Enter your keyword

Teamutveckling

Att förstå sig själv och andra

Vill du ha medvetna, engagerade medarbetare med entusiasm och glöd för sitt jobb? Vi är övertygade om att en viktig nyckel för att nå dit handlar om att öka självinsikten hos varje teammedlem. Det gäller också att skapa förståelse och respekt mellan teamets medlemmar och att använda allas naturliga styrkor på ett optimalt sätt. Med ökad insikt om sig själva och varandra ökar samarbetsförmågan och kommunikationen blir tydlig och rak. Hela teamets arbete präglas av effektivitet och kreativitet.

I varje team skapas en unik kultur och den bestäms till stor del av den sammansättning av grundstrategier som medlemmarna i teamet har. Därför är en viktig del av vårt arbete att belysa detta och coacha teamet till ett optimalt samarbete. I gruppens sammansättning tydliggörs också vilka perspektiv man medvetet behöver lägga till. Detta bidrar bland annat till mer heltäckande beslutsprocesser där alla aspekter tas tillvara.

Eftersom vi är övertygade om att bestående förändringar uppnås genom långsiktighet och kontinuitet består vårt arbete av flera steg. Antalet steg skäddarsys beroende på teamets behov och situation.

I vårt arbete använder vi oss, förutom Enneagrammet, också av Kärnkvadranten, Susan Wheelans Teamstadier, Non-Violent Communication, Psychological Safety-teorier, Mindfulness m.m.

Sagt om oss

Alla i teamet är mycket positiva till de övningar vi hade kring Enneagrammet. De insikter vi fick om oss själva och våra kollegor var bra och givande, nu vet vi liksom hur var och en är. Avdelningen fungerar bra och samarbetet inom varje grupp har nog aldrig varit bättre.

Bo Bengtsson, Bitr. generalsekreterare Golfförbundet

Utveckling av team och individer är avgörande för kontinuerlig framgång och glädje. Med Enneagram och Ann &Tina har jag/vi fått ett verktyg att arbeta med och förstå varandra och oss själva bättre. Vi är en återkommande kund eftersom vi är väldigt nöjda med samarbetet.

Jonny Engel, IT-chef

 

EnneagramCenter gjorde ett utmärkt arbete med vår grupp. De var professionella, målinriktade och hade en tydlig och mycket väl uppbyggd metodik. Med Enneagrammet som verktyg tydliggjorde de likheter och olikheter och hjälpte oss till ökad förståelse för våra olika roller i arbetet. De gick varsamt fram och alla kände sig respekterade för sina olikheter. Fördelningen mellan individuellt arbete och teamarbete kändes bra. Vi uppskattade Enneagrammet för dess tydliga profiler och det material vi fick var lätt att ta till sig och gav många insikter och tips.                                                                 Håkan Mathiasson, Ekonomichef Elekta

Vi anlitade EnneagramCenter för att få bättre dynamik, minska irritation och för att förbättra kommunikationen. Vi har nu fått större förståelse för att vi är olika och tänker olika. Vi kommer numera fram till beslut på ett bättre sätt. Vi plöjer inte bara på utan har redskap och insikt om hur man ska prata med olika personer. Vi vilar i att andra tänker och funkar på helt annat sätt – då behöver vi inte bli irriterade. Enneagrammet är väldigt snabbt användbart!  Detta arbetet hjälper mig också i mina utvecklingssamtal.                                                                                 Marianne Witt, Förskolechef Bromma

KONTAKT

Skicka meddelande

    vill du ha vårt nyhetsbrev?

    Anmäl dig gärna till vårt nyhetsbrev för att
    hålla koll på aktiviteter och få information.