Enter your keyword

Coachning och handledning

Självinsikt

- nyckeln till personlig utveckling

Coachning

Coachning handlar om att kartlägga ditt nuläge, hitta vart du vill nå samt belysa vad som för dig framåt och vad som hindrar dig. En central faktor i detta är en god självinsikt. Vi använder Enneagrammet i vår coachning för att det hjälper både dig och oss att snabbt identifiera just dina styrkor, hinder, vad som driver dig och vad du behöver för att nå framgång. Ofta sätts en del av målen i samråd med närmaste chef. I coachningen får du stöd att:

 • Utveckla och stärka dina naturliga styrkor
 • Förstår din drivkraft och motivation och hur du kan använda dem konstruktivt
 • Blir tydligare i ditt sätt att kommunicera
 • Blir medveten om dina begränsande mönster och hittar sätt att undvika dem

Handledning

Vid handledning bidrar vi aktivt till chefer och ledare med vår kunskap om människors olikheter utifrån Enneagrammet. Vi arbetar också med dina egna specifika styrkor och utmaningar som ledare – din ledarstil. Målet, utöver det som nämns för coachning ovan, är att stödja dig att:

 • Stärka dina naturliga förmågor och avveckla begränsande mönster i din ledarstil.
 • Bli tydligare i att kommunicera och leda din grupp.
 • Motivera och stärka dina medarbetare utifrån deras olika grundstrategier.
 • Ta tillvara varje medarbetares styrkor för maximal kreativitet,arbetsglädje och output i ditt team

Sagt om oss

Det har varit otroligt givande och jag tycker att jag har utvecklats mycket som person under tiden jag och Tina har träffats. Utan våra samtal så hade jag varit fast i ”träsket” och bara fortsatt som vanligt. Nu känner jag att jag har fått perspektiv på tillvaron och mig själv, och jag har fått hjälp av dig med redskap och hur jag ska tänka när jag känner att jag fastnar i oönskade beteenden! Du och Enneagrammet hjälpte mig att förstå hur jag fungerar och varför jag tycker, tänker och gör som jag gör. Det var också skönt att få en förklaring till alla mina små egenheter!                                                               Joakim Ek, LeanOn

Jag har verkligen haft stor nytta av Anns coaching! Hennes kloka frågor vartefter jag berättar om något, ger stöd för att få upp de tankar, idéer och lösningar jag redan har inom mig. Med kunskap om vad som stärker mig kan jag bättre hantera situationer som är knepiga för mig. Jag kan även bättre förstå vad det är som jag är bra på och agera starkare här med bättre självförtroende. Jag har bättre koll på vad som driver mig och vad jag tycker är roligt och meningsfullt.                                                                          Maria Bergstedt, Elekta

Långsiktig och väl anpassad coachning ger mig den mentala kraft och insikt som gör mig lyhörd och kreativ i mötet med mina medarbetare. En stor fördel med coachning utifrån Enneagrammet är att den utgår från min personlighet, i mötet med andra personligheter. Utgångsläget är att vi alla är olika och jag lär mig att kommunicera både med medarbetare, familj och vänner på ett insiktsfullt sätt. För mig fungerar coachning som motion för själen, den behöver ständig träning för att må bra!                                                                          Kristoffer Jarefeldt, Vd Framtidsutveckling

KONTAKT

Skicka meddelande

  vill du ha vårt nyhetsbrev?

  Anmäl dig gärna till vårt nyhetsbrev för att
  hålla koll på aktiviteter och få information.