Enter your keyword

Tre instinkter – vilken är din dominanta?

Tre instinkter – vilken är din dominanta?

Tre instinkter – vilken är din dominanta?

Detta är första delen av två om instinkterna – en del av Enneagramteorin som det skrivs alltmer om (se t.ex. The Complete Enneagram av Beatrice Chestnut). Nästa blogg kommer att handla om hur vi alla har en instinkt som vi nedprioriterar så att det påverkar våra liv negativt.

Den psykologiska utvecklingsmodellen Enneagrammet beskriver hur vi människor har tre intelligenser – mental, emotionell och fysisk. Den fysiska intelligensen är främst instinktiv vilket innebär att vi reagerar och beter oss på vissa automatiska sätt. Människor är biologiska varelser och vi styrs av våra instinkter för att överleva som individer, som grupp och som art. Instinkterna kan delas in i tre grupperingar som styr hur vi fokuserar och prioriterar i livet. De tre kallas i denna teori för:

  • Självbevarande
  • Intim
  • Social

De beskrivs enklast i sin mest grundläggande form i djurriket. Hos djuren handlar de om:

  • Självbevarande – individens överlevnad, att äta, dricka, bygga bo och sova
  • Intim – att sprida sina gener så att de lever vidare
  • Social – att ta hand om sin avkomma – och hos vissa djur som bin eller myror, ta hand om andras avkomma eller göra någon annan uppgift för kolonin

Hos människor är dock dessa instinkter betydligt mer komplexa. De påverkar i hög grad vårt sätt att leva, hur vi relaterar till andra och hur vi prioriterar i livet. De har en stark inverkan på vårt dagliga liv. Alla tre har att göra med överlevnad vilket innebär att vi inte kan ignorera dem och vi känner av dem med hela kroppen. Den teori som följer bygger på att vi har våra basala självbevarande behov mat, dryck och ett hem täckta – annars blir dessa självklart vår första prioritet.

Precis som att vi har olika dominerande Enneagramstrategier har vi även en av instinkterna som styr oss mer än de andra. Vår dominanta instinkt är oftast inte helt uppenbar för oss själva men vår familj och våra vänner kan berätta – den är svår att dölja. Under ökad stress påverkas vi negativt av vår dominanta instinkt – den blir ofta för dominant och vi missar andra dimensioner.

Självbevarande instinkt

Detta är den mest basala instinkten och den som finns i alla levande organismer. När vi inte behöver tänka på grundläggande överlevnad blir Självbevarande en fråga om bekvämlighet i livet. Det handlar om saker som mat, hälsa, träning, ekonomi och att skapa ett hem. Personer med den Självbevarande instinkten som dominant är vanligtvis bra på att ta hand om praktiska saker som mathållning, pengar, träning, inredning etc. De prioriterar att vara trygga och ha fysisk komfort. De vill gärna skapa sig ett ombonat och stabilt hem där de kan slappna av.

De har en ökad kroppsmedvetenhet och lägger märke till möblers bekvämlighet, belysningen, drag etc. Ofta märker de tidigt om de är på väg att bli sjuka. Många är noga med att äta regelbundet och har alltid något att äta eller dricka med sig. Om de är på resa kanske de har med sig egen kudde, egna téer etc. När de kommer till hotellrummet vill de gärna ”boa in sig” innan de gör något annat.

Hos en lite mer stressad person med Självbevarande instinkt ökar oron kring det som har med pengar, mat, träning etc. att göra.  De kan fokusera på särskilda dieter eller omfattande träning. De kan också ha farhågor om pengar, sitt boende eller andra tillgångar. Det finns en underliggande rädsla för en brist på resurser, att de kanske inte har tillräckligt eller att något är hotat.

På en workshop vi hade om instinkterna berättade de Självbevarande att de t.ex. kunde ha svårt att göra sociala saker, som att ringa till vänner som de hade lovat att ringa – om de var trötta eller hungriga. De måste ta itu med dessa grundläggande behov först. De hade också starka känslor för sina hem.

Intim instinkt

Intim instinkt hos människor handlar om att söka en förhöjd känsla av spänning i livet, en slags energi. Det är ofta i mötet med en annan människa men kan även vara andra upplevelser som konst, musik, i arbetet etc. Genom att bli uppslukad av någon/något, att ge och ta emot energi, får de som har denna instinkt som dominant en intensiv känsla av att vara levande. De älskar intimitet och den vanliga verkligheten kan tråka ut dem. De är intensiva både när det gäller vad de gillar och inte ogillar. I sociala sammanhang söker de sig ofta omedvetet till andra med samma dominerande instinkt. Mindre intensiva människor kan för dem vara ganska ointressanta. Hittar de inga intressanta människor på en fest kanske de lika gärna går hem

På jobbet kommer de att notera vilka av kollegerna som är intressanta – var finns spänningen? För dem kan det också vara själva arbetet som ger dem intensiva känslor. Om de jobbar med sin passion kan de bli riktiga arbetsnarkomaner. Många syns och hörs och kanske klär sig för att de ska märkas – de kan vara lite ”påfåglar”.

En mer stressad Intim person kan glömma praktiska saker eller löften till andra om de är engagerade i något. De kan gå upp helt i något de fångats av vilket kan påverka relationer till omgivningen. En del kan ha svårt att få längre relationer att fungera eftersom det är svårt att hålla den ursprungliga intensiteten vid liv. Svartsjuka är inte ovanligt.

På en workshop blev de ”Intima” tillfrågade om hur de identifierar ”intressanta människor”. Det första var ögonkontakten. Om de fångade någons blick och den personen inte tittade bort direkt uppstod intresse. Det kunde också fastna för någon som sa något intressant. De drogs gärna till dem som klädde sig för att synas. Många var ganska ointresserade av släktingar eller grannar – personer som bara var bekanta.

Social instinkt

Rent evolutionärt är detta den instinkt som utvecklats sist och hos djuren saknas den hos många arter. Människor med dominant Social instinkt tenderar att ägna tid åt kollektiva aktiviteter som bidrar till grupper eller organisationer. De är intresserade av människor och arbetar gärna tillsammans i föreningar, nätverk, politiska grupper eller för sociala frågor. De är generösa med sin tid och energi till förmån för gruppen. De njuter av känslan av att vara del av och skapa något med andra. De har också en känsla av plikt, att bara den som ger av sin tid kan få tillbaka. Om de någonsin vill få stöd av andra måste de ha gett något själva först.

De ”Sociala” har behov av att vara omtyckta av andra – då känner de sig trygga i gruppen. Därför vill de inte göra något som stör. De har en medfödd känsla för gruppdynamik och hur man ”uppför” sig tillsammans med andra. De har också en stark känsla av hierarkier och av vem som är viktigt att känna, vem som har inflytande och vem som inte har det. De vet instinktivt sin egen plats i en grupp.

På jobbet är dessa personer uppmärksamma på alla relationer. Vem som är vän med chefen, vem som pratar mest vid mötena och vem som är tystare, informella ledare och grupper etc. De läser av hierarkin i sin arbetsgrupp och är väl medvetna om sin egen position. Deras intresse för människor gör att de samlar på sig mycket information, i ett samtal ställer de ofta många frågor.

En mer stressad Social person kan vara mycket upptagen med olika grupper och aktiviteter, ibland på bekostnad av familjen. De kan också känna stark oro för samhället eller världens utveckling vilket leder till ett engagemang som mer bygger på rädsla och ibland aggressivitet. De har lätt att tappa bort vad de själva egentligen vill eftersom de inte vill sticka ut från gruppen. Intresset för andra och vad andra gör kan också leda till skvallrande och skitsnack.

På vår instinktsworkshop var de Sociala alla överens om att de ville uppnå eller bidra med något och det var därför de förlorade sig i olika grupper eller organisationer. De ville skapa något tillsammans med andra människor till nytta för någon grupp i samhället. Det fanns en stark känsla av ansvar hos dem. De Sociala kände också att de själva var lite ”svalare” i relation till andra. De ville inte att andra kom alltför nära, de hade behov av ett privat avstånd.

Nästa steg

Fundera på vad du känner igen dig mest i och fråga gärna de som känner dig väl. Den dominanta instinkten är ofta så självklar för oss att vi inte ens reflekterar över det. Därför är det bra att få feedback från omgivningen. Det är ”vattnet vi simmar i” och vårt primära sätt att prioritera i tillvaron.

Är du nyfiken på att lära dig om Enneagrammet och instinkterna? Läs om våra utbildningar!

 

 

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.