Enter your keyword

Ett utvecklingsverktyg

Utvecklingsnivåer

Som ett sätt att beskriva hur vi förändras beroende på mognad och balans i livet har Riso & Hudson på Enneagram Institute utarbetat en modell med utvecklingsnivåer som kompletterar Enneagrammet. Modellen innehåller nio nivåer, indelade i tre steg som i bilden. De visar graden av självinsikt och hur låsta vi är till en grundstrategi. Det handlar om vår förmåga tänka, känna och agera med närvaro. När vi utvecklas blir vi mer medvetet närvarande, då kan vi också använda fler strategier. Vi har dock alltid kvar våra grundstyrkor. Under ökad stress och obalans förstärks de negativa dragen i vår grundstrategi och vi låser oss till ett sätt att se på tillvaron.

Utvecklingsnivåerna kan också användas som ett sätt att mäta kvalitén på projekt, team, företag och andra system och grupper. 

Närvaro och medvetenhet

Enneagrammet är ett utvecklingsverktyg där utveckling handlar om att bli alltmer närvarande och agera med medvetenhet. Om vi inte regelbundet ägnar oss åt övningar som skapar närvaro så agerar vi på autopilot. Enneagrammet kan på ett fantastiskt detaljrikt sätt visa vad det innebär för var och en av oss.

Variation

De gröna nivåerna beskriver beteenden då vi använder våra styrkor konstruktivt och har förmågan att ta fram de egenskaper som krävs i stunden. När vi under stress eller obalans överanvänder våra styrkor förbyts de till begränsningar vilket beskrivs i nivåerna i det gula och röda fältet.

Tyngdpunkt

Vi har alla en nivå där vi har vår tyngdpunkt – där vi befinner oss oftast. I dagens krävande arbetsliv och samhälle de flesta av oss sin tyngdpunkt i det gula området. I det läget är vi ganska låsta till en grundstrategi och är bara glimtvis fullständigt närvarande. Mår vi dåligt, är stressade eller har konflikter kanske vi tillfälligt agerar på en lägre nivå. Har vi en fin upplevelse eller känner flow så agerar vi tillfälligt utifrån en högre nivå. Att utvecklas beskrivs som att flytta sin tyngdpunkt uppåt.

Exempel: Personer som främst använder Sjuans grundstrategi agerar på den gula nivån utifrån tanken att ”gräset är grönare någon annanstans”. Livet handlar om att hålla sig lycklig genom att ha många möjligheter öppna och ha friheten att göra så mycket som möjligt. Begränsningar skapar frustration och negativa upplevelser rationaliserar man eller ignorerar. Genom att bli medvetna om detta mönster kan dessa personer lära sig ifrågasätta sitt ständiga sökande efter ”något annat” och fokusera på nuet. De kan också lära sig att stanna kvar i det som smärtar för att bearbeta innan de går vidare. De finner då en djupare glädje och blir samtidigt mer motståndskraftiga mot livets törnar.

VÅR BOK

SJÄLVINSIKT - nyckeln till att utveckla dig själv och andra

Detta är första boken om självinsikt som baseras på den psykologiska utvecklingsmodellen Enneagrammet. Vi har velat utöka utbudet av Enneagramböcker och samtidigt dela med oss av våra egna erfarenheter. Under de senaste tio åren har vi använt Enneagrammet tillsammans med tusentals människor - individuellt och i mindre och större grupper. Vi hoppas boken blir en handbok för den som verkligen vill förstå sig själv och sin nästa, både på arbetet och i privatlivet.

Läs mer om den och recensioner på Adlibris eller Bokus.

KALENDARIUM

På gång med EnneagramCenter

vill du ha vårt nyhetsbrev?

Anmäl dig gärna till vårt nyhetsbrev för att
hålla koll på aktiviteter och få information.