Enter your keyword

Tre intelligenser

Tre center

Enneagrammets nio grundstrategier är uppdelade i tre triader, färgerna röd, grön och blå i modellen. De motsvarar människans tre huvudsakliga ”intelligenscenter” – det som styr oss:


Fysiska centret:
 Kroppens intelligens, handlar om att göra.

Emotionella centret: Hjärtats intelligens, handlar om att känna.

Mentala centret: Hjärnans intelligens, handlar om att tänka.

Inom den Kognitiva psykologin (KBT) använder man samma begrepp – Tanke, Känsla och Handling. Indelningen i center visar vad grundstrategierna i det centret har gemensamt och var de har sina största utmaningar.

Fysiska centret

Består av grundstrategierna Åtta, Nio och Ett vilkas handlande ofta styrs via magkänsla. De grundar sitt agerande på sin instinkt och hittar ofta argumenten i efterhand. Omedvetet söker de självständighet och vill undvika att påverkas av omvärlden på olika sätt. Alla tre har sina största utmaningar kring hur de agerar.

Emotionella centret

Här finns grundstrategierna TvåTre och Fyra vars handlande styrs mest av känslor – mer eller mindre medvetet. Omedvetet söker de uppmärksamhet och bekräftelse och vill att andra ska se dem som de vill bli sedda. De fokuserar på hur andra uppfattar dem och är bra på att läsa av andra. De har sina största utmaningar när det gäller hur de hanterar sina känslor.

Mentala Centret

Består av grundstrategierna FemSex och Sju som förlitar sig på tänkandet för att hantera omvärlden. Omedvetet söker de trygghet genom att tänka ut saker om sin framtid. De har livlig fantasi och huvuden fulla av tankar som sällan stillnar. Deras största utmaningar handlar om hur de använder sina tankar.

VÅR BOK

SJÄLVINSIKT - nyckeln till att utveckla dig själv och andra

Detta är första boken om självinsikt som baseras på den psykologiska utvecklingsmodellen Enneagrammet. Vi har velat utöka utbudet av Enneagramböcker och samtidigt dela med oss av våra egna erfarenheter. Under de senaste tio åren har vi använt Enneagrammet tillsammans med tusentals människor - individuellt och i mindre och större grupper. Vi hoppas boken blir en handbok för den som verkligen vill förstå sig själv och sin nästa, både på arbetet och i privatlivet.

Läs mer om den och recensioner på Adlibris eller Bokus.

vill du ha vårt nyhetsbrev?

Anmäl dig gärna till vårt nyhetsbrev för att
hålla koll på aktiviteter och få information.