Enter your keyword

Sjuan – entusiastens – ledarstil

Sjuan – entusiastens – ledarstil

Sjuan – entusiastens – ledarstil

Ledarskapsparadigm: Ledarens uppgift är att få människor ivriga att skapa innovativa satsningar så att organisationen kan utveckla nya och spännande affärsmöjligheter.

Grundstrategin Entusiasten är den tredje av de strategier som styrs främst av sitt tankecentra. Vid första anblick kan man kanske tro att detta är en känslostyrd strategi men ser man lite djupare så förstår man att Entusiasten skapar sina positiva känslor genom tankarna. En av de främsta egenskaperna för Entusiaster är att skapa en känsla av förväntansfullhet genom att fantisera om olika möjligheter som ligger framför dem. Detta är ett av sätten som Entusiasten tillfredsställer sin grunddrivkraft att känna glädje/lycka. Det ska vara kul så stor del av tiden som möjligt – och är det inte kul så ser de till att gå vidare till något annat. Brist på uthållighet är en av Entusiasternas utmaningar. De undviker helst det som är negativt och tråkigt och kan komma med snabba lösningar istället för att verkligen sätta sig in i problem. De ser till resan hellre än målet och kan snabbt ändra mål om vägen dit är roligare – något som kan skapa problem för medarbetarna.

För alla personer – oavsett grundstrategi – gäller att ju mer medveten och närvarande du är desto mer klokt och medvetet kan du agera. Då har du förmågan att använda styrkorna i din strategi och även styrkorna i andra strategier beroende på vad som krävs i stunden. Ju mindre närvarande och medveten du är  – vilket hör intimt samman med ökad press och stress – desto mer agerar du på autopilot och då tenderar du att överanvända dina styrkor så att de vänds till utmaningar.

Styrkor i Entusiastens ledarstil

Entusiasten är en ledare som verkligen har förmågan att få medarbetarna att känna entusiasm för det de gör. Att ha roligt på jobbet är en självklarhet för Entusiaster och det smittar. De litar på andra och ger mycket förtroende och handlingsutrymme till dem de jobbar med. Om det dyker upp hinder och problem så är de snabba på att hitta lösningar – de sprider en känsla av att ”inget är omöjligt”. De är prestigelösa och har inget behov av att glänsa själva utan tar gärna till sig nya idéer och förslag från medarbetarna.

Inom sin organisation skapar de snabbt kontakter och partners då de är naturliga nätverkare och snabbt ser samband och hur man kan dela och lära av varandra. I vårt arbete med teamutveckling har vi flera gånger stött på personer som utifrån sett har en oerhört stor arbetsbörda men ändå verkar trivas. Det har ofta visat sig vara Entusiaster som tycker jobbet är så kul så de ser inte mängden arbete som en stor belastning.

Utmaningar i Entusiastens ledarstil

Under ökad press och om det inte längre känns så kul så har Entusiasten ganska lite uthållighet. De söker snabbt efter nya möjligheter som är roligare och drar hellre igång nya projekt än att slutföra det de startat. Deras spontanitet och iver att få tillbaka känslan av ”kul” kan göra att de är alltför impulsiva och inte tänker igenom konsekvenser innan de tar steget. De har ett stort behov av frihet och under ökad press kan detta göra att de struntar i system och regler som de tycker känns begränsande och kör sitt eget race.

Om medarbetarna har problem och svårigheter vill de snabbt hitta en lösning och de kanske inte ens lyssnar färdigt och sätter sig in i saken. De kan också överge människor och idéer som de tidigare hade och uppfattas som opålitliga. Som entreprenörer kan de ha fått med sig investerare och medarbetare genom sin entusiasm och när den slocknat drar de vidare till nya projekt och lämnar många besvikna efter sig.

Tips för utveckling

  • Fråga dig själv – vad är tänkbara negativa delar i detta projekt.
  • Utveckla din självdisciplin. Bit ihop och färdigställ det du lovat.
  • Observera dina impulser istället för att ge efter för dem.
  • Se över din almanacka. Våga stryka – även sådant som är roligt.
  • Ta dig tid att verkligen lyssna på dina medarbetare – särskilt deras problem.
  • Njut av det som är här och nu. Tro på att du har allt du behöver.

Exempel på ledare som verkar vara Entusiaster: Richard Branson, Steven Spielberg, JFK, Anders Lundin, Carina Berg, Steve Jobs och Billy Crystal.

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.