Enter your keyword

Tre intelligenser

Tre center

Enneagrammets nio grundstrategier är uppdelade i tre triader, färgerna röd, grön och blå i modellen. De motsvarar vad man kallar för tre ”intelligenscenter” som vi kan uppleva:


Fysiska centret:
 Kroppens intelligens, handlar om kroppens alla förnimmelser, våra instinkter och att göra.

Emotionella centret: Hjärtats intelligens, handlar om att relatera till andra, vår identitet/självbild och att känna.

Mentala centret: Hjärnans intelligens, handlar om att förstå kognitivt, planera och att tänka.

De tre intelligenserna samverkar inom oss och beroende på vilken grundstrategi vi använder mest så utnyttjar vi dem i en viss turordning. Inom den Kognitiva psykologin (KBT) använder man samma begrepp – Tanke, Känsla och Handling.

Fysiska intelligensen

Vår fysiska intelligens baseras i kroppen och handlar dels om alla de förnimmelser vi upplever som ger oss ledning om hur vi mår. Den handlar också om vår integritet, våra gränser mot omvärlden samt vårt handlande. Grundstrategierna i det fysiska centret – Åtta, Nio och Ett – har ett agerande som ofta styrs av magkänslan. De litar på denna instinkt och hittar ofta argumenten i efterhand. De är också medvetna om sin självständighet och vill undvika att påverkas av omvärlden på olika sätt. Alla tre har sina största utmaningar kring hur de agerar.

Emotionella intelligensen

Vår emotionella intelligens handlar dels om hela vårt känsloliv och hur vi hanterar våra känslor. Det handlar också om hur vi relaterar till andra samt vår identitet och känsla av värde. Grundstrategierna TvåTre och Fyra har ett handlande som styrs mest av känslor – mer eller mindre medvetet. De söker uppmärksamhet och bekräftelse och vill att andra ska se dem som de vill bli sedda. De har en stark självbild  och är bra på att läsa av andra. De har sina största utmaningar när det gäller hur de hanterar sina känslor och relationer.

Mentala intelligensen

Vår mentala intelligens handlar om alla våra tankar och vår kognitiva förmåga. Det handlar också om vår föreställningsförmåga och att planera för framtiden. Består av grundstrategierna FemSex och Sju som förlitar sig på tänkandet för att hantera omvärlden. De söker trygghet genom att tänka ut saker om sin framtid. De har livlig fantasi och huvuden fulla av tankar som sällan stillnar. Deras största utmaningar handlar om hur de använder sina tankar.

VÅR BOK

SJÄLVINSIKT - nyckeln till att utveckla dig själv och andra

Detta är första boken om självinsikt som baseras på den psykologiska utvecklingsmodellen Enneagrammet. Vi har velat utöka utbudet av Enneagramböcker och samtidigt dela med oss av våra egna erfarenheter. Under de senaste tio åren har vi använt Enneagrammet tillsammans med tusentals människor - individuellt och i mindre och större grupper. Vi hoppas boken blir en handbok för den som verkligen vill förstå sig själv och sin nästa, både på arbetet och i privatlivet.

Läs mer om den och recensioner på Adlibris eller Bokus.

vill du ha vårt nyhetsbrev?

Anmäl dig gärna till vårt nyhetsbrev för att
hålla koll på aktiviteter och få information.