstå andra människor.

Är du nyfiken på Enneagrammet – se vårt kalendarium för kurser och öppna föreläsningar!

 

 

 

Liknande inlägg

Mer att läsa

Självinsikt gjorde oss mer effektiva!

Birgitta Thunander är affärsområdeschef på Fastighetsägarna i Stockholm, en kund...

Läs mer

Poddavsnitt 33 – Tvåans övertygelser

Sist ut att prata om övertygelser är tre personer som lärt sig mycket av att förstå sin...

Läs mer

Poddavsnitt 38 – Stress på nio sätt – del 2

Efter ett lite längre sommaruppehåll är vi nu tillbaka med fortsättningen om stress. I detta...

Läs mer